Logga in   |  Bli kund

Carnegie Fonder Indien

Fondmarknaden.se kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 427,59 SEK 20,31 %
 

Fondinformation uppdaterad 2015-01-31

Utveckling och avkastning

i år 20,31 %
1 vecka -5,06 %
1 månad -3,39 %
3 mån 6,85 %
6 mån 42,05 %
1 år 83,37 %
3 år 91,61 %
5 år 54,52 %

Jämför mot

och/eller

 

Innehav och fördelning

 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Indienfonden är en aktiefond som placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten och där indiska fondpapper och penningmarknadsinstrument kan handlas. Fonden är således inte begränsad till visst lands marknadsplats. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar. Målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden skall vara investerad i aktier till minst 90 %. Fonden får placera högst 10 % av fondens värde på konto hos kreditinstitut och högst 10 % av fondens värde i fondandelar. I syfte att effektivisera förvaltningen får fonden investera i derivat instrument, dock får fonden inte använda sig av OTC-derivat. Fonden lämnar ingen utdelning.

Fondens startår: 2004-01-01 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 732,91 milj SEK
 

Utveckling 2015

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder