Logga in   |  Bli kund
Enter Fonder Select
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 2201,40 SEK 5,67 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 5,67%
  i år
 • 2,57%
  1 vecka
 • 5,07%
  1 mån
 • 0,51%
  3 mån
 • 5,00 %
  6 mån
 • 9,76%
  1 år
 • 20,49%
  3 år
 • 104,21%
  5 år
 • 194,03 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Enter Fonder gör samtliga sina fonder etiska  

  Enter Fonder gör samtliga sina fonder etiska

  Enter Fonder har nu blivit hårdare vad gäller etiska värden och samtliga fonder är från idag klassade som etiska enligt Fondbolagens förenings klassificering och gränsvärde.

  I juni fattade styrelsen för Enter Fonder ett beslut om att göra sina fonder mer etiska. Nu har allt genomförts och sedan idag är fonderna att klassa som etiska.

  Rent konkret innebär det att den svenska kapitalförvaltaren inte alls investerar i verksamheter som omfattar vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi och fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas). Fonden avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel eller härrör från distribution av pornografiskt material.

  ”Rent praktiskt har det inte gjort så stor skillnad i våra portföljer. Vi har exempelvis på räntesidan sålt ut spelbolag”, säger marknadschefen Richard Bentefour i en kommentar och fortsätter.

  ”Det här fokuset har funnits länge bland våra institutionella ägare så vi har valt bort innehav under många år. Det etiska området är viktigt. Det är också en process som hela tiden förändras och något vi ser över".

  Enter har successivt lyft upp etik som viktigt. De första regelverken kom redan 1999 då bolaget beslutade att inte investera i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen.

  I utvärderingar kring aktivt ägande hamnar Enter Fonder emellertid inte högst upp i screeningen.

  ”Vi anser att aktivt ägande sträcker sig mycket längre än att man talar på en bolagsstämma. Vårt fokus när det gäller hur vi påverkar så är det i möten med ledningspersoner. Det är där vi lyssnar och gör vår röst hörd. Påverkan blir mycket mer direkt då än i exempelvis valberedningar, men då valberedningar ofta rankas högt så hamnar vi lägre i den jämförelsen. Det tycker vi inte är rättvisande”, säger Richard Bentefour.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Enter Select är en aktivt förvaltad Sverigefond. Enter Select är en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en värdepappersfond. Bland annat kan fonden placera mer än 10 procent i en enskild aktie. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än en värdepappersfond. Fonden kommer dock alltid att ha minst nio innehav. Fonden har som mål att uppnå en långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning, som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, OSX (Oviktat Svenskt Index) i vilket femtio bolag på Stockholmsbörsen är representerade med två procent vardera.

Fondens startår: 2007-08-14 Fondens Bolag: Enter Fonder FondStorlek: 3604,84 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder