Logga in   |  Bli kund
Carnegie Fonder Indien
Fondmarknaden.se kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 380,52 SEK 7,07 %
 

Fondinformation uppdaterad 2015-09-30

Utveckling och avkastning

 • 7,07%
  i år
 • 0,26%
  1 vecka
 • -4,29%
  1 mån
 • 4,77%
  3 mån
 • -6,42 %
  6 mån
 • 8,73%
  1 år
 • 78,94%
  3 år
 • 30,45%
  5 år
 • 131,96 %
  10 år
Jämför:

Våra index:
Branschindex:


raket.gifMånadens raket januari 2015

Denna fond är utsedd till månadens raket i januari 2015. Månadens raket blir den aktiefond som uppvisat den bästa utvecklingen under den aktuella månaden. 
Månadens raket bygger enbart på historisk utveckling och är ingen köprekommendation från våra rådgivare.


 • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Indienfonden är en aktiefond som placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten och där indiska fondpapper och penningmarknadsinstrument kan handlas. Fonden är således inte begränsad till visst lands marknadsplats. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar. Målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden skall vara investerad i aktier till minst 90 %. Fonden får placera högst 10 % av fondens värde på konto hos kreditinstitut och högst 10 % av fondens värde i fondandelar. I syfte att effektivisera förvaltningen får fonden investera i derivat instrument, dock får fonden inte använda sig av OTC-derivat. Fonden lämnar ingen utdelning.

Fondens startår: 2004-01-01 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 2132,15 milj SEK
 

Utveckling 2015

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder