Logga in   |  Bli kund
Carnegie Fonder Indien
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 523,13 SEK -0,12 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,12%
  i år
 • 0,44%
  1 vecka
 • 2,56%
  1 mån
 • 8,45%
  3 mån
 • -1,72 %
  6 mån
 • 7,58%
  1 år
 • 38,70%
  3 år
 • 162,07%
  5 år
 • 148,52 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Carnegie Indienfond steg 3,5 procent under december - ser risker med kommande valår  

  Carnegie Indienfond steg 3,5 procent under december - ser risker med kommande valår

  Aktiefonden Carnegie Indienfond steg med 3,5 procent under december och börsen som helhet gick mycket starkt.

  Värderingen av indiska bolag ligger nu över det historiska snittet. Förvaltaren Gunnar Påhlson betonar dock att Carnegie Indienfonds portfölj är selektivt vald och att vinstutvecklingen för portföljen ligger över marknaden som helhet.

  Inför 2018 ser han risker med premiärminister Narendra Modi. Han har framgångsrikt genomfört en rad reformer, men snart stundar det val.

  "I dag, med ett drygt år kvar till nästa val, är dock risken att Modi praktiserar en mer populistisk ekonomisk politik i syfte att vinna ökat stöd från landsbygdsbefolkningen. Det sista året beordrades till exempel bankerna att efterskänka lån till bönderna. Statens upplåningsbehov för 2018 kommer att öka och risken är uppenbar att budgetunderskottet ökar till 3,5 procent av BNP när tryckpressen går för att köpa väljarstöd. Den tioåriga obligationsräntan har redan stigit över 7 procent som en konsekvens", skriver han.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Indienfond fortsatte upp i november - vinsterna i företagen lite svaga  

  Carnegie Indienfond fortsatte upp i november - vinsterna i företagen lite svaga

  Aktiefonden Carnegie Indienfond steg med 1,1 procent under november. Uppgången var betydligt lugnare än i oktober då fonden steg kraftigt.

  Förvaltaren Gunnar Påhlson skriver i en kommentar att förväntningarna är att vinsterna skall stiga med 12 procent under 2017 vilket enligt honom givet värderingen 18,5 är lite svagt.

  "Vinsterna detta år är svaga av några skäl. Företagens investeringar dröjer, dels för att man har ledig kapacitet och inte behöver investera, dels för att skuldsättningen i näringslivet redan är hög. De statligt ägda bankerna kan inte öka utlåningen innan tidigare kreditförluster har skrivits av. Privat konsumtion på landsbygden påverkas negativt av att spannmålspriserna globalt är låga. Regeringen har stora planer på investeringar i infrastruktur, men implementeringen går långsamt. Exportbranscherna it, service och läkemedel har också en svag utveckling", skriver han.

  Carnegie Indienfond ser tillväxt i selektiva industribolag, privat konsumtion i städerna, privata banker och vissa råvarubolag.

  "Fonden har följaktligen mest exponering mot banker, kapitalvaror som bilar och motorcyklar samt mot företag som är underleverantörer till globala biltillverkare. Cement, luftkonditionering och däck är andra områden som utvecklas väl. Fondens innehav har därför en betydligt högra vinsttillväxt än marknaden som helhet. Vinsten växer med 15–20 procent för flertalet av de bolag som finns i portföljen", skriver Påhlson.

  Han anser att fokus nu bör riktas mot huruvida BJP och Narendra Modi behåller makten i delstaten Gujarat. Det kommer enligt förvaltaren styra utvecklingen på kort sikt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Indienfond ökade med 7,3 procent - Modi löser problemet  

  Carnegie Indienfond ökade med 7,3 procent - Modi löser problemet

  Carnegie Indienfond steg med 7,3 procent under oktober

  Tillväxten i ekonomin avtar, företagsvinsterna i år är en besvikelse, budgetunderskottet ökar och det är snart val i Gujarat, premiärminister Modis egen delstat där han har styrt i över tio år. Modis popularitet är på väg ned. Carnegies förvaltare Gunnar Påhlson bedömer att han kommer att lösa det.

  "Som vanligt löser Modi detta på sitt eget sätt. Förra året genomfördes en valutareform som i ett slag ogiltigförklarade 90 procent av all valuta. Pengarna växlades in i banksystemet som fick in rekordmycket billig inlåning på kort tid. Efterfrågan på krediter i systemet växer dock bara med 5 procent på grund av svalt intresse för investeringar från företagen", skriver han i en månadskommentar.

  Fokus ligger nu i Indien på att tillföra kapital till bankerna. Regeringen presenterar nu också en plan för att stärka de statliga bankernas kapitalbas genom att låta dem använda sin inlåning för att köpa statsobligationer. Staten betalar löpande ränta på obligationerna som tas upp som en tillgång i balansräkningen.

  "När banksektorn får nytt kapital kan utlåningen till nödvändiga infrastrukturinvesteringar öka, vilket är positivt för tillväxten. Detta är centralt för Modi´s möjligheter att vinna nästa val. Första delmålet blir att säkra segern i delstaten Gujarat i december", skriver han.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Indienfonden är en aktiefond som placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten och där indiska fondpapper och penningmarknadsinstrument kan handlas. Fonden är således inte begränsad till visst lands marknadsplats. Fonden är aktivt förvaltad och saknar jämförelseindex. Aktier väljs utifrån egna bedömningar. Målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden skall vara investerad i aktier till minst 90%. Fonden får placera högst 10% av fondens värde på konto hos kreditinstitut och högst 10% av fondens värde i fondandelar.

Fondens startår: 2004-09-01 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 2357,17 milj SEK