Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Ålandsbanken Euro High Yield sjönk med 0,1 procent i juni, låga riskpremier på kreditmarknaden berättigade  

  Ålandsbanken Euro High Yield sjönk med 0,1 procent i juni, låga riskpremier på kreditmarknaden berättigade

  Ålandsbanken Euro High Yield sjönk med 0,1 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 0,5 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 1,7 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Jyri Suonpää skriver i en kommentar att osäkerhet är som ett gift för marknaden. Det återstår att se om USA:s hotfulla retorik fortfarande är en strävan efter en bättre förhandlingsposition eller om tullarna även i större utsträckning utvidgas till nya områden, bedömer förvaltaren.

  Företagens nästa resultatperiod förväntas vara god, delger Suonpää.

  "Det beror delvis på skatteändringarna i våras samt en fortsatt positiv konjunktur. Ett eventuellt handelskrig hinner inte påverka resultaten för andra kvartalet. Det är fortfarande just politiska och geopolitiska tvister och störningar som medför de största riskerna för marknaden", bedömer förvaltaren.

  Relativt sett klarade sig marknaden för high yield-obligationer bättre och var något kriståligare för marknadsvolatilitet än Investment grade-marknaden. Utsikterna för företagen är fortsatt positiva och balansräkningarna historiskt sett starka, anser Suonpää.

  "Jag anser att kombinationen av det relativt låga nettoutbudet och ECB:s fortlöpande program för köp av företagsobligationer berättigar till de nuvarande, låga riskpremierna", skriver förvaltaren i rapporten.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Finnair, Verisure och Sunborn med portföljvikterna 2,7, 2,4 respektive 2,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 100 backade med 0,2 procent i juni, gillar verkstad givet positiv konjunkturbild  

  Ålandsbanken Premium 100 backade med 0,2 procent i juni, gillar verkstad givet positiv konjunkturbild

  Ålandsbanken Premium 100 backade med 0,2 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 0,5 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att nyhetsflödet under månaden dominerades helt av handelskonflikten mellan USA och resten av världen. Detta fick stora konsekvenser för aktiemarknaden och framförallt för tillväxtmarknader som sjönk. Även nordiska och europeiska aktier var svaga medan USA var den enda regionen som lyckades avsluta månaden med svagt stigande kurser.

  Starkast bidrag till avkastningen kom från de defensiva sektorerna dagligvaror och hälsovård medan positionerna i finans och industrivaror var svagast. Bland enskilda bolag bidrog de amerikanska bolagen Pepsico, Dollar General och Walt Disney starkt. I Europa steg Inditex, som äger klädkedjan Zara, efter en stark kvartalsrapport medan Swedbank tillhörde de starkare innehaven i Norden.

  Negativa bidrag kom främst från verkstadsbolagen Caterpillar och Volvo då sentimentet mot sektorn fortsätter att vara svagt. Förvaltarteamet gillar alltjämt de bolagen då de ser attraktivt värderade ut givet deras konjunkturbild.

  De största innehaven per utgången av månaden var MSCI Emerging Markets ETF, Ålandsbanken Sverige och Investor med portföljvikterna 8,2, 3,6 respektive 3,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond var oförändrad i juni, data talar för fortsatt god konjunkturbild  

  Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond var oförändrad i juni, data talar för fortsatt god konjunkturbild

  Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond var oförändrad i juni, vilket medför att fonden tappat 0,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren skriver i en kommentar att oro för ett eskalerande handelskrig har dominerat effekten av fortsatt robusta konjunkturdata. Trots att konjunkturdata har fortsatt att peka mot hög aktivitet i ekonomin, vilket brukar gå hand i hand med stigande räntor, så har obligationsräntor pressats ned.

  Inkommande data talar dock för en fortsatt god konjunkturbild vilket även bekräftas av den räntehöjning som USA:s centralbank genomförde i juni, delger förvaltaren.

  Kreditsegmenten på räntemarknaden har också påverkats negativt av handelsoron. Förvaltarteamet räknar med att den stundande rapportsäsongen kommer att visa på stark intjäning hos bolagen vilket bör stötta riskaptiten på kreditmarknaden.

  Juni var en förhållandevis turbulent månad i finansiella marknaden där riskaptiten hos investerare växlade snabbt i takt med olika politiska utspel kring handelskonflikten mellan USA och resten av världen.

  De största innehaven per utgången av månaden var en termin på S&P 500, Ålandsbanken Norden och Ålandsbanken Europe Value med portföljvikterna 15,6, 13,3 respektive 10,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond var oförändrad i juni, viktar ner tillväxtmarknader  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond var oförändrad i juni, viktar ner tillväxtmarknader

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond var oförändrad i juni, vilket medför att fonden tappat 0,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren skriver i en kommentar att inom ramen för ett svagare aktiemarknadsklimat har oron för en svagare konjunkturutveckling till följd av den pågående handelskonflikten mellan USA och övriga världen satt press på konjunkturkänsliga aktier.

  "Samtidigt har investerarnas preferens för högt värderade tillväxtbolag legat kvar på en hög nivå, vilket missgynnat vår investeringsstil där vi har en inriktning mot kvalitetsbolag med hög direktavkastning och rimliga värderingar. Vi är dock övertygade om att denna inriktning, i likhet med tidigare år, på sikt kommer att ge en god värdetillväxt", skriver man vidare.

  Avkastningen i premiumfonderna var negativ under månaden och i det närmaste hela den negativa avkastningen under juni förklaras av en generellt svag utveckling i globala aktiemarknader, med undantag av USA.

  Man har fortsatt en övervikt mot aktier baserat på stark konjunktur, bra vinsttillväxt, attraktiv värdering samt vid rådande låga ränteläge en brist på attraktiva alternativ. Förvaltarteamet är mer försiktigt inställda vad gäller tillväxtmarknader då risken för handelskrig tynger dessa marknader särskilt mycket.

  De största innehaven per utgången av månaden var en termin på S&P 500, Ålandsbanken Cash Manager och Ålandsbanken Norden med portföljvikterna 12,9, 12,6 respektive 10,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond backade med 0,3 procent i juni, attraktiv värdering i Norden  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond backade med 0,3 procent i juni, attraktiv värdering i Norden

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond backade med 0,3 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 0,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren skriver i en kommentar att riskaptiten i finansiella marknader minskade påtagligt under juni vilket bland annat avspeglades i en svagare utveckling på aktiemarknaden. Inom ramen för ett svagare aktiemarknadsklimat har oron för en svagare konjunkturutveckling till följd av den pågående handelskonflikten mellan USA och övriga världen satt press på konjunkturkänsliga aktier, delger förvaltaren.

  Tillväxtmarknader uppvisar den svagaste utvecklingen på aktiesidan, följt av Norden och Europa. Räntemarknaden var volatil under månaden men när man vid månadens slut summerar avkastningen landar det nära nollsträcket.

  Förvaltarteamet fortsätter att ha en övervikt mot aktier baserat på stark konjunktur, bra vinsttillväxt, attraktiv värdering samt vid rådande låga ränteläge en brist på attraktiva
  alternativ.

  Inom aktier har fonden justerat den regionala exponeringen genom att minska vikten i tillväxtmarknader. Istället har man ökat exponeringen i Norden.

  "Värderingen i den nordiska aktiemarknaden är attraktiv och vinstutvecklingen god. En svag krona gynnar också svensk exportindustri även om denna ”valutadoping” är en konsekvens av en överdrivet expansiv räntepolitik", skriver förvaltaren.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nordkinn Fixed Income Macro Fund, Ålandsbanken Norden och Ålandsbanken Euro Bond med portföljvikterna 10,9, 10,1 respektive 9,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Östeuropa backade med 7,3 procent i andra kvartalet, går att måla upp positiv bild för oljepriset  

  East Capital Östeuropa backade med 7,3 procent i andra kvartalet, går att måla upp positiv bild för oljepriset

  East Capital Östeuropa backade 7,3 procent under det andra kvartalet, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk med 4,7 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Ryssland var relativt motståndskraftigt under kvartalet. Oljepriset rusade upp med 12,9 procent under perioden till 79,4 dollar per fat, vilket gynnade de ryska oljebolagen.

  I Polen fick man uppleva en överraskande svag utveckling där avkastningen landade på minus 10,0 procent för fondinnehaven. Detta berodde på handelsoro inom EU, ihållande svaga inflationstal som minskade hoppet om fortsatta räntehöjningar samt oro för statlig inblandning i de stora börsbolagen.

  Olyckligtvis var fondteamet tvungna att skriva ned värdet till noll på hårt prövade inkassoföretaget GetBack, som ansökte om konkursskydd. I vad som föreföll vara ett kvalitetsbolag med attraktiv tillväxtpotential har man fått vara med om en väldigt snabb nedgång, drivet av finansiell misskötsel.

  Efter en resa till Istanbul i maj gjorde man en rad omplaceringar. Förvaltarteamet minskade i bolag med hög skuldsättning samtidigt som man valde att ta in Turkcell och IS Bank.

  Inför framtiden ser fondteamet framför sig att oljepriset hänger på hur strikt USA hanterar sina sanktioner mot Iran men det går absolut att måla upp en positiv bild kring oljan, anser förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Turkiet tappade 21,3 procent i andra kvartalet, utmanande marknad medför även köplägen  

  East Capital Turkiet tappade 21,3 procent i andra kvartalet, utmanande marknad medför även köplägen

  East Capital Turkiet tappade 21,3 procent i det andra kvartalet, i likhet med dess jämförelseindex som föll 21,1 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att den viktigaste händelsen under perioden var president Erdogans oväntade beslut att utlysa nyval 24 juni, det vill säga ungefär ett och ett halvt år i förväg.

  "Detta försatte Turkiets redan sårbara marknad under ytterligare press, särskilt som kandidaterna förde fram de mest populistiska vallöftena på mer än ett årtionde. För att göra saken än värre, ledde centralbankens senkomna svar på starka inflationstendenser till en ond cirkel med depreciering av liran som resulterade i än högre konsumentpriser till följd av valutaeffekter på importvaror", skriver förvaltarteamet i rapporten.

  Ett av fondens nyckelinnehav, transport- och markentreprenadföretaget Celebi med verksamhet i främst Turkiet och Indien, utvecklades mycket bättre än marknaden med en uppgång på 11,8 procent. Förvaltarteamets möte med ledningen i Istanbul bekräftade att Celebi på ett tryggt vis utvidgar sin verksamhet i Indien med potential till nya affärer. Aktien handlas nu utifrån 2018 års prognos till vinstmultiplarna P/E 8,5 och EV/EBITDA 5,3, delger man.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att de kommande sex till nio månaderna blir i högsta grad utmanande, med en alltmer betungande inflation och med en tillväxt som kraftigt bromsar in. Man ser dock framför sig att köplägen kommer uppstå i kvalitetsbolag till väldigt låga värderingar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Sustainable Emerging Markets backade 5,5 procent i andra kvartalet, ser positivt på Yes Bank  

  East Capital Sustainable Emerging Markets backade 5,5 procent i andra kvartalet, ser positivt på Yes Bank

  East Capital Sustainable Emerging Markets backade 5,5 procent under det andra kvartalet, samtidigt som jämförelseindex sjönk med 2,5 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att med få undantag fortsatte tillväxtmarknaderna den nedåtriktade trend som inleddes under föregående kvartal.

  Bland större marknader återvann Indien nästan hela nedgången från det föregående kvartalet och landets börs var den starkaste bland tillväxtmarknaderna under perioden. Turkiet tyngde istället avkastningen och avslutade kvartalet 21,1 procent ned. Även Brasilien tyngde som sjönk med 23,3 procent under perioden, trots en bra start på året.

  Efter flera dagars möten i Mumbai med bolag inom finanssektorn drog förvaltarteamet slutsatsen att ett av fondens främsta innehav, Yes Bank, fortsätter att vara en av de bästa placeringarna i sektorn.

  "Ledningen bekräftade våra antaganden om 30 procents tillväxt i utlåningen och 29 procents ökad vinst under räkenskapsåret. Vi förväntar oss att dessa tillväxttal är hållbara för kommande år, och vi anser att aktien är attraktivt värderad till vinstmultipeln p/e 14,2 och till 250 procent av bokfört värde med 19,4 procents avkastning på eget kapital, baserat på prognoser för 2019", skriver förvaltarteamet i rapporten.

  I Korea adderade man Orion och Dentium till fonden efter förvaltarteamets resa till Seoul. Orion är ett ledande konfektyrföretag i Korea med stark närvaro i Kina medan Dentium är en ledande tillverkare av dentala implantat.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att marknaderna förblir volatila på grund av oro för handelskrig. Förvaltarteamet delger att fonden handlas till en något högre vinstmultipel (P/E) än jämförelseindex, men har en högre prognosticerad vinsttillväxt samt en högre avkastning på eget kapital.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Russia sjönk med 3,9 procent i det andra kvartalet, ser lägre sannolikhet för räntesänkningar i år  

  East Capital Russia sjönk med 3,9 procent i det andra kvartalet, ser lägre sannolikhet för räntesänkningar i år

  East Capital Russia sjönk med 3,9 procent under det andra kvartalet, samtidigt som jämförelseindex steg med 0,6 procent under samma period. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att den ryska börsen påverkades främst av två kontrasterande faktorer, i form av nya USA-sanktioner och ett stigande oljepris.

  Förvaltarteamet välkomnar förre finansministern Alexej Kudrins återkomst till en ledande position, nu som chef för Revisionskammaren, och man ser fram emot att få bevittna hur han kan använda den rollen för att förbättra effektiviteten i de statliga utgiftsposterna.

  Vidare uppges det att landets planerade pensionsreform välkomnas i högsta grad av investerare, medan momshöjningen kommer att sätta press på inflationen och tillväxten under slutet av 2018 och hela 2019. På grund av detta anser fondteamet att sannolikheten minskat betydligt för fortsatta räntesänkningar i år.

  Under perioden ökade fonden exponeringen mot ståltillverkare, däribland Severstal. Efter flera möten med bolaget är förvaltarteamet fortsatt övertygade om att de effektiviseringsåtgärder som genomförs är underskattade av aktiemarknaden. Fondteamet har även valt att öka i oljebolag, mot bakgrund av ett högre oljepris.

  Förvaltarteamet skriver avslutningsvis att fonden handlas till ett genomsnittligt P/E-tal i linje med jämförelseindex men tillägger att man väntar sig att vinsttillväxten för nästa år blir nio procent för fonden, jämfört med 5,8 procent för index.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Global Frontier Markets tappade 9,3 procent i andra kvartalet, korrektion medfört köplägen i kvalitetsbolag  

  East Capital Global Frontier Markets tappade 9,3 procent i andra kvartalet, korrektion medfört köplägen i kvalitetsbolag

  East Capital Global Frontier Markets föll med 9,3 procent i det andra kvartalet, samtidigt som MSCI Frontier Markets Index föll med 10,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att den negativa utvecklingen kan främst härledas till Argentina och Vietnam, två stora marknader i indexet.

  Argentina fortsätter att tynga fondavkastningen: "Argentinas valuta har försvagats avsevärt på grund av hög inflation, och landet har varit mycket beroende av extern finansiering och tagit stryk av allmän oro kring tillväxtländers valutor. Trots att vi minskat vår exponering mot landet de senaste sex månaderna, främst till följd av höga värderingstal, hade vi inte förutsett en sådan betydande volatilitet".

  Man ser dock positivt på värderingen på den argentinska värderingen som nu handlas till en attraktiv vinstmultipel (P/E) om sju gånger för 2018, vilket är klart lägre än det historiska treårsgenomsnittet kring 12 gånger.

  Kuwait var den marknad som drog ned fondens resultat mest relativt index. Vissa stora bolag som tillhör indexet utvecklades positivt genom förutsägelserna om Kuwaits inträde på MSCI:s väntelista till sitt Emerging Markets index, och dessa hade fonden undervikt mot.

  Förvaltarteamet delger dock att de fortsätter att vara underviktade Kuwait, givet den svaga tillväxten i bolagens vinster och man omfördelar hellre kapitalet till mer attraktiva investeringsmöjligheter.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att argumenten för gränsmarknader är fortsatt starka och uppger att korrektioner har försett förvaltarteamet med goda möjligheter att bygga upp positioner i högkvalitativa bolag till attraktiva värderingar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Emerging Asia backade med 1,7 procent i det andra kvartalet, köpt YY efter bolagsmöte  

  East Capital Emerging Asia backade med 1,7 procent i det andra kvartalet, köpt YY efter bolagsmöte

  East Capital Emerging Asia backade med 1,7 procent under andra kvartalet, medan dess jämförelseindex steg med 0,3 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att med undantag av Taiwan och Indien avslutade alla asiatiska marknader i fondens investeringsområde kvartalet på minus räknat i lokala valutor. A-aktier i Kina backade särskilt mycket och har noterat en nedåtgående trend på marknaden som inleddes i januari.

  Förvaltarteamet har nyligen träffat YY, ett ledande nätbaserat socialt underhållningsföretag i Kina, och köpt in bolaget till fonden.

  "Företaget opererar via två plattformar med strömningstjänster: YY Live och Huya. Den första tillhandahåller direktuppspelade videoklipp i kortformat, den andra har 35 procents marknadsandel för direktströmmade dataspel. Räknar man bort värdet av YY:s andel i Huya, handlas den resterande strömningsverksamheten till en ensiffrig vinstmultipel", skriver man i rapporten.

  I Indien hade förvaltarteamet möten med ett stort antal bolag i finanssektorn, och man är fortsatt övertygade om att portföljinnehavet Yes Bank är en av de bästa möjligheterna exponeringsmässigt mot sektorn.

  "Vi hade ett bra möte där ledningen bekräftade våra antaganden om 30 procents tillväxt i utlåningen och 29 procents ökad vinst under innevarande räkenskapsår. Aktien är fortsatt attraktivt värderad till p/e 14,2 och 250 procent av bokfört värde med 19,4 procents avkastning på eget kapital, baserat på prognoser för 2019", skriver förvaltarteamet angående Yes Bank.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att marknaderna förblir volatila, men anser att efter nedgångarna börjar aktievärderingarna se attraktiva ut med ett genomsnittligt P/E-tal om 11,7 för asiatiska aktiemarknader utan Japan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital China Environmental backade 10,2 procent i andra kvartalet, ökat i leverantörer till elbilsbatterier  

  East Capital China Environmental backade 10,2 procent i andra kvartalet, ökat i leverantörer till elbilsbatterier

  East Capital China Environmental A SEK backade med 10,2 procent under det andra kvartalet, då handelsspänningar fortsätter tynga aktiemarknaden. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att även om den kinesiska ekonomin fortsätter växa och är inne på rätt spår för att nå 6,5 procents tillväxt under 2018 så fortsätter handelspolitiska spänningar mellan Kina och USA att tillta.

  Förvaltarteamet har valt att öka exponeringen mot materialleverantörer för elbilsbatterier. Beijing Easpring, Kinas näst största tillverkare av insatsvaror för katoder, steg med 23 procent i lokal valuta och bidrog mest till avkastningen under det gångna kvartalet.

  "Vårt möte med företagets ledning i Beijing i april bekräftade våra förväntningar. Bolaget, som fokuserar enbart på NMC-teknik och utökar sin produktionskapacitet, kommer att fortsätta stärka sin dominerande position i värdekedjan för elfordon", skriver fondteamet.

  Förvaltarteamet har misstänkt att solenergiaktier kommer att backa vilket bekräftades i maj när man besökte solenergimässan i Shanghai samt kontakade flera branschexperter efter en kinesisk justering av pristarifferna för solel.

  "Efterfrågan på den kinesiska marknaden kommer att backa från 53 gigawatt under 2017 till måttliga 38 gigawatt i år. Med hänsyn till de osäkerheter som råder till och med för några projekt under uppbyggnad, sålde vi våra kvarvarande innehav i solcellsoperatörer", delger förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att det övergripande stämningsläget på marknaden lär dock fortsätta påverkas av handelskonflikter och valutaprognoser, men tillägger att fondinnehaven är lågt värderade på genomsnittsnivå med ett P/E-tal på 13,3, vilket är det lägsta på fem år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Baltikum backade med 2,7 procent under andra kvartalet, CD Projekt fortsatt främsta bidragsgivare  

  East Capital Baltikum backade med 2,7 procent under andra kvartalet, CD Projekt fortsatt främsta bidragsgivare

  East Capital Baltikum backade med 2,7 procent under det andra kvartalet, trots att stämningen aldrig varit bättre på det lokala planet. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att ländernas ekonomier växte med 3,6 till 4,2
  procent under det första kvartalet i år.

  "Inhemska sektorer som detaljhandel, fastigheter och bygg upplever en boom mot bakgrund av en stark arbetsmarknad och ökade investeringar. Hittills i år har de baltiska kapitalmarknaderna upplevt en långsam men stadig nystart, med flera emissioner av
  aktier och även gröna obligationer, vilket ger en nytändning åt investerares intresse för regionen", skriver fondteamet i rapporten.

  Kvartalets största händelse blev Estlands framgångsrika börsnotering av Port of Tallinn, en process som fonden deltog i vid ett tidigt skede. Efter börsnotering har aktien stigit med 15 procent och därmed bidragit positivt till fondavkastningen.

  Fondens överlägset bästa bidragsgivare var åter den polska spelutvecklaren CD Projekt. Aktien steg med 42,3 procent och bidrog med 1,18 procentenheter till fondens resultat efter en mycket lyckad presentation med live-demonstration av dess kommande spellansering Cyberpunk 2077 som avtäckes vid spelkonferensen E3. Spelet blev väl emottaget vilket indikerar att det är för närvarande ett av de mest eftertraktade spelen i branschen, och väntas släppas år 2020.

  I den andra vågskålen återfinns uppköpserbjudandet i Olympic Entertainment Group från en riskkapitalfond till en kurs som bedömts vara oskäligt låg av flera finansmarknadsaktörer. East Capital kämpar aktivt tillsammans med andra aktörer emot vad de betraktar som värdeförstörande alternativ.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att man bör hålla ögonen öppna på hur den dämpade ekonomiska utvecklingen i Europa kommer påverka utsikterna för regionen.

  Fondteamet är positiva till värderingen i regionen: "Vi kan se att vår baltiska portfölj fortsatt ger en rejäl direktavkastning på 5,4 procent, vilket utgör ett mycket lockande gömställe i en värld av stigande riskaversion".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bocom Internationals chefsstrateg positiv till ett antal mindre belysta sektorer i Kina  

  Bocom Internationals chefsstrateg positiv till ett antal mindre belysta sektorer i Kina

  Hao Hong som är chefsstrateg på Bocom International bedömer att man ska fokusera på delar av den kinesiska aktiemarknaden som är mindre populära, och nämner två intressanta investeringscase i form av Sino Biopharma och ENN Energy. Det framgår av en intervju med Bloomberg TV.

  På sektornivå pekar Hong ut utility (allmännyttiga bolag), hälsovård och konsument som tre sektorer som kan komma uppvisa vinsttillväxt även under sämre marknadsförhållanden. Chefsstrategen bedömer att man ska fokusera på de sektorer med relativa styrkor gentemot andra sektorer samt som inte uppmärksammas i samma utsträckning, däribland läkemedelsbranschen.

  Två kinesiska aktier som Hong gillar är läkemedelsbolaget Sino Biopharma och gasbolaget ENN Energy. Gassektorn väntas fortsätta gynnas av politiska policybeslut där man går från fossila bränslen till förnybara energikällor.

  Den kinesiska aktiemarknaden har gått svagt i år men gassektorn tillhör en av vinnarsektorerna och väntas fortsätta gå starkt, bedömer Hong.  Taggar:
  #analytics   #pharmaceuticals  

 • Aktiv junimånad för Swedbank Roburs småbolagsförvaltning, mötte 30-tal bolag  

  Aktiv junimånad för Swedbank Roburs småbolagsförvaltning, mötte 30-tal bolag

  Swedbank Roburs småbolagsförvaltning hade en aktiv junimånad då man mötte ett 30-tal bolag. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Erik Sprinchorn skriver i en kommentar att handelskrig får sägas ha varit månadens tema. Eftersom minskad handel allt annat lika betyder krympande ekonomi eller lägre tillväxt är det inte konstigt att börserna reagerat som de gjort, bedömer förvaltaren.

  Aktiviteten i förvaltningen är fortsatt hög. Under månaden deltog man i möten och presentationer med ett 30-tal bolag. Bland annat träffade fondteamet Snap Inc, moderbolag till den sociala fototjänsten Snapchat.

  "Ett citat som fastnade var ”vi vet mer om våra användare än någon annan”, följt av bedyranden att man inte sparar användardata mer än några månader då den snabbt blir kommersiellt oanvändbar", skriver Sprinchorn.

  Förvaltaren fortsätter: "Utan att lägga några värderingar för eller emot kan man igen konstatera att det är en knepig balansgång mellan integritet och tillit på ena sidan och kommersiella intressen på den andra".

  Förvaltarteamet såg under månaden marknadshändelser av positiv karaktär. Två av de onoterade innehaven i Ny Teknik och Microcap, Acast och Lime Technologies, värderades båda upp av den oberoende värderingsenheten inom Swedbank Robur. Detta efter att en transaktion skett i Acasts aktier och verksamheten utvecklats positivt i båda bolagen, delger Sprinchorn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • East Capital Balkan backade med fem procent i andra kvartalet, ser potential i slovenska försäkringsinnehav  

  East Capital Balkan backade med fem procent i andra kvartalet, ser potential i slovenska försäkringsinnehav

  East Capital Balkan backade med fem procent under det andra kvartalet, mot bakgrund av volatila aktiemarknader i sydöstra Europa. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Slovenien tog ledningen med en uppgång på 10,4 procent medan Turkiet rasade hela 21,1 procent.

  I Slovenien drevs den goda utvecklingen fram av starka makroekonomiska förhållanden liksom av transaktioner som satte ljuset på värderingsrabatten hos noterade bolag. Den slovenska ekonomin växte med 4,6 procent under första kvartalet och den starka tillväxten väntas fortsätta samt ge stöd åt bolagens vinster, bedömer förvaltarteamet.

  Det tredje största försäkringsbolaget i landet såldes till en utländsk strategisk köpare för 2,5 gånger företagets bokförda värde. Ur det perspektivet bedöms fondens innehav i försäkringsbolagen Zavarovalnica Triglav och Sava Re vara väldigt attraktiva, då de handlas till under tio gånger vinsten per aktie och lägre än sina bokförda värden. Detta trots högre lönsamhet än i den nu uppköpta branschkollegan.

  Turkiet tog mycket stryk av svag valuta, stigande inflation och tidigarelagt presidentval, delger fondteamet. På valutafronten var centralbanken i landet väldigt långsam i sin reaktion, och när räntehöjningarna på sammanlagt fem procentenheter till slut gjordes var det för sent. Liran har varit väldigt svag, och ekonomin väntas bromsa in kraftigt.

  Men det finns en ljuspunkt för Turkiet i form av värderingen enligt förvaltarteamet: "Marknaden handlas till en multipel på mindre än sju gånger förväntad vinst för kommande tolv månader och med en betydande rabatt på 45 procent i förhållande till andra tillväxtmarknader".

  Inför framtiden bedömer fondteamet att utsikterna för regionen under resten av året förblir positiva, men varnar för det globala stämningsläget.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin India Fund backade med 2,8 procent i juni, tror indiska ekonomin växer oavsett valutgång  

  Franklin India Fund backade med 2,8 procent i juni, tror indiska ekonomin växer oavsett valutgång

  Franklin India Fund backade med 2,8 procent i juni, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till negativa tio procent. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit med 7,5 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Positiva bidragsgivare under kvartalet var Kotak Mahindra Bank, Infosys och HDFC Bank samtidigt som bland annat Voltas och Idea Cellular tyngde.

  Voltas tappade på dåliga väderförhållanden under kvartalet med en dålig försäljning av air conditioners, en av bolagets nyckelprodukter. Idea Cellular tappade mark då bolaget rapporterade en kvartalsförlust och noterade hög konkurrens på marknaden.

  Inom bank och finans så förekom ett kursrally efter att oroligheter kring kvaliteten på banktillgångar lättade på marknaden. Därav var bankinnehaven Kotak Mahindra Bank och HDFC Bank bland de främsta bidragsgivarna under kvartalet.

  I en kommentar skriver fondförvaltarna Sukumar Rajah och Stephen Dover att de tror Indiens ekonomi kommer fortsätta växa: "Medan valet kan distrahera vissa investerare tror vi att oavsett vilket parti som vinner 2019 så kommer ekonomin inte ändra kurs".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Utmanande andra kvartal för tillväxt- och gränsmarknader enligt East Capital  

  Utmanande andra kvartal för tillväxt- och gränsmarknader enligt East Capital

  Det var ett utmanande andra kvartal för tillväxt- och gränsmarknader enligt East Capital. Det framgår av en kvartalskommentar av fondbolagets investeringschef Peter Elam Håkansson.

  MSCI Emerging Markets och Frontier Markets backade med 2,5 respektive 10,1 procent. Eskalerande handelsspänningar under hela perioden samt ett sämre sentiment på marknaden var två orsaker till nedgången på tillväxtmarknader. Därutöver medför en stärkt dollar och åtstramningar i penningpolitiken att flöden dirigeras bort från tillväxtmarknader.

  Merparten av East Capitals fondstrategier sjönk under kvartalet, både i absoluta termer samt i relativa termer då fondbolagets preferens mot tillväxtaktier samt Mid cap-aktier inte fungerade i denna marknadsmiljö.

  Listan av osäkerheter på marknaden framöver är lång, enligt Håkansson. Investeringschefen nämner bland annat brexit, oro runt ett globalt handelskrig samt val i Pakistan och Brasilien.

  Däremot finns det många ljuspunkter enligt Håkansson: "Tillväxtmarknader och gränsmarknader är attraktivt värderade, med en multipelrabatt om 25 procent mot utvecklade aktiemarknader samtidigt som makrobilden, vilket inbegriper tillväxt, inflation och statsfinanser, är fortsatt god".

  Investeringschefen avslutar med att nämna att man fortsätter att identifiera spännande och hållbara investeringscase.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin K2 Alternative Strategies sjönk med 0,5 procent i juni, Global makro-strategier bidrog negativt  

  Franklin K2 Alternative Strategies sjönk med 0,5 procent i juni, Global makro-strategier bidrog negativt

  Franklin Franklin K2 Alternative Strategies A (acc) USD sjönk med 0,5 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,6 procent. Fondens två jämförelseindex har under samma period ökat respektive backat med 0,8 och 0,9 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  De största bidragsgivarna på strateginivå under kvartalet var Long Short Equity, event-drivna strategier och relativvärdering. Global makro tyngde istället avkastningen under kvartalet.

  Long Short Equity gynnades av fondens långpositioner i hälsovård och IT. Inom denna strategi var indexskydd en negativ bidragsgivare.

  Event-drivna strategier bidrog positivt då förvärvsaktiviteten under kvartalet var god, förstärkt av det amerikanska justitiedepartementets beslut att godkänna AT&T:s förvärv av Time Warner.

  Båda Global makro-strategier var negativa bidragsgivare då dollarn apprecierade under perioden, vilket inte var gynnsamt för fondens långpositioner mot det brittiska pundet och mexikansk peso.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att Long Short Equity bör gynnas av stigande aktiemarknader samtidigt som regulatoriska händelser, policybeslut och värderingsskillnader bör resultera i diverse investeringsmöjligheter för fonden. Global makro-strategier som bidrog negativt under detta kvartal väntas gynnas av en ökad politisk osäkerhet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Templeton Asian Smaller Companies sjönk 4,8 procent i juni, positiva till asiatiska småbolagsaktier  

  Franklin Templeton Asian Smaller Companies sjönk 4,8 procent i juni, positiva till asiatiska småbolagsaktier

  Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund backade med 4,8 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 3,6 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexavkastningen uppgår till negativa 7,1 procent under samma period, vilket är klart sämre. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  De största bidragsgivarna under kvartalet var Fila Korea, Baozun och I.T Limited. I den negativa vågskålen återfinns Eveready Industries India, Dilip Buildcon och Vieworks.

  Överviktpositionen i Baozun var en bidragsgivare då e-handelsjättens siffror för det första kvartalet var starka, både sett till omsättningen och vinst. Klädesbolaget I.T steg på starka försäljningssiffror ihop med ett turismuppsving. Indiska batteritillverkaren Eveready Industries sjönk dock efter att ha redovisat höga kostnader som belastade resultatet.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att handelsspänningar medför att man ska vara försiktig kring tillväxtmarknader på kort sikt, men tillägger att aktiva aktieval mellan dessa aktiemarknader har blivit viktigare nu jämfört med de senaste åren.

  Trots att man väntar sig marknadsvolatilitet framöver är fondteamet fortsatt positiva till asiatiska småbolagsaktier, mot bakgrund av attraktiva värderingar, stark vinsttillväxtspotential och solid fundamenta.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Global Listed Infrastructure steg med 0,7 procent i juni, ser bra telekomcase i Asien  

  Franklin Global Listed Infrastructure steg med 0,7 procent i juni, ser bra telekomcase i Asien

  Franklin Global Listed Infrastructure Fund A Acc $ steg med 0,7 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 3,1 procent sedan årsskiftet, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  De främsta bidragsgivarna under kvartalet var Williams Partners, Energy Transfer Equity och SJW Corp. I den negativa vågskålen återfinns innehaven Enbridge, Sadbhav Engineering och ONEOK.

  Fondteamet skriver i en kommentar att fondens aktiva exponering mot telekomsektorn bidrog negativt till avkastningen relativt index. Förvaltarteamet delger att man letar efter telekombolag med starka balansräkningar och låga värderingar som är verksamma på relativt stabila marknader. De flesta köpmöjligheterna anses finnas i vissa asiatiska marknader som kommer notera stigande dataanvändning.

  SJW Group gick dock starkt under kvartalet som mottog ett uppköpsbud i slutet av april. Bolaget avvisade budet, men fick ett bud senare som värderade bolaget med en betydande premie.

  Inför framtiden ser beslutsfattare världen över ett behov av nyinvesteringar i infrastruktur, delger fondteamet. Detta i hopp om att öka den ekonomiska tillväxten men även förbättra den generella ekonomiska effektiviteten samt förbättra välfärden. Man nämner dock att regeringars utgiftsutrymme är begränsat till följd av ansträngda budgetar samt att det krävs väldigt stora investeringsbelopp.

  Stora investeringar från privata bolag kommer bli viktigt om politiska befattningshavare ska kunna nå sina infrastrukturambitioner, och detta bör gynna många börsnoterade infrastrukturföretag.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin European Growth backade med 0,6 procent i juni, positiva till norska nätbanken Sbanken  

  Franklin European Growth backade med 0,6 procent i juni, positiva till norska nätbanken Sbanken

  Franklin European Growth A Acc € backade med 0,6 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 3,6 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största bidragsgivarna under kvartalet var norska Sbanken, Compania de Distribucion Integral Logista och Hunting. I den negativa vågskålen återfinns Prysmian, Banca Generali och Elementis.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att italienska innehav bidrog negativt mot bakgrund av politisk oro i landet. Trots kortsiktig svaghet väntar sig fondteamet att Banca Generali kommer gynnas av ett kundinflöde som går över från problemtyngda finansiella institutioner i landet.

  Norska nätbanken Sbanken bidrog positivt i ljuset av solid lånetillväxt och produktlanseringar. Fondteamet bedömer att nätbankens goda rykte som en bank med simpla produkter till låga priser i kombination med god kundservice är något som differentierar banken från mer traditionella låneaktörer.

  Inför framtiden uppger förvaltarteamet att trots att makromiljön har försämrats något, växer fortfarande den europeiska ekonomin. Man nämner att värderingsmultiplar är på lägstanivåer jämfört med USA, vilket förväntas resultera i en uppvärdering för regionen under fondens investeringshorisont.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Global Företagsobligationsfond backade med 0,4 procent i juni, SEK-innehav bidragsgivare  

  Naventi Global Företagsobligationsfond backade med 0,4 procent i juni, SEK-innehav bidragsgivare

  Naventi Global Företagsobligationsfond backade med 0,4 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver fondteamet att under månaden har man deltagit i emissioner i Bellman och Quant samt sålt av innehav i Consilium, Eagle Bulk och Norsk Hydro.

  Under juni avtog fokuset från regeringsbildningen i Italien: "Räntenivåerna i de så kallade PIGS-länderna rekylerade därmed tillbaka även om de fortfarande är på betydligt högre nivåer än under första kvartalet 2018. Fokus under månaden har istället varit mycket på Trumps olika besked om handelstullar".

  Störst avkastningsbidrag inkom från SEK-innehav samt från HSBC vars obligationer rekylerade från månaden innan.

  I den negativa vågskålen återfinns fondens innehav inom finanssektorn med lång löptid, däribland Societe General, AXA och Allianz. De har dock gått isär till en nivå jämfört med statsobligationer som historiskt visat sig vara en signal för investerare att köpa krediterna. Förvaltarteamet ser ingen anledning att tro det skulle vara annorlunda denna gång.

  Investment grade-obligationer stod för 61 procent av allokeringen vid utgången av månaden, medan High yield-obligationer stod för resterande 39 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Balanserad Flex backade med 0,2 procent i juni, ser potential i Kungsleden  

  Naventi Balanserad Flex backade med 0,2 procent i juni, ser potential i Kungsleden

  Naventi Balanserad Flex backade med 0,2 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver att man valt att vikta upp innehavet i det kinesiska bolaget Tencent som tillhandahåller internet- och mobiltjänster, marknadsföring via internet samt e-handel.

  "Deras senaste kvartalsrapport imponerade med tvåsiffriga tillväxttal och som Asiens största bolag sett till marknadsvärde har bolaget en stark marknadsposition", skriver förvaltarteamet i rapporten.

  I fondens räntedel har förvaltarteamet under månaden ökat innehavet i Jyske samt RSA Insurance Group och även deltagit i emissioner från Bellman, Stendörren, Quant samt Nordea.

  Fonden har tagit hem vinst i Humlegården och istället investerat i Kungsleden då förvaltarteamet ser en större potential i det bolaget. Fondteamet väljer istället att minska innehaven under månaden i Gunnebo, Consilium, Verisure och Södra Skogsägarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Offensiv Flex backade med 0,1 procent i juni, ser stor potential i Indien för Netflix  

  Naventi Offensiv Flex backade med 0,1 procent i juni, ser stor potential i Indien för Netflix

  Naventi Offensiv Flex backade med 0,1 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att under månaden har man sålt innehavet i Relx efter att värderingen kommit upp. Från dessa nivåer spår förvaltarteamet en avmattad tillväxttakt i det europeiska informationsbolaget.

  Under månaden har man ökat i teknologisektorn medan man har valt att minska i hälsovård. Netflix är ett av bolagen som man väljer att öka i, och man nämner prenumerationstillväxten. Fondteamet ser även en stor potential i Indien där efterfrågan på streamingtjänster ökar i takt med tillgång till snabbare internet.

  "Vi ökade även innehaven i de amerikanska bolagen Amazon och Google, vilka utvecklades starkt under månaden. De har påvisat relativt låg korrelation med rådande geopolitiska orosmoln, stark tillväxt, starka balansräkningar och med en ångande amerikansk ekonomi ser vi en fortsatt uppsida i dessa bolag", skriver förvaltarteamet.

  Fonden har tagit hem vinst och sålt av innehavet i det amerikanska frakt och transportbolaget CSX där värderingen nått förvaltarteamets förväntningar.

  På regionbasis väljer man att öka i USA och tillväxtmarknader, samtidigt som man drar ned på allokeringen till Norden och Europa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Liv flaggar upp i Leo Vegas  

  Skandia Liv flaggar upp i Leo Vegas

  Kapitalförvaltaren Skandia Liv har ökat sitt innehav i spelbettingbolaget Leo Vegas till 5,01 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #betting   #insider   #leisure  

 • Fidelity Greater China backade med 4,2 procent i juni, Taiwan Semiconductor största bidragsgivaren  

  Fidelity Greater China backade med 4,2 procent i juni, Taiwan Semiconductor största bidragsgivaren

  Fidelity Greater China A-USD backade med 4,2 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 1,8 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  De största bidragen under månaden till den relativa avkastningen mot jämförelseindex var Taiwan Semiconductor, Autek China och China Construction Bank. I den andra vågskålen återfinns Industrial & Coml, Nanjing Kangni och Chow Tai Fook Jewellery som bidrog negativt sett till relativavkastning.

  De största överviktsinnehaven var per utgången av månaden Industrial & Coml, Kweichow Moutai och Taiwan Semiconductor med portföljvikterna 3,9, 1,8 respektive 7,9 procent.

  De största underviktsinnehaven var istället China Construction Bank, Bank of China och Baidu med portföljvikterna 1,1, 0,0 respektive 1,2 procent.

  På sektornivå stod IT för 34,4 procent av allokeringen, följt av finans med 16,6 procent. Indexvikterna för dessa uppgick till 36,6 respektive 22,8 procent, vilket innebär att man är underviktade dessa sektorer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brummer & Partners Nektar backade med 0,2 procent i juni, svårt uppskatta vad amerikansk retorik utmynnar i  

  Brummer & Partners Nektar backade med 0,2 procent i juni, svårt uppskatta vad amerikansk retorik utmynnar i

  Brummer & Partners Nektar backade med 0,2 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning under det andra kvartalet summerar till 0,1 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att huvuddelen av kvartalsresultatet genererades av valutastrategier, där fondens positioner för en starkare norsk krona och starkare US dollar mot euron utvecklades väl. Bidraget från räntebärande strategier var emellertid obetydligt.

  Fondteamet kommenterar det pågående handelskriget: "Det är rimligt att anta att varje eskalering av handelskonflikten kommer att drabba övriga världen mer än USA. Följaktligen förväntar vi oss att exportdrivna länder utanför USA kommer att drabbas hårdast vid en ökad konflikt och att tillväxtvalutor försvagas".

  Man bedömer att ett problem är att det är mycket svårt att uppskatta vad den fientliga amerikanska retoriken kommer att leda till.

  Kina fortsätter arbetet med att göra tillväxten i ekonomin mer konsumentberoende och mindre beroende av investeringar. Insatser görs också för att minska skuldsättningen genom att försvåra för lokala myndigheter att finansiera infrastrukturinvesteringar, delger förvaltarteamet.

  "Finanspolitiken är således relativt stram medan penningpolitiken håller på att lättas. Fortsatt höjda tullar skulle påverka tillväxten och bytesbalansen är inte längre positiv", skriver fondteamet i rapporten.

  Avslutningsvis kommenterar man Sverige, och förvaltarteamet bedömer att den svenska kronan är fortfarande en av de mest undervärderade valutorna inom G20 av tre skäl, i form av penningpolitiken, fastighetsmarknadsoro och det pågående globala handelskriget.

  Man ser framför sig en eventuell kronförstärkning framöver: "Eftersom så mycket negativ information redan finns inprisad i kronkursen, bedömer vi att så snart normaliseringen av räntenivåerna börjar så kommer även kronkursen att följa med".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Emerging Markets Smaller Companies sjönk med 3,9 procent i juni, positiva till småbolagsaktier  

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies sjönk med 3,9 procent i juni, positiva till småbolagsaktier

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies (acc) USD sjönk med 3,9 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 6,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 8,4 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att mindre småbolagsaktier på tillväxtmarknader sjönk under det andra kvartalet och gick sämre än deras större motsvarigheter. Landsspecifik ekonomisk och politisk oro såväl som en stärkt dollar tyngde tillväxtmarknadsaktier.

  De främsta bidragsgivarna under kvartalet var Fila Korea, Baozun och Bajaj Holdings. I den negativa vågskålen återfinns Turk Hava, Redington India och Vincom Retail.

  Fila Korea steg kraftigt mot bakgrund av en solid utveckling kring vinsttillväxten, vilket drivs av företagets ansträngningar att stärka den inhemska verksamheten samt Kina-ambitioner. Kinesiska Baozun gick även starkt under perioden som redovisade starka omsättningssiffror såväl som vinstsiffror i sin kvartalsrapport.

  Den turkiska aktiemarknaden gick dock sämre i ljuset av stigande inflation, en deprecierande valuta, stigande räntor och politisk oro. Innehavet Turk Hava Yollari som står bakom Turkish Airlines rapporterade en nettoförlust i sin kvartalsrapport, varför aktien backade.

  Inför framtiden är fondteamet fortsatt positiva till småbolagsaktier på tillväxtmarknader, som bedöms ha attraktiva värderingar, stark tillväxtpotential på nedersta raden och solid fundamenta.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Emerging Markets sjönk med 3,1 procent i juni, positiva till två brasilianska bankinnehav  

  Templeton Emerging Markets sjönk med 3,1 procent i juni, positiva till två brasilianska bankinnehav

  Templeton Emerging Markets A (Ydis) USD sjönk med 3,1 procent i juni, vilket är något bättre än jämförelseindexavkastningen om negativa 4,1 procent. Fonden har därmed tappat 8,2 procent sedan årsskiftet, samtidigt som jämförelseindex har backat 6,5 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de brasilianska bankerna Itau Unibanco och Banco Bradesco föll efter att strejker påverkat den ekonomiska aktiviteten och sentimentet bland investerare negativt. Man är fortsatt positiva till bankernas långsiktiga vinsttillväxtspotential, givet deras marknadsledande positioner i en koncentrerad bankindustri.

  Massmart bidrog negativt till avkastningen under det andra kvartalet, då man vinstvarnade mot bakgrund av sämre försäljning och högre kostnader.

  Fondteamet ser framför sig att trots att en stärkt dollar medför motvind för tillväxtmarknader, behöver inte konsekvenserna vara desamma idag. Tillväxtmarknader har starka ekonomier och de flesta ekonomierna har nu rörliga räntor. Påverkansgraden från en stärkt dollar kommer sannolikt skilja sig mellan länder beroende på policyläge och ekonomi.

  De främsta bidragsgivarna under det andra kvartalet var Naspers, Fila Korea och Uni-President China. I den negativa vågskålen återfinns Itau Unibanco, Banco Brasdesco och Massmart Holdings.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Gold and Precious Metals backade med 1,7 procent i juni, väntar sig högre volatilitet för guldbolag  

  Franklin Gold and Precious Metals backade med 1,7 procent i juni, väntar sig högre volatilitet för guldbolag

  Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ backade med 1,7 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 10,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 6,1 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att samtliga innehav i företag verksamma inom sällsynta metaller och mineraler gick svagt utom för Dalradian Resources som var juni månads främsta bidragsgivare.

  Även guldinnehaven gick ner något under det andra kvartalet, vilket sker mot bakgrund av att guldpriset steg inledningsvis men backade sedan under resterande delen av kvartalet. Lydian International var en aktie som sjönk på en försämrad miljö i Armenien där bolagets första guldgruva är under konstruktion. Bolaget aviserar även ytterligare finansieringsbehov för att färdigställa gruvan.

  Istället kom avkastningen till stor del från kopparfokuserade gruvbolag där Nevsun sticker ut efter att ha nekat ett uppköpsbud av Lundin Mining och Euro Sun.

  Fondteamet väntar sig att guldaktier kommer att visa en stark korrelation med guldprisets rörelser framöver, associerat med en högre daglig volatilitet än vad man sett de senaste kvartalen.

  De största bidragsgivarna under det andra kvartalet var Nevsun Resources, Torex Gold och Newmont Mining. I den negativa vågskålen återfinns Platinum Group Metals, Agnico Eagle Mines och Barrick Gold.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Pension flaggar ned i Wallenstam  

  AMF Pension flaggar ned i Wallenstam

  Kapitalförvaltaren AMF Pension har minskat sitt innehav i fastighetsbolaget Wallenstam något och äger nu 9,70 procent av kapitalet och 4,99 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Skagen Insight ökade med 0,4 procent i juni, skalar av den största bidragsgivaren Ericsson  

  Skagen Insight ökade med 0,4 procent i juni, skalar av den största bidragsgivaren Ericsson

  Skuggaktivistfonden Skagen Insight ökade med 0,4 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 10,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltarteamet att antalet aktivistinvesteringar har ökat med 15 procent under det första halvåret, och man nämner att fonden har presterat bättre än många aktivistfonder.

  Fonden investerade tidigare i år i General Electric. Under de senaste månaderna har företaget börjat förändra verksamheten, och man avser nu att renodla verksamheten genom att genomföra två avknoppningar.

  Från förvaltarteamets sida bedömer man att dessa strukturella förändringar kommer leda till en uppvärdering för bolaget. Som stöd för det nämner man dels att General Electric kommer bli mer lättförståeligt för investerare, samt att avknoppningarna kommer resultera i en förbättrad operationell nivå.

  De största bidragsgivarna under månaden var Ericsson, Hudson's Bay och Teikoku. Mot bakgrund av den starka kursuppgången för Ericsson har man valt att minska innehavet något.

  I den negativa vågskålen återfinns Hertz, Eltel och Diebold Nixdorf. Man är fortsatt optimistiska kring Hertz och Eltels framtidsutsikter, givet den operationella utvecklingen och pågående företagsförändringar.

  De största innehaven per utgången av månaden var thyssenkrupp, Teikoku och Diebold Nixdorf med portföljvikterna 6,7, 5,2 respektive 5,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Vekst A sjönk med 1,1 procent i juni, exponering mot energisektorn framgångsrik  

  Skagen Vekst A sjönk med 1,1 procent i juni, exponering mot energisektorn framgångsrik

  Skagen Vekst A sjönk med 1,1 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 8,5 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  I en förvaltarkommentar skriver fondteamet att under det andra kvartalet har man lagt till 10 innehav till portföljen, samtidigt som man väljer att minska exponeringen mot vissa cykliska industrier som presterat väl som halvledarindustri och material.

  Exponeringen mot energisektorn har varit framgångsrik, då oljepriset samt gaspriset har stigit och mot bakgrund av det har innehaven Shell och Lundin Petroleum rapporterat starka kvartalssiffror. I tillägg till detta har norska Borr och Northern Drilling båda gått starkt, då det högre oljepriset resulterat i en ökad efterfrågan på borriggar. Även exponeringen mot Bonheur verksamma inom förnybar energi har bidragit positivt.

  Under kvartalet har man valt att minska exponeringen mot halvledarindustrin. Den största minskningen avser Samsung. Man har även minskat sina positioner i Boliden och Anglo American som båda stigit kraftigt i ljuset av stigande mineralpriser.

  Inför framtiden anses fonden ha en robust bolagsportfölj med fokus på låg värdering, starka affärsmodeller och begränsad skuldsättning. Givet makromiljön ser man framför sig viss volatilitet, men tillägger att det kan resultera i goda köpmöjligheter framöver.

  De största bidragsgivarna under perioden var Lonza Group, Lundin Petroleum och Bonheur. I den negativa vågskålen återfinns AP Moller Maersk, Sberbank och Applied Materials.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Citigroup och DSV med portföljvikterna 5,7, 4,5 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Focus backade med 1,6 procent i juni, nyinnehavet Ivanhoe har mest attraktiva koppartillgångar globalt  

  Skagen Focus backade med 1,6 procent i juni, nyinnehavet Ivanhoe har mest attraktiva koppartillgångar globalt

  Skagen Focus A backade med 1,6 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till sju procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 9,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar skriver fondteamet att det generella sentimentet på marknaden förändrades drastiskt under kvartalet. Den första halvan kännetecknades av god kursutveckling för flera fondinnehav, men en sämre makromiljö försvagade aktiemarknaden globalt.

  Under kvartalet har man köpt in sig i tyska Metro, sydkoreanska materialföretaget KCC och turkiska industrikonglomeratet KOC Holdings.

  Därutöver väljer man att öka i råvaror som varit tidigare på lägstanivåer. Man väljer att köpa in sig i kanadensiska Ivanhoe Mines. Kort uttryckt är bolaget ett bet på att efterfrågan på koppar kommer att öka i takt med skiftet mot grön energi, elektrifiering och fortsatt urbanisering.

  "Företaget äger några av de mest attraktiva outvecklade koppartillgångarna globalt och det finns därmed en betydande uppsida från utvecklingen och kommersialiseringen av dessa", skriver förvaltarteamet angående Ivanhoe.

  De största bidragsgivarna under kvartalet var Whiting Petroleum, Teva Pharmaceutical och Hanil Cement. I den negativa vågskålen återfinns Telecom Italia, Renault och Heidelberger Druckmaschinen.

  De största innehaven per utgången av månaden var SBI Holdings, Telecom Italia och AIG med portföljvikterna 6,3, 5,9 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen m2 backade med 0,7 procent i juni, tror förvärvsaktivitet kan öka på europeisk fastighetsmarknad  

  Skagen m2 backade med 0,7 procent i juni, tror förvärvsaktivitet kan öka på europeisk fastighetsmarknad

  Skagen m2 backade med 0,7 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 5,8 procent, vilket är klart sämre. Det framgår en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under kvartalet har volatiliteten fortsatt främst på tillväxtmarknader, mot bakgrund av ett högre oljepris, stigande räntor och en stärkt dollar. Den europeiska fastighetsmarknaden fortsätter att prestera starkt vilket drivs av starka uthyrningssiffror och vakansgrader samt ökade fastighetsvärden.

  Från fondteamet sida bedömer man att de generella förutsättningarna för fastighetsmarknaden fortsätter att vara gynnsamma med låga räntor och ekonomisk tillväxt. De ökar vinsten samt fastighetsvärden, vilket understödjs av robusta verksamheter med minskade finansiella kostnader och lägre skuldsättning.

  Det finns även en värderingsskillnad mellan privata fastighetsbolag och noterade fastighetsbolag, varför man tror att förvärvsaktiviteten kan öka på börsen under den andra delen av året.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var D Carnegie, Catena och Deutsche Wohnen. I den negativa vågskålen återfinns IRSA, MRV och CapitaLand.

  De största innehaven per utgången av kvartalet var Catena, D Carnegie och Mitsui Fudosan med portföljvikterna 6,9, 6,5 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki A backade med 3,8 procent i juni, investeringstes i LG intakt trots nedgång  

  Skagen Kon-Tiki A backade med 3,8 procent i juni, investeringstes i LG intakt trots nedgång

  Skagen Kontiki backade med 3,8 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 0,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 2,2 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att sentimentet runt den globala ekonomin har gått från att vara positiv till betydligt mer komplex. En eskalering av handelsspänningar i kombination med stigande räntor och en stärkt dollar har lett till en svaghet på tillväxtmarknader.

  Det gamla innehavet Mahindra & Mahindra fortsätter att leverera, men man har valt att minska innehavet med 50 procent till följd av den starka kursutvecklingen.

  Telekombolaget Ericsson rekylerade efter en kvartalsrapport med siffror som visar att bolaget kan leverera på sina löften kring kostnadsbesparingar och turn-around. Fonden köpte in sig i Ericsson när bolaget genomgick en svår period, och det finns en möjlighet att förändra organisationen från grunden innan 5G-investeringar tar fart. Detta bedöms resultera i en i framtiden stark marknadsposition för bolaget.

  I den negativa vågskålen återfinns LG som gick svagt under kvartalet på handelsoro samt svaga siffror från dotterbolaget LG Display. Grundverksamheten i det bolaget bedöms vara robust och den långsiktiga investeringstesen är intakt, delger förvaltarteamet.

  De största bidragsgivarna under kvartalet var Mahindra & Mahindra, Ericsson och Shineway Pharma. I den negativa vågskålen återfinns innehaven Banrisul, LG och Haci Omer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fjärde AP-fonden flaggar upp i Billerud Korsnäs  

  Fjärde AP-fonden flaggar upp i Billerud Korsnäs

  Fjärde AP-fonden har köpt 2,59 miljoner aktier och äger nu 11,56 miljoner aktier i förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs, vilket motsvarar 5,55 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #materials  

 • Nordea förvärvar kapitalförvaltaren Madrague Capital Partners  

  Nordea förvärvar kapitalförvaltaren Madrague Capital Partners

  Nordea Asset Management har tecknat avtal om att förvärva 40 procent av Stockholmsbaserade kapitalförvaltaren Madrague Capital Partners AB, enligt ett pressmeddelande.

  Partnerskapet uppges kombinera Madragues ansedda kompetens inom hedgefondinvesteringar med Nordea Asset Managements omfattande distributionsnät i Norden och övriga världen.

  "Vi banar väg för nya partnerskap med starka investeringsfonder. Förvärvet av en del av Madrague är ett led i vårt arbete att bilda partnerskap med ledande aktörer", säger Nils Bolmstrand, vd för Nordea Asset Management.

  Nordea Asset Management planerar att lansera en Global Long/Short-aktiefond förvaltad av Madrague Capital Partners. Fonden ska komplettera och förstärka Nordea Asset Managements produkterbjudande.

  Utöver Nordea ägs Madrague av sina seniora förvaltare och av Patricia Industries, en del av Investor AB.

  Aktieköpet förutsätter godkännande av Finansinspektionen och förväntas vara slutfört under tredje kvartalet.  Taggar:
  #financials   #ma  

 • Skagen Global ökade med 1,8 procent i juni, anser att Microsoft är fortsatt undervärderat  

  Skagen Global ökade med 1,8 procent i juni, anser att Microsoft är fortsatt undervärderat

  Skagen Global ökade med 1,8 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 9,5 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  De största bidragsgivarna under det andra kvartalet var Microsoft, Capgemini och Intercontinental. I den negativa vågskålen återfinns IRSA, 3M och Samsung.

  Microsoft som är det största innehavet och som varit i fonden i sju år har överpresterat mot index under perioden. Företaget fortsätter att gynnas av sina molnsatsningar anser förvaltarteamet, samtidigt som aktien handlas till en rabatt mot Skagens uppskattning av företagsvärdet.

  Mastercard som fonden har ökat i under kvartalet gynnas istället av en global övergång från kontanter till elektroniska betalningar. Fondteamet bedömer att marknaden underskattar företagets marknadsposition, särskilt på B2B-området som ännu är i sin linda.

  De största innehaven per utgången av kvartalet var Microsoft, Intercontinental och Unilever med portföljvikterna 6,8, 4,9 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelskrig skapar möjligheter enligt Skagen-förvaltare, ökat i Mastercard  

  Handelskrig skapar möjligheter enligt Skagen-förvaltare, ökat i Mastercard

  Handelskrig skapar möjligheter enligt Skagen Globals fondförvaltare Knut Gezelius, som ser framför sig goda köplägen när börsen faller och oro råder. Det framgår av en rapport.

  Även om riskerna med ett handelskrig skapar oförutsägbarhet på kortare sikt, anser aktiefonden Skagen Globals förvaltare att aktier fortsatt är en attraktiv placering för långsiktiga investerare.

  "För oss som aktiva stock pickers öppnar oroligheter som dessa upp möjligheter. När andra investerare oroar sig för ett handelskrig kan vi fynda kvalitetsbolag. På lång sikt lönar det sig, även om det kan bli skakigt på kort sikt", uppger förvaltaren.

  "Det är i dessa perioder du kan ge den långsiktiga avkastningen ett lyft. De som köpte fondandelar under finanskrisen och hade is i magen, fick väl betalt för det", skriver Gezelius vidare.

  Under andra kvartalet har Skagen Global justerat portföljen och bland annat köpt in sig i tre amerikanska bolag i form av Mastercard, Moody’s och Tyson Foods. Kortbolaget Mastercard gynnas av det globala skiftet från kontanter till elektroniska betalningar.  Taggar:
  #macro  

 • Danske Invest Lux Europe High Dividend backade med 0,2 procent i juni, nordiska banker bidragsgivare  

  Danske Invest Lux Europe High Dividend backade med 0,2 procent i juni, nordiska banker bidragsgivare

  Danske Invest Lux Europe High Dividend backade med 0,2 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 3,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknader steg i inledningen av juni, men rekylerade neråt senare till följd av svaga makrosiffror och nya handelsrelaterade hot från Donald Trump.

  High Dividend gick bättre än jämförelseindex till följd av sektorallokering samt de aktiva aktievalen. De nordiska bankerna DNB och SEB steg med nio respektive sex procent, då de gynnades av en större marknadspreferens för defensiva bolag.

  I den negativa vågskålen återfinns belgiska telekombolaget Proximus som föll 16 procent efter ökad reglering och negativa politiska uttalanden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Unilever, Shell och British American Tobacco med portföljvikterna 4,5, 4,3 respektive 4,1 procent. Inga större förändringar har gjorts under perioden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Invest Emerging and Frontier Markets backade med fyra procent i juni, optimism i Argentina som bortblåst  

  Danske Invest Emerging and Frontier Markets backade med fyra procent i juni, optimism i Argentina som bortblåst

  Danske Invest Emerging and Frontier Markets backade med fyra procent i juni, vilket medför att fonden har tappat sex procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med fyra procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en eskalering av handelskonflikter och negativa investeringsflöden medförde att juni blev en tuff månad var tillväxtmarknadsaktier. Tillväxtmarknader underpresterade utvecklade aktiemarknader, och särskilt amerikanska aktier.

  Argentina stack ut särskilt som föll 22 procent, vilket innebär att den aktiemarknaden har tappat 44 procent sedan årsskiftet. Optimismen kring valet av Macri som president och framgångsrika obligationsemissioner är nu som bortblåst, delger fondteamet.

  Även handelstullar mellan Kina och USA försämrade sentimentet på marknaden. Högre räntor väntas även påverka tillväxten på tillväxtmarknader negativt men även den operationella miljön för fondens bolag. Såhär långt har vinstsiffrorna upplevts solida, men fondteamet tillägger att man bevakar kvartalsrapporterna på ingång noga.

  På sektornivå stod konsument för 14,6 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av dagligvaror på 10,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Viking Fonder Sverige steg med 0,3 procent i juni, överpresterat jämförelseindex sedan årsskiftet  

  Viking Fonder Sverige steg med 0,3 procent i juni, överpresterat jämförelseindex sedan årsskiftet

  Viking Fonder Sverige steg med 0,3 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 1,2 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar skriver man att juni blev en månad där marknaderna rörde sig i sidled och i något olika riktningar vilket totalt sett gav blandade utvecklingar på de olika regionerna. Orosmolnet var även under juni samtalen kring tullar, delger förvaltarteamet.

  "Vi har under månaden totalt sett haft en defensiv till relativt neutral portfölj vilket visade sig vara en korrekt allokering med tanke på börsens beteende under månaden som i mångt och mycket var en sidledes marknad utan egentlig riktning", skriver fondteamet i månadsrapporten.

  De största innehaven per utgången av månaden var AstraZeneca, Elekta och Sobi med portföljvikterna 9,3, 5,4 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity backade med 1,7 procent i juni, ASOS tyngde efter skattebesked  

  JPM Europe Select Equity backade med 1,7 procent i juni, ASOS tyngde efter skattebesked

  JPM Europe Select Equity A EUR backade med 1,7 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 1,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På sektornivå var aktieval i media samt olja positiva bidragsgivare under månaden. Aktieval i konsumentsektorn och fordonsindustrin tyngde istället.

  En överviktposition i Ferguson var gynnsam under månaden, då det brittiska företaget fortsätter att notera ett starkt momentum på den amerikanska marknaden. Bolaget redovisar organisk tillväxt på 10,8 procent under det senaste kvartalet i räkenskapsåret, och detta ovanpå stark tillväxt de två föregående kvartalen.

  En överviktposition i spanska oljebolaget Repsol bidrog även positivt till avkastningen. Företaget planerar att höja utdelningen och öka investeringarna för att skapa en plattform för framtida tillväxt.

  Bland de aktier som tyngde återfinns brittiska detaljhandelsföretaget ASOS som backade under månaden, mot bakgrund av ett negativt skattebesked på den amerikanska marknaden. Skattebeskedet innebär att digitala detaljhandelsbolag såsom ASOS kan komma att beskattas ytterligare.

  Inför framtiden bedömer man att övergenomsnittlig tillväxt, en inflation som återhämtar sig och stigande vinster talar för stark fundamenta, samtidigt som makromiljön är fortsatt osäker. Fondteamet väntar sig att aktiemarknaden kommer stiga under återstoden av året.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Opportunities backade med 2,9 procent i juni, ser potential i tillväxtmarknader  

  JPM Emerging Markets Opportunities backade med 2,9 procent i juni, ser potential i tillväxtmarknader

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD backade med 2,9 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 6,7 procent, i likhet med dess jämförelseindex. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval främst i finanssektorn var den främsta bidragsgivaren under kvartalet. Det inbegriper ett antal High conviction-innehav såsom Al Rajhi Bank som var den främsta bidragsgivaren på bolagsnivå. Även försäkringsbolaget AIA bidrog positivt till fondavkastningen under kvartalet.

  Även aktieval i IT-sektorn var en positiv bidragsgivare, däribland innehavet i IT-bolaget Tata Consultancy Services.

  Samtidigt tyngdes fonden av aktieval i Kina och Brasilien. Avsaknaden av Baidu tyngde avkastningen under kvartalet, samtidigt som underleverantörer till Apple även backade under perioden med svagare vinstsiffror än väntat.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att tillväxtmarknader erbjuder en relativt god köpmöjlighet efter nedgångar. Råvarustyrka och hyfsad underliggande tillväxt på de flesta tillväxtmarknader bedöms stödja vinstbilden för bolagen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Pension flaggar upp i Wallenstam  

  AMF Pension flaggar upp i Wallenstam

  Kapitalförvaltaren AMF Pension har ökat sitt innehavet i fastighetsbolaget Wallenstam och äger nu 9,75 procent av kapitalet och 5,02 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Odin Europa ökade med 0,3 procent i juni, positiva till franska Teleperformance som stigit kraftigt  

  Odin Europa ökade med 0,3 procent i juni, positiva till franska Teleperformance som stigit kraftigt

  Aktiefonden Odin Europa ökade med 0,3 procent under juni, vilket summerar årets avkastning till 3,6 procent. Jämförelseindexavkastningen uppgår till 5,9 procent under samma period. Det framgår av en halvårsrapport för fonden.

  I en halvårskommentar skriver förvaltaren att de svagaste korten hittills i år är två av fondens brittiska bolag, Arrow Global och Dignity.

  Angående framtiden bedömer fondteamet att utsikterna för bolagen i fonden är goda: "Gemensamt för dem är att de är väl positionerade i nischer med goda tillväxtutsikter."

  Under halvåret har bland annat Teleperformance haft en väldigt god kursutveckling: "Franska Teleperformance fortsatte sin starka trend präglad av god tillväxt och kursutveckling. Bolaget är väl positionerat på marknaden för kundservicelösningar. Marknaden växer så det knakar till följd av att allt fler företag väljer att lägga ut den här typen av tjänster på specialister som Teleperformance."

  Den europeiska ekonomin fortsätter att växa något över trenden men har halkat efter lite när det kommer till nettoexporten, enligt fondförvaltaren. Stämningen är fortsatt god bland konsumenterna och allt fler tar sig in på arbetsmarknaden. Företagen har börjat att öka sina investeringar från historiskt låga nivåer, skriver förvaltaren.

  Per månadens utgång var SAP, Bunzl och Bureau Veritas fondens största innehav.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norden ökade med 0,4 procent i juni, uppdelningarna av Atlas Copco och Autoliv positivt  

  Odin Norden ökade med 0,4 procent i juni, uppdelningarna av Atlas Copco och Autoliv positivt

  Odin Norden steg med 0,4 procent under juni, vilket summerar årets avkastning till 2,9 procent. Jämförelseindexavkastningen landade på 7,4 procent under samma period. Det framgår av en halvårsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltarna att de behåller samtliga bolag i uppdelningen av Autoliv och Atlas Copco: "Vi tror att omstruktureringarna kommer att leda till ökat fokus på kärnverksamheten i respektive bolag. Detta är något vi ser positivt på och har därför valt att behålla bolagen i portföljen."

  Autoliv lyfts även fram som en av aktierna som avkastat mest till fonden under året. I den negativa vågskålen finns Pandora, sett till avkastningen de senaste sex månaderna.

  "Pandora har genomgått stora aktiekurssvängningar. Den starka inledningen på året följdes av ett kursfall efter redovisningen av siffrorna för första kvartalet där fokus kom att handla om lägre tillväxt i Kina än beräknat. Dagens aktiekurser väger inte in någon tillväxt alls vilket vi anser är alldeles för pessimistiskt."

  Per månadens utgång utgjorde Novo Nordisk, Thule och Sweco störst vikt av portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin USA ökade med 4,1 procent under juni, Nike bidrog till den starka utvecklingen  

  Odin USA ökade med 4,1 procent under juni, Nike bidrog till den starka utvecklingen

  Aktiefonden Odin USA steg med 4,1 procent under juni, vilket innebär att fonden avkastat 14,4 procent sedan årets början, jämfört med jämförelseindexavkastningen på 12,2 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  I en kommentar till månadens utveckling skriver fondförvaltarna Vigdis Almestad och Harald Nissen att Nike levererade starka siffror för det som blir bolagets fjärde kvartal.

  Efter flera kvartal av sjunkande omsättning i USA ökar Nike åter försäljningen på sin hemmamarknad, delger fondteamet. Ökad försäljning via egna butiker och webbplatser bidrog till bättre marginaler. I Kina ökade omsättningen för bolaget med 25 procent. Aktiekursen steg med elva procent och Nike blev därmed det bolag som bidrog mest till fondens avkastning i juni.

  Under juni sålde fonden sitt innehav i ingrediensproducenten IFF: "IFF har tillkännagivit förvärvet av den israeliska konkurrenten Frutarom. Vi anser att prislappen är för hög och att IFF genom förvärvet riskerar att förstöra värden."

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Visa, S&P Global och Alphabet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global C steg med 1,1 procent under juni, norska kronans styrka har bidragit negativt  

  Odin Global C steg med 1,1 procent under juni, norska kronans styrka har bidragit negativt

  Odin Global C steg med 1,1 procent under juni, vilket summerar årets avkastning till 8,5 procent. Under samma period har jämförelseindex avkastat 9,9 procent. Det framgår av en halvårsrapport.

  Den norska kronan stärktes under halvåret mot de flesta valutor och bidrog negativt till den absoluta avkastningen: "Vi gjorde inte några stora ändringar i fonden under perioden. Hittills i år är den största förändringen vårt förvärv av aktier i Burford Capital".

  De starkaste korten i fonden hittills i år är Constellation Software och Booking Holdings som båda uppges vara väl positionerade och uppvisar stark tillväxt. Kerry Group och Bid Corp är de bolag som hittills bidragit minst till fondavkastningen.

  "Vi har ännu inte ändrat vår syn på dessa investeringar, då tillväxten fortsatt är god och balansräkningen stark i bägge bolagen", skriver förvaltarteamet i halvårsrapporten.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav DCC, Constellation Software och Lifco.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets steg med 0,4 procent i juni, inga förändringar har gjorts under månaden  

  Odin Emerging Markets steg med 0,4 procent i juni, inga förändringar har gjorts under månaden

  Odin Emerging Markets ökade med 0,4 procent under juni, vilket innebär att fonden stigit med 2,4 procent sedan årets början. Jämförelseindex backade under perioden med 2,5 procent och har därmed avkastat 2,1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en halvårsrapport.

  I en kommentar skriver fondteamet att de inte gjorde några förändringar i portföljen i juni.

  Enligt halvårsrapporten gick världens börser starkt under första halvåret 2018 utan någon nämnvärd volatilitet. Den norska kronan stärktes under perioden mot de flesta valutor och bidrog negativt till den absoluta avkastningen.

  Det starkaste bidraget hittills i år kommer från bryggeriet Carlsberg Malaysia.

  "Förklaringen till årets kursuppgång är god resultatutveckling med anledning av stark tillväxt inom premiumvarumärkena Kronenbourg 1664 och Sombersby Cider. Carlsberg Malaysia kan hänvisa till tvåsiffrig resultatökning och en utdelning på nästan fem procent årligen, vilket vi betraktar som attraktivt."

  Bidcorp har haft en svag kursutveckling hittills i år utan att fondteamet tycker att det finns några uppenbara skäl till det.

  "Tillväxten är god, balansräkningen stark och marknadsmöjligheterna framöver ljusa. Vi har kursfallet till trots inte ändrat uppfattning om investeringen."

  Vid månadens utgång var fondens största positioner HDFC Bank, Bidvest och Bid Corp.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norge C steg med 2,1 procent i juni, Equinor starkt kort under halvåret  

  Odin Norge C steg med 2,1 procent i juni, Equinor starkt kort under halvåret

  Odin Norge C steg med 2,1 procent under juni, vilket var bättre än index som ökade med 1,9 procent. Avkastningen för fonden summerar därmed till 16,3 procent sedan årsskiftet. Samtidigt landade jämförelseindexavkastningen på 17,5 procent under samma period. Det framgår av en delårsrapport.

  Under månaden har brasiliansk domstol avslagit Norsk Hydros begäran om att få återgå till fullständig produktion. Dialogen fortsätter och målet för Norsk Hydro är att få tillbaka produktionen till 100 procent. Bakgrunden till detta var att förorenat regnvatten från anläggningen runnit ut till följd av kraftiga skyfall i Para.

  I en delårskommentar lyfter förvaltaren Vigdis M. Almestad fram bland annat Equinor som ett av de starkaste korten i år. Aktien har stigit omkring 22 procent.

  "Högre oljepris, ökat fokus på kassaflödet och aktieägarvärden ligger bakom värdeökningen. Efter den oljeprisnedgång som inleddes 2014 har bolaget vidtagit nödvändiga åtgärder och minskat sina kostnader betydligt", skriver förvaltaren.

  I den negativa vågskålen finns sportkedjan XXL som har gått ner omkring 20 procent i år.

  "Ökad konkurrensintensitet inom varuhandel som resultat av ökad pristransparens och ökad e-handel är huvudförklaringarna till att resultaten är svagare än väntat. Onormalt kallt och varmt väder kan också förklara det vikande resultatet."

  Per månadens utgång var Equinor och Yara International de största innehaven i portföljen med vikter om 9 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Finland C ökade med 0,4 procent i juni, deltog i börsnoteringen av vmp  

  Odin Finland C ökade med 0,4 procent i juni, deltog i börsnoteringen av vmp

  Odin Finland steg med 0,4 procent under juni, vilket innebär att fonden stigit med 12,8 procent uttryckt i svenska kronor under året. Sedan årsskiftet har jämförelseindex stigit med 16,8 procent. Det framgår av en halvårsrapport.

  I en månadskommentar framgår det att fonden under juni deltog i börsnoteringen av vmp, Finlands näst största bemanningsföretag. Bolaget är väldiversifierat då man vid sidan av den rena bemanningsverksamheten även erbjuder HR-rådgivning. Aktiviteten är också hög inom administrativa tjänster för egenföretagare, framgår det av kommentaren.

  Under halvåret har fondens starkaste kort varit Metsä Board, Stora Enso, Amer Sports och Nokia samtidigt som de svagaste har varit Tikkurila, Nordea, Huhtamäki och Sampo, enligt halvårsrapporten.

  En av förklaringarna till de starka korten är bolagens exponering mot skog: "Detta gäller särskilt för bolagen Stora Enso och Metsä Board som är exponerade mot pappersmassa och emballage. Dessa bolag upplever stark efterfrågan och prisutveckling för sina produkter. Den bakomliggande orsaken är den kraftigt växande e-handeln då allt ju måste skickas och därmed även skyddas. Därtill ökar fokus på minskad användning av plast till förmån för förnybara material."

  Bland de bästa bidragen under månaden märktes innehaven i Valmet och Kone.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet C steg med 0,6 procent i juni, Victoria Park starkaste kortet under halvåret  

  Odin Fastighet C steg med 0,6 procent i juni, Victoria Park starkaste kortet under halvåret

  Odin Fastighet C steg med 0,6 procent under juni i svenska kronor, vilket innebär att fonden stigit med 6,7 procent sedan årets början och har därmed avkastat cirka en procentenhet bättre än jämförelseindex under året. Det framgår av en halvårsrapport.

  I en månadskommentar framgår det att juni blev en svag månad för Odin Fastighet, trots positiv avkastning i svenska kronor. Utvecklingen i bolagen är emellertid god och på sistone har vinsten per aktie vuxit med drygt 20 procent om året.

  I halvårsrapporten lyfter förvaltare Thomas Nielsen fram att Victoria Park blev periodens starkaste bidragande kort. Efter att amerikanska Starwood la ett bud på bolaget för 34,4 kronor per aktie avvaktade fonden då budet ansågs vara i det lägre spannet. Sedan kom tyska Vonovia in och la ett bud på 38 kronor och då valde fonden att sälja.

  Angående tiden framöver ser förvaltaren tre tillväxtdrivande faktorer i form av lägre finansieringskostnader, större hyresarealer och högre hyresnivåer.

  "Vi tror fortsatt på lägre finansieringskostnader för bolagen under den kommande tiden. Inte för att räntorna ska sjunka ännu mer utan för att de ränteavtal som omförhandlades 2018 ingicks vid betydligt mindre gynnsamma tidpunkter. Vi tror därför att detta kommer att bidra positivt på kort sikt. På lång sikt tror vi däremot att det hela blir ett nollsummespel med i slutänden neutral påverkan."

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Sagax, Balder och Wihlborgs.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income sjönk med 0,3 procent i juni, Alibaba bland största innehaven  

  AXA WF Defensive Optimal Income sjönk med 0,3 procent i juni, Alibaba bland största innehaven

  AXA WF Defensive Optimal Income F EUR sjönk med 0,3 procent i juni, vilket medför att fonden är ner 0,3 procent sedan årsskiftet. Fonden har stigit 2,5 procent de senaste tolv månaderna. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har minskat allokeringen till aktier från 19,5 procent till 19,1 procent under månaden. Man har då ökat exponeringen mot obligationer till 54,3 procent, från tidigare 45,8 procent.

  Fonden hade 149 innehav per utgången av månaden, medan 2,5 procent av fonden utgjordes av likvider. Den modifierade durationen uppgick till 1,8 per utgången av maj.

  De största innehaven vid månadsskiftet på aktiesidan var en S&P minifuture, en termin på MSCI Emerging Market och Alibaba Group. Portföljvikterna för dessa löd 3,8, 0,5 respektive 0,4 procent.

  På regional nivå stod Europa för 49,4 procent av allokeringen, följt av Nordamerika med 16,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech sjönk med 2,8 procent i juni, Amazon största innehavet  

  AXA WF Framlington Robotech sjönk med 2,8 procent i juni, Amazon största innehavet

  Aktiefonden AXA WF Framlington Robotech A EUR, som likt vad namnet antyder investerar i robotteknik, sjönk med 2,8 procent i juni, vilket var sämre än index som under samma period minskade med 0,6 procent. Hittills i år är fonden upp 1,2 procent och index är upp 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Per månadens utgång är fondens största innehav Amazon, Keyence och Alphabet med portföljvikter om 3,4, 3,3 respektive 2,9 procent. Alla tre innehav är i övervikt jämfört med index.

  Fonden två största undervikter är Microsoft och Facebook. Båda innehaven har en portföljvikt om 0,0 procent, enligt månadsrapporten.

  Vid slutet av månaden hade fonden störst övervikt mot teknologi sett till industri och mot Japan sett till land.  Taggar:
  #mutualfunds   #tech  

 • Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha sjönk med 1,3 procent i juni, Merlin Properties största aktieinnehav  

  Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha sjönk med 1,3 procent i juni, Merlin Properties största aktieinnehav

  AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD sjönk med 1,3 procent i juni, vilket medför att fonden tappat 3,8 procent sedan årsskiftet. På ett års sikt har fonden ökat med 4,8 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som ökat med 14,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven på aktiesidan var Merlin Properties Socimi SA, ON Semiconductor och Ralph Lauren med portföljvikter om 0,8, 0,8 respektive 0,7 procent. Dessa var man även relativt överviktade mot.

  De fem innehaven som man hade störst relativ undervikt mot var NRG Energy, Lamb Weston Holdings och Burlington Stores, samtliga med 0,0 procent i portföljvikt.

  Konsumentsektorn stod för 19,7 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av teknologi med 19,4 procent. Jämförelseindexvikterna för dessa uppgick till 13,6 respektive 13,4 procent.

  Nordamerika utgjorde 60,3 procent av allokeringen, med Europa på andraplats med 22,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Sverige fortsatte upp 0,2 procent i juni, behåller samtliga bolag i avknoppningen av Atlas Copco och Autoliv  

  Odin Sverige fortsatte upp 0,2 procent i juni, behåller samtliga bolag i avknoppningen av Atlas Copco och Autoliv

  Aktiefonden Odin Sverige C fortsatte att stiga under juni och ökade 0,2 procent under sommarmånaden. Per månadens utgång summerar fondens avkastningen sedan årsskiftet till 6 procent medan jämförelseindexavkastningen landar på 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar från fondteamet framgår det att risken för en recession är låg så länge räntor och inflation håller sig på låga nivåer. Svagare makrostatistik och ökad risk för negativa ekonomiska följder av ett uppseglande handelskrig har emellertid ökat under det gångna halvåret, menar teamet.

  "Vi har upplevt åtta till nio års börsuppgång och prissättningen av den svenska börsen ligger på historiskt höga nivåer. Därför är det som alltid viktigt att följa bolagens resultat framöver. Klarar man att upprätthålla dessa kommer det även att avspeglas på börsen. Risken för eventuella korrigeringar är däremot överhängande."

  Enligt förvaltaren Vegard Søraunet så behåller fonden Autoliv och Atlas Copco efter uppdelningen av bolagen: "Vi tror att omstruktureringarna kommer att leda till ökat fokus på kärnverksamheterna och har därför valt att behålla samtliga bolagen i portföljen."

  Søraunet lyfter bland annat fram Thule som ett starkt kort bland fondens innehav: "Aktien har omvärderats rejält sedan vi gick in i Thule för 1,5 år sedan men bolagets framtidsutsikter ser mer spännande ut än på länge."

  I den negativa vågskålen återfinns Intrum: "Det är fortsatt turbulens kring integreringen av Lindorff. Bolaget har ambitiösa mål men marknaden ifrågasätter sektorn som sådan och deras förmåga att köpa upp portföljer för att på den vägen upprätthålla sin resultattillväxt. Vi tror att det är en fördel att vara stor på den här marknaden och Intrum kommer att bli den klart största aktören på den europeiska marknaden."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Midas sjönk med 0,6 procent i juni, deltog i placingen av SAS  

  Tellus Midas sjönk med 0,6 procent i juni, deltog i placingen av SAS

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, sjönk med 0,6 procent under juni, vilket var bättre än europeiska aktier uttryckt som STOXX600 som backade med 0,8 procent under perioden. Avkastningen sedan årsskiftet för fonden summerar till 0,9 procent medan jämförelseindexavkastningen landar på negativa 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren att i juni började optimismen återigen så smått att spira, med stöd från en god global konjunktur och förhoppningar om att vapenskramlet om handelskrig skulle stanna vid tomma tunnor och att president Trump i denna fråga skulle ta sitt förnuft till fånga. Tyvärr visade det sig att de tullar som USA kommer att införa mot omvärlden snarare är högre än befarat. Självklart svarar såväl Kina som EU med motsvarande sanktioner mot USA och så är cirkusen i gång. Detta skapade negativa reaktioner på börserna globalt och juni kom att sluta i moll, skriver fondteamet.

  De aktier som bidragit mest positivt till utvecklingen under juni är även denna månad det norska bolaget Link Mobility som sänder ut mass-sms för olika företags räkning och det franska testbolaget Eurofins, som skrev upp sin vinstprognos för helåret.

  Mest negativt bidrag till utvecklingen stod det franska gruvbolaget Eramet och den österrikiska sensortillverkaren Ams för. Dessa två bolag har dock under en lång tid varit bland de främsta bidragsgivarna till avkastningen i Midas.

  Fonden minskade aktieandelen under juni från 84 till 79 procent. Tellus Midas har under månaden investerat i det nordiska flygbolaget SAS, där den deltog i en placering med rabatt då norska staten sålde ut sina aktier.

  "Det pågår en strukturomvandling i flygbranschen med uppköp och sammanslagningar. Norska statens försäljning av aktier ökar förutsättningarna för att SAS kan vara en del i denna strukturförändring."

  Fonden har sålt sitt innehav i Palfinger och i B2 Holding. I Palfingers fall beror det på att vd:n, som enligt förvaltarna har drivit bolaget mycket framgångsrikt, valde att sluta. B2 Holding expanderar just nu i framförallt södra Europa där fondteamet ser en stor osäkerhet för tillfället.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Bank och Finansfond ökade med 2,3 procent under juni, norska bankaktier bidrog positivt  

  Tellus Bank och Finansfond ökade med 2,3 procent under juni, norska bankaktier bidrog positivt

  Tellus Bank och Finansfond, som investerar i europeiska bank- och finansaktier, ökade under juni månad med 2,3 procent. Det summerar årets avkastning till negativa 1,6 procent medan jämförelseindexavkastningen hamnar på 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar framgår det att efter den mycket kraftiga nedgången i maj för finanssektorn fortsatte de negativa sentimenten även i juni. Den politiska oron i framförallt Italien men även i till viss del i Spanien, tillsammans med oro för ett upptrappat handelskrig låg bakom en fortsatt svag utveckling. Nedgången kom dock att plana ut under månaden.

  Fondteamet skriver att det var mycket glädjande att norska bankaktier fortsatte att utvecklas mycket väl. De norska bankerna har en i huvudsak nationell/regional exponering och såsom utomstående EU påverkas man tämligen lite av europeisk politisk oro. Norsk ekonomi har även fått skjuts av det höga oljepriset. Då fonden har en stor exponering mot just norska finansaktier kom utvecklingen att bli mycket positiv under juni.

  DNB och Sparebank 1 stod för de främsta avkastningsbidragen. Mest negativt till avkastningen bidrog också en norsk bank, Sparebanken Östlandet som var förra månadens vinnare men gick under juni ned marginellt. I övrigt hade alla andra innehav en positiv avkastning, skriver förvaltarteamet.

  Inga nya innehav har tillkommit under månaden. Under juni minskade fonden aktieandelen något från 81 till 78 procent. Fonden sålde hela innehavet i det norska finansbolaget B2 Holding, vars affärsidé är att göra återvinningar på dåliga krediter.

  "B2 Holding expanderar just nu framförallt i södra Europa, som vi för tillfället finner för oroligt. Investeringen i B2 Holding blev en smärre förlust."

  Efter den senaste tidens kursras inom Bank och Finanssektorn så framstår värderingarna återigen som mycket attraktiva, framförallt utifrån det för fonden så viktiga direktavkastningsperspektivet.

  "Vi är inte så oroliga för bolånerelaterade kreditförluster i Sverige, så länge vi inte ser kraftigt stigande räntor och/eller en kraftigt stigande arbetslöshet. Vi ser inte några av dessa farhågor komma att bli besannade under ett kort till medellångt perspektiv. Kommer en stabilisering av finansmarknaderna i södra Europa, vilket kräver politisk stabilitet både på det globala såväl som nationella planet finns det en mycket stor potential i dessa marknader. Vi kommer då att omvikta vår stora norska exponering som i dag tjänar som en så kallad ”safe haven” till förmån för dessa marknader, men väljer i dagsläget att behålla den, så länge norska finansaktier fortsätter att gå starkt", skriver förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Investmentbolag sjönk med 1,9 procent i juni, en besvärlig månad enligt fondteamet  

  Tellus Investmentbolag sjönk med 1,9 procent i juni, en besvärlig månad enligt fondteamet

  Tellus Investmentbolag sjönk med 1,9 procent under juni, vilket innebär att fonden avkastat 13,3 procent sedan årets början. Motsvarande utveckling för fondens jämförelseindex under året var 9,7 procent.

  I en förvaltarkommentar framgår det att juni överlag var en besvärlig månad, med bland annat flera politiska utspel, inte minst en eventuell handelskonflikt mellan USA och Kina, vilket bland annat fick många amerikanska teknikbolag att backa. Ett sådant bolag fanns i fondens portfölj, First Solar, som blev drabbat av Kinas motreaktion och nya tariffer och regleringar vad gäller solenergi. Fonden sålde hela innehavet.

  Vidare blev det kinesiska innehavet TAL Education konfronterat av flera event-drivna hedgefonder i USA, inklusive Muddy Waters, som påstod att TAL överdrivit sina intäkter sedan 2016. Hedgefonderna och deras advokatbyråer för nu en talan mot TAL som bestrider anklagelserna. Enligt fondteamet har hedgefondernas syfte nog varit att först blanka TAL och sen gå ut publikt med sina anklagelser. Aktien föll med mer än 20 procent och Tellus gick ur positionen relativt snabbt men gjorde ändå en markant förlust.

  "I övrigt värt att nämna är att vi uppfattar marknaderna som osäkra och oroliga, med stor slag i kursutvecklingen från dag till dag, och likaså mellan olika sektorer och olika regioner där inte minst många EM valutor har fallit", menar fondteamet.

  Vid månadens slut var fondens största innehav dollarfonden SEB USD CRNCY, Fortinet och Blue Prism Group.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • FIM Artificiell Intelligens A sjönk med 0,9 procent i juni, största avkastningsbidraget från industri  

  FIM Artificiell Intelligens A sjönk med 0,9 procent i juni, största avkastningsbidraget från industri

  FIM Artificiell Intelligens, som är en aktiefond och investerar globalt med hjälp av artificiell intelligens, sjönk med 0,9 procent i juni, vilket är sämre än index som backade med 0,1 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 0,3 procent, jämfört med jämförelseindexavkastningen om 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver fondteamet att de bästa aktierna fanns inom sektorn industriella varor och tjänster, vars aktievärde i fonden steg med i genomsnitt 4,5 procent under månaden. I den negativa vågskålen hittar vi företagen inom finanssektorn, vars aktievärde i fonden sjönk med i genomsnitt 5,3 procent i juni.

  De största innehaven per utgången av månaden var Pfizer, Sirius XM och Gentex med portföljvikter om 4,6, 4,1 respektive 3,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • FIM Sahara A backade med 1,9 procent i juni, Sydafrika tyngde  

  FIM Sahara A backade med 1,9 procent i juni, Sydafrika tyngde

  FIM Sahara A backade med 1,9 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en månadskommentar att som väntat inkluderade MSCI Saudiarabien i tillväxtmarknadsindexet. Investeringarna i Saudiarabien gav en hyfsad avkastning, även om nyheten i sig inte ledde till några betydande svängningar. Marknaden har åtminstone delvis prisat in detta i kombinationen med högre oljepriser, eftersom Saudiarabien har gett bättre avkastning sedan årsskiftet än till exempel tillväxtmarknaderna eller frontiermarknaderna.

  "På längre sikt kan beslutet vara betydelsefullt, eftersom Saudiarabiens vikt, 2,6 procent i EM-indexet, är tillräckligt stor och andelen utländska placerare fortfarande är mycket liten."

  Förvaltarteamet delger att placeringar i Egypten gav också en god avkastning, även om indexet sjönk något. Däremot var månaden svag i Sydafrika, där sämre BNP-siffror än väntat offentliggjordes. Den sydafrikanska randen försvagades med nästan 10 procent i dollar, vilket tyngde placeringarna. Den försvagade valutan belastade särskilt fondens placeringar inom banker och konsumtionsvaror.

  Förenta Arabemiraten utgjorde 31 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av Sydafrika och Saudiarabien med 25 respektive 14 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity flaggar ned i Vostok New Ventures  

  Fidelity flaggar ned i Vostok New Ventures

  Kapitalförvaltaren Fidelity har minskat sitt innehav i investmentbolaget Vostok New Ventures till 8,87 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #financials   #insider  

 • Rhenman Global Opportunities L/S backade med 1,9 procent i juni, kortposition i Tesla hade störst negativ påverkan  

  Rhenman Global Opportunities L/S backade med 1,9 procent i juni, kortposition i Tesla hade störst negativ påverkan

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade med 1,9 procent under juni, vilket innebär att fonden hittills i år har gått ned 7,6 procent.

  I en fondkommentar skriver förvaltarna att det var främst hälso- och sjukvårdsbolag och dagligvaror som bidrog positivt, medan sällanköpsbolag och banker drog ner avkastningen. Såväl fondens långa positioner som kortpositionerna belastade fondutvecklingen med cirka 1 procent.

  Månadens starkaste bidragsgivare blev ett av fondens få nordiska innehav, Ericsson. Aktien steg bland annat efter senaste utgåvan av Ericsson Mobility Report som reviderade upp bolagets prognos för antalet mobila IoT anslutningar till 3,5 miljarder år 2023, nästan en fördubbling från prognosen i november 2017. Dessutom meddelade bolaget att alla större telekomoperatörer i Nordamerika kommer att erbjuda 5G redan i slutet av 2018 eller under 2019. Flera investmentbanker höjde sina riktkurser för Ericsson under månaden.

  Av de aktier som bidrog negativt till fondens utveckling var kortpositionen i Tesla den med störst påverkan. Aktien steg kraftigt efter att bolagets vd Elon Musk återigen sagt sig vara säker på att bolaget kommer att nå sina produktionsmål för massmarknadsbilen Model 3.

  Produktionsmålen har under det senaste året sänkts eller skjutits upp så ofta, att det mål som Musk nu hävdar att man kan nå innan månadens slut inte förväntats av analytiker förrän nästa år. Det handlar visserligen om en betydligt lägre produktion än vad som ursprungligen förväntades. Men det är ändå en positiv överraskning för investerare som vant sig vid tanken att behöva vänta mycket längre på denna produktionstakt, vilket är 5 000 fordon per vecka.

  Enligt förvaltarna har det första halvåret 2018 präglats av en relativt sett stark utveckling i USA i allmänhet och amerikanska tillväxtaktier i synnerhet, medan de flesta övriga marknader har stått stilla eller fallit. Detta har lett till stora värderingsskillnader, aktier i IT och vissa sällanköpsaktier med Amazon i spetsen har nått historiskt höga nivåer, samtidigt som stora delar av världen i övrigt har fått se värderingarna på sina börser minska.

  "Vi har, som alltid, respekt för de möjligheter och orosmoment som satt sin prägel på olika marknaders utveckling hittills i år. Däremot är vi av den bestämda uppfattningen att de värderingsskillnader som uppstått är ohållbara i ett längre perspektiv. Således behåller vi en i grunden positiv inställning till de sektorer som gynnas av en fortsatt stabil konjunktur, däribland industriföretag, banker och energibolag. Vår uppfattning är att vinstutsikterna för dessa sektorer är goda, vilket tillsammans med allt lägre värderingar bör skapa utrymme för kurslyft."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 0,7 procent i juni, ser positivt på läkemedelsförutsättningar framöver  

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 0,7 procent i juni, ser positivt på läkemedelsförutsättningar framöver

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 0,7 procent under juni, vilket innebär att fonden sedan årets början ökat med 15,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver i en kommentar att även juni blev en månad i politikens tecken. Tonläget skruvades upp och USA aviserade ytterligare tullar i väsentligt större omfattning än tidigare. Investerarna reagerade särskilt på hotet om tullar på fordon och betydande ytterligare tullar gentemot Kina. Oron över utvecklingen i Europa fortsatte också. Det mesta tolkades negativt, när det gäller allt från den politiska situationen i Italien och Angela Merkels möjligen försvagade position i Tyskland till den fortsatt tröga Brexit-processen.

  Oron för handelskrig gällde även hälso- och sjukvårdsbranschen, även om denna inte påverkas direkt.

  Månadens bästa bidragsgivare i fonden var Vertex Pharmaceuticals, Allergan och Fibrogen. Sämsta bidragsgivare var Nektar Therapeutics, Intra-Cellular Therapies och Sangamo Therapeutics.

  Ett av de bolag som har ansetts vara ett möjligt hot till marknadsledaren Vertex är belgiska Galapago. Således reagerade Vertex aktiekurs mycket positivt när Galapagos i slutet av perioden tillkännagav mediokra resultat från en av sina kliniska studier av en kombinationsbehandling inom cystisk fibros.

  Under juni månad har Allergans aktien återhämtat sig, tack vare en positiv utveckling för bolagets forskningsportfölj, efter några tuffa månader. Bolaget meddelande positiva studieresultatet.

  På den stora cancerkonferensen ASCO i början av månaden presenterade det amerikanska bioteknikbolaget Nektar uppdaterade data från de fas II-studier som bolaget genomför inom ett antal olika tumörtyper. Det är svårt att dra några slutsatser eftersom antalet patienter är begränsat liksom uppföljningsperioden under vilken behandlingen har pågått. De data som presenterades lämnade därför många frågor obesvarade, vilket skapade stor nervositet på aktiemarknaden. Som ett resultat sjönk Nektars aktiekurs med cirka 40 procent i lokal valuta under perioden.

  Enligt förvaltarna hade vinsthemtagningar under andra halvan i juni sin grundorsak i oron för handelskrig. Oron drabbar större delen av aktiemarknaden, även delsektorer som inte direkt påverkas av tariffer. På den positiva sidan skriver fondteamet: "Det som är nytt och mycket positivt sedan i maj månad är att Trump-administrationen inte ser ut att föreslå eller initiera reformer som inte läkemedelsindustrin i sin helhet kan leva med och som inte på ett avgörande sätt förändrar spelreglerna för prissättningen av läkemedel. Vi ser därför positivt på förutsättningarna för den kommande tiden."  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Basscenariot är att den starka tillväxten i USA kommer understödja den globala tillväxten enligt Blackrock  

  Basscenariot är att den starka tillväxten i USA kommer understödja den globala tillväxten enligt Blackrock

  Blackrocks basscenario är att den starka amerikanska tillväxten kommer understödja den globala tillväxten. Men ökad makroekonomisk osäkerhet, tillsammans med stigande räntor, talar för att skapa stabilare exponering i investeringsportföljerna. Det framgår av Blackrock Investment Institutes halvårsbaserade rapport Global Investment Outlook.

  Inom tematiska investeringar ser Blackrock hållbara investeringar som ett sätt att, på lång sikt, skapa en stabilare portfölj, där ett ESG-fokus antas skapa en viss buffert mot nedgångar på marknaderna, vilket är ett mått på CSR. Blackrock lyfter också Artificiell intelligens (AI) och påpekar att de ser möjligheter för företag som tar fram AI-lösningar.

  På temat handelskrig menar Blackrock att rivaliteten mellan USA och Kina troligen kommer innebära att de handelsmässiga motsättningarna kommer öka, vilket kan försvaga den ekonomiska tillväxten. Den amerikanska dollarn antas stärkas i ett klimat av större ekonomisk osäkerhet, bland annat på grund av en attraktiv räntenivå, men dollarns potentiella uppgång är dock begränsad.

  Vidare tros det att oljepriset kommer stiga, men Blackrock menar att oljerelaterade aktier kan vara ett bättre investeringsalternativ, eftersom aktiepriserna för dessa bolag inte ännu haft samma utveckling som oljepriset. Blackrock föredrar också amerikanska aktier och obligationer med kort löptid i USA.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Varför har vi Brexitdebatten om nu Europa är så frihandelsvänliga frågar sig Enter Fonder  

  Varför har vi Brexitdebatten om nu Europa är så frihandelsvänliga frågar sig Enter Fonder

  Sedan årsskiftet har europeiska ledande indikatorer fallit. När Tyskland som exportberoende nation möter motvind i form av ökade handelshinder globalt påverkas hela Europa, då det är Tyskland som är motorn i den europeiska ekonomin, framgår det av en makroanalys från Enter Fonder skriven av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker.

  Ökade handelshinder är aldrig positivt, men uppfattningen hos skribenterna är att den amerikanska presidenten i första hand är ute efter att jämna ut tullar och tariffer, snarare än att långsiktigt etablera nya nivåer. Enligt Wilson och Hyltner bör man komma ihåg att President Donald Trump är affärsman, och hans förhandlingstaktik är annorlunda mot den gängse inom diplomatiska kretsar. Men han vet att USA:s position är extremt stark och drar sig inte för att utnyttja det, bedömer Hyltner och Wilson.

  "Slutligen kan man ju fundera över varför vi över huvud taget har Brexitdebatten om nu Europa är så frihandelsvänliga. Det är väl bara att låta britterna importera och exportera fritt i så fall. Problemet löst!", menar analysförfattarna.

  I analysen framgår det att för Kinas vidkommande har de aviserade tullarna inneburit att den kinesiska börsen fallit mycket kraftigt. USA har aviserat tullar på varor värda cirka 200 miljarder dollar. Kinas totala export till USA uppgick 2016 till 462 miljarder. Så det är betydande andel av exporten som påverkas. Normalt när tullar införs ser man snabbt direkta effekter, men allteftersom tiden går justerar företagen flödena så att effekterna mildras.

  "Men ser man det på lite längre sikt ser vi en väg ur problemen för Kina via valutan. Om Kina gradvis släpper på sin peg och låter valutan försvagas skulle det till viss del kunna motverka de negativa effekterna av tullar. Allt egentligen enligt gammal klassisk svensk politik."

  Även om höjda tullar och tariffer är negativt i sig tror analysförfattarna ändå att aktiemarknaden kan komma att utvecklas anständigt framöver: "Orsaken är framförallt bristen på alternativ. Med en direktavkastning på Stockholmsbörsen om drygt 4 procent framstår ränteplaceringar, i många fall till negativ ränta, som mindre attraktivt."

  Som analytikerna ser det har Riksbanken ett fönster kring årsskiftet att justera räntan. Inflationen kommer då sannolikt att ha legat över målet under ett antal månader och sedan har allt fler länder börjat höja, menar de.

  "Att svensk konjunktur ser ut att mattas av, inte minst till följd av minskat bostadsbyggande, spelar enligt Riksbanken ingen som helst roll. Man tittar enbart på inflationen. Tillväxten spelar ingen roll. Ett bevis på att man bedriver världens mest procykliska penningpolitik", skriver analysförfattarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care ökade 3,4 procent i juni, 2018 kommer bli ett normalår för hälsosektorn  

  DNB Health Care ökade 3,4 procent i juni, 2018 kommer bli ett normalår för hälsosektorn

  DNB Health Care steg 3,4 procent under juni, vilket innebär att fonden stigit med 9,4 procent sedan årets början. Fonden har under året underpresterat sitt jämförelseindex MSCI Health Care något med cirka 1,5 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver fondteamet att hälsovårdssektorn utvecklades något starkare än den breda aktiemarknaden i juni.

  Det amerikanska sjukförsäkringsbolaget Anthem bidrog mest positivt till månadens avkastning utan några direkta nyheter kopplade till uppgången. Läkedelsföretaget Allergan bidrog också efter att bolaget presenterat en ny strategisk plan. Sanofi och Roche utvecklades också bra utan några anmärkningsvärda nyheter.

  Det fanns inget utmärkande större negativt bidrag under månaden. Apotekskedjan Walgreens var månadens svagaste investering på grund av nyheten att Amazon förvärvat den mindre konkurrenten PillPack.

  I fondens månadskommentar om dess utsikter skriver förvaltarteamet: "Vi tror att 2018 kommer bli ett normalår för hälsosektorn. Världsekonomin förbättras och räntorna stiger. Det väntas kongressval i USA till hösten och debatten runt högre priser på läkemedel kommer att blossa upp. Om demokraterna får majoritet i kongressen igen kommer det öka rädslan för striktare regler. På lång sikt är vi positiva till hälsosektorn och förväntar oss god avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, åldrande befolkning, livsstil och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier. Vår investeringsfilosofi försöker fånga upp dessa trender."

  Per månadens utgång var Roche Holding, Johnson & Johnson och Sanofi fondens största placeringar med vikter om knappt 6 procent vardera.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy sjönk 5,8 procent i juni, svag utveckling på grund av förändringarna i kinesiska stimulanser  

  DNB Renewable Energy sjönk 5,8 procent i juni, svag utveckling på grund av förändringarna i kinesiska stimulanser

  DNB Renewable Energy retail A sjönk med 5,8 procent under månad vilket summerar avkastningen sedan årsskiftet till 10,4 procent, vilket är 11,5 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  I en fondkommentar skriver förvaltarteamet att solenergisektorn hade en svag månad till följd av negativa nyheter från Kina gällande myndigheternas insatser för solenergi och eventuella förändringar av vissa stimulanser mot gröna certifikat. LED-företag såsom Osram och Zumtobel vinstvarnade.

  Den svaga sektorutvecklingen påverkade också fonden som utvecklades svagt i juni. Utvecklingen var något bättre än jämförelseindex. Den största negativa bidragsgivaren var China Longyuan. Constellium tappade också, på grund av oro över vad höjda globala handelstullar kan komma att innebära.

  De negativa förändringarna i kinesiska stimulansinsatser ledde till tryck på solenergisektorn inklusive First Solar, fondens största innehav inom denna sektor: "Vi tror att First Solar är bra positionerat, åtminstone under de närmaste åren, ett intryck som förstärktes i ett möte som vi hade med företaget."

  SunRun var en positiv bidragsgivare, då företaget tjänar på fallande utrustningspriser eftersom man köper in dessa för sin distribuerade elproduktion. Fondteamet såg också en fördelaktig lagstiftningsändring i USA.

  Enligt fondteamet har värderingsmultiplarna nyligen sjunkit till nivåer som historiskt sett varit positiva för fonden. Sammantaget är resultatförväntningarna höga för fonden, och högre än för MSCI World. Globala handelstullar är en risk som för tillfället försvagar sentimentet vilket också kan komma att pressa resultatbilden, delger man.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav American Axle & Manufacturing, Renewable Energy Group och China Longyuan Power Group.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi steg 3,1 procent i juni, för få investering inom IT bäddar för god tillväxt  

  DNB Teknologi steg 3,1 procent i juni, för få investering inom IT bäddar för god tillväxt

  DNB Teknologi steg med 3,1 procent under juni, vilket innebär att fonden har stigit med 17,7 procent sedan årets början. Utvecklingen sedan årsskiftet ligger 1,8 procentenheter över fondens jämförelseindex, MSCI World Telecom Services, Media and IT. Det framgår av en månadsrapport.

  I en fondkommentar skriver förvaltarteamet att juni startade bra men en ökad oro för handelskrig skakade om både marknaderna och globala index som avslutade börsmånaden svagt. USA var återigen den starkaste regionen medan Japan och Europa var klart svagare.

  Under månaden har innehavet i Fitbit och Ericsson bidragit positivt till avkastningen. Fibit utvecklades starkt efter positiva rapporter från en respekterad marknadskommentator. Förvaltarteamet uppskattar att deras nya smartwatch Versa säljer mycket bättre än förväntat.

  Ericsson studsade tillbaka i juni efter ett svagare maj men det är fortfarande oklart om amerikanska regeringen tänker lyfta på förbudet mot bolagets huvudsakliga konkurrent ZTE: "Vi är positiva till Ericssons omstruktureringsprocess och anser att osäkerheten kring ZTE kan ge oförutsedda möjligheter att ta fler marknadsandelar."

  I den negativa vågskålen återfinns Oracle och Nintendo: "Oracles aktie föll trots starka kvartalssiffror. Vår uppfattning är att Oracle kommer att dra nytta av utvecklingen av molntjänster och öka intäkterna. Nintendos aktie föll efter något svagare försäljningssiffror för deras nya spelkonsol Switch. Konsolen sålde bra i starten och vi tror inte att en tillfällig avmattning kommer att påverka försäljningen över tid."

  Om framtiden skriver fondteamet: "Vi anser att det har gjorts för få investeringar inom IT- och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden."

  Vid månadens slut var fondens största innehav Alphabet, Oracle och Facebook. USA utgjorde cirka 68 procent av exponeringen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Templeton Global Bond Fund backade 2,5 procent i det andra kvartalet, fortsatt positiv syn på den globala ekonomin  

  Franklin Templeton Global Bond Fund backade 2,5 procent i det andra kvartalet, fortsatt positiv syn på den globala ekonomin

  Franklin Templeton Global Bond Fund backade med 2,5 procent i det andra kvartalet. Samtidigt sjönk jämförelseindex med 3 procent under samma period. Sedan årsskiftet summerar fondens avkastning till negativa 1,4 procent och har därmed underpresterat något jämfört med jämförelseindex som sjunkit med 0,9 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondförvaltarna Michael Hasenstab och Sonal Desai skriver i en kommentar att Fed höjde räntan under junimötet med 25 punkter och marknaden förväntar sig fortsatta höjningar under 2018. Yielden ökade i flertal tillväxtmarknader i Latinamerika, Asien exklusive Japan och periferiska Europa. Dollarn stärktes brett mot flera stora valutor.

  Valutapositioner i Latinamerika och Asien tyngde avkastningen till följd av en bred dollarstyrka. Argentinsk peso, brasiliansk real, indonesisk rupiah och indisk rubel bidrog negativt, medan den mexikanska peson bidrog positivt. Fonden fortsätter hålla valutapositioner i de länder förvaltarna tror har starka tillväxtfaktorer och räntedifferenser.

  Fondens nettonegativa position i den japanska yenen och australiensk dollar bidrog positivt till den absoluta avkastningen, medan kortpositionen i euro hade en neutral effekt. Förvaltarna tror att den japanska yenen kommer fortsätta depreciera mot amerikanska dollarn inom kommande kvartal.

  Fondteamet har en fortsatt positiv syn på USA:s tillväxt och den globala ekonomin under 2018. En nackdel med Donald Trumps skattereform är det den sannolikt kommer leda till ännu större underskott, vilket ökar lånebehovet för landet. Ett större underskott och avsaknaden av Feds stödköp av obligationer borde pressa upp räntorna på amerikanska statsobligationer, enligt förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Capio klättrar 23 procent och handlas 5,8 procent högre än budkursen, många fondbolag bland storägarna  

  Capio klättrar 23 procent och handlas 5,8 procent högre än budkursen, många fondbolag bland storägarna

  Vårdoperatören Capio klättrar rejält på Stockholmsbörsen på fredagen efter ett uppköpserbjudande. Ramsay Générale de Santé, RGdS, lägger ett kontantbud på 48,50 kronor per aktie. Det är en budpremie på 16 procent jämfört med stängningskursen igår på 41,80 kronor och en premie på 22 procent jämfört med stängningskursen den 21 juni. Capio meddelade den 25 juni att bolaget för diskussioner om att sälja verksamheter utanför Norden.
  Utfallet förefaller ha blivit ett uppköpsbud på hela Capio istället för en försäljning av den utomnordiska verksamheten.

  Capio har 141,16 miljoner aktier utestående och budet ger bolaget ett börsvärde på 6,84 miljarder kronor. RGdS förutser synergier före skatt om cirka 20 miljoner euro, av vilka flertalet förväntas uppnås inom två till tre år.

  Fullföljande av uppköpserbjudandet är villkorat bland annat av att RGdS blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Capio. Anmälningstiden i budet förväntas löpa från 6 september till 7 december.

  De största aktieägarna i Capiol, enligt ägarbilden per den 30 april på bolagets hemsida är Swedbank Robur Fonder, R12 Kapital, som kontrolleras av Robert af Jochnick med söner, Fjärde AP-Fonden, Capital Group, Zeres Capital och Landsdowne Partners. Även Nordea Fonder, SEB Fonder och AMF finns med bland storägarna.

  Capios aktie hade klockan 09.30 klättrat med knappt 23 procent till 51,30 kronor senast betalt. Det är 5,8 procent högre än uppköpsbudet, vilket indikerar att marknaden förväntar sig en budstrid eller att RGdS tvingas höja sitt bud. Aktier för 51 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.

  Budet på 48,50 kronor per aktie är precis vad teckningskursen var när Capio noterades på Stockholmsbörsen i juni 2015. Det är andra vändan på börsen för Capio, som i förra omgången börsnoterades 2000 efter en utdelning från Bure och avnoterades 2006 efter att ha blivit uppköpt av APAX och Nordic Capital.  Taggar:
  #healthcare   #ma  

 • Bodenholms vd tror att Avanza kan rasa ytterligare 70 procent - DI  

  Bodenholms vd tror att Avanza kan rasa ytterligare 70 procent - DI

  Brummer-fonden Bodenholms vd Per Johansson bedömer att nischbanken Avanza, som fonden har en kortposition i, kan sjunka ytterligare 70 procent. Det rapporterar DI.

  ”Det är svårt att se 50 procents uppsida när aktien handlas till 35 gånger årets intäkter, men du kan faktiskt se ett scenario där aktien går ner 70 procent”, säger Per Johansson till tidningen efter gårdagens kvartalsrapport.

  Bodenholm tror att riskaptiten kommer sjunka väldigt kraftigt hos Avanzas kunder, och då finns det en stor risk för att deras intäkter blir väldigt mycket lägre samtidigt som banken behöver investera. Marknaden har glömt bort riskerna med Avanza-aktien, bedömer hedgefond-vd:n.

  Det kommer fortfarande in pengar från handel i bitcoin, cannabisaktier och en del heta amerikanska techbolag. När börsen börjar gå ner kommer aktiviteten nästan helt att dö ut, tror Bodenholm-vd:n.

  Det framgår av en månadsrapport för Brummer Multi-Strategy att lång/kort aktiefonden Bodenholm var en positiv bidragsgivare under juni. Under 2018 har fonden gått upp 8 procent, medan jämförelseindexavkastningen ligger på runt 2 procent.

  Nätmäklaren Avanza Bank redovisade totala intäkter som uppgick till 260 miljoner kronor (236) i andra kvartalet under gårdagen, vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg. Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kronor (89), där analytikerkonsensus låg på 94 miljoner kronor. Kostnadsökningen på helårsbasis kommer troligtvis att landa på närmare 11 procent istället för tidigare aviserade 8 till 10 procent, enligt bankens vd.

  Aktien var klockan halv tio ned cirka 1,7 procent.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin US Opportunities ökade med 6,1 procent i det andra kvartalet, har en hälsosam bild av amerikansk ekonomi  

  Franklin US Opportunities ökade med 6,1 procent i det andra kvartalet, har en hälsosam bild av amerikansk ekonomi

  Franklin US Opportunities Fund ökade med 6,2 procent i det andra kvartalet, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet uppgick till 11,7 procent. Fondens jämförelseindex Russell 3000 Growth Index steg under samma perioder med 5,9 respektive 7,4 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondförvaltarna Grant Bowers och Sara Araghi skriver i en marknadskommentar att efter det första kvartalet som var svagt, hittade i USA:s marknad momentum med stöd av robusta intäkter under det andra kvartalet.

  Innehavet som bidrag mest till kvartalets avkastning var e-handelsjätten Amazon. Amazons molntjänstsverksamhet fortsätter accelerera vilken förvaltarna ser som i framkant inom vissa nischer av sektorn.

  "I och med att e-handel fortfarande är i ett tidigt stadie underskattar vi inte den potentiella tillväxten hos Amazon, som fortsätter bredda sin verksamhet och expandera till nya länder", skriver fondteamet.

  Ett annat innehav som bidrog mycket var Abiomeds. Användandet av Abiomeds Impella, världens minsta hjärtpump och bolagets flaggskeppsprodukt, är på väg att bli praxis för att behandla hjärtstillestånd. Impella har redan integrerats i Tyskland och Japan, samtidigt som förvaltarna ser tillväxtmöjligheter om USA:s National Cardiogenic Shock Initiative standardiserar produkten.

  I den negativa vågskålen hittar vi bland annat SBA Communications, SBAC, som är en mastoperatör. Det låg en våt filt över branschens bolag under kvartalet efter att det blev känt att två telekombolag potentiellt skulle slås ihop. Marknaden tolkade det som att efterfrågan på leasing av master då potentiellt skulle sjunka. Bortsett från svagheten hos aktien nyligen så ser förvaltarna SBAC som en långsiktigt attraktiv investering med tanke på branschen inträdesbarriärer.

  Även om handelsspänningar, politisk osäkerhet, stigande räntor och inflation kan leda till volatilitet på marknaderna så ser förvaltarna en fundamental hälsosam bild av amerikansk ekonomi.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Technology Fund ökade med 5 procent i det andra kvartalet, fokuserar på IoT och AI  

  Franklin Technology Fund ökade med 5 procent i det andra kvartalet, fokuserar på IoT och AI

  Franklin Technology Fund ökade med 5 procent i det andra kvartalet vilket summerar årsavkastningen till 13,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma perioder stigit med 5,9 procent respektive 9,6 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondförvaltarna John Scandalios och Jonathan T. Curtis skriver i en kommentar att halvledarindustrin tryckte upp vinstestimaten i IT-sektorn för det andra kvartalet, då de under våran hade blivit uppreviderade. Som en konsekvens av detta var berörda företag de viktigaste bidragsgivarna till fondens absolutavkastning under månaden.

  För kvartalet var en övervikt i e-handelsjätten Amazon det största bidraget till fondens relativavkastning. Aktien fortsatte stiga markant efter att bolaget breddar sin verksamhet och förnyar sitt fokus på kostnadsbesparingar. Innehavet i molntjänstplattformen Twilio bidrog också positivt efter att värderingen mer än fördubblats under första halvan av 2018. Bolaget rapporterade en intäktsökning på 48 procent under det första kvartalet och hade en användartillväxt på 33 procent på årsbasis, vilket var högt över analytikernas förväntningar. Enligt förvaltarna visar detta tydligt utvecklarna på bolaget vet exakt vad användarna vill ha.

  Apple och Facebook var större innehav under kvartalet som steg under perioden och utgjorde omkring 7,2 procent av fonden. Det är dock lägre än jämförelseindexvikterna, vilket tyngde den relativa avkastningen för fonden.

  Förvaltarna är fortsatt trygga med tesen om teknologins växande roll inom sektorer som inte är kopplade till IT, det vill säga digitaliseringstemat. Specifikt siktar förvaltarna på undervärderade tillväxtledare inom områden som bland annat Software as a service (SaaS), Internet of things (IoT), IT-säkerhet och Artificiell intelligens (AI).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Biotechnology Discovery Fund ökade med 3 procent i andra kvartalet, satsar på genterapi och immunonkologi  

  Franklin Biotechnology Discovery Fund ökade med 3 procent i andra kvartalet, satsar på genterapi och immunonkologi

  Franklin Biotechnology Discovery Fund steg med 1 procent under det juni och har stigit 3 procent under det andra kvartalet. Det är marginellt bättre än fondens jämförelseindex Nasdaq Biotechnology Index. På årsbasis har fonden stigit med 2,8 procent och index är upp 2,9 procent. Det framgår av en kvartalsrapport.

  Kvartalsrapporten inleds med konstaterandet att de ökade handelsspänningarna och dess potential att sakta ner den globala ekonomiska tillväxten låg som en våt filt över hela marknaden.

  I kvartalskommentaren skriver fondförvaltarna Steve Kornfeld och Evan McCull att fondens relativa prestation stöddes av stabila uppgångar från dess innehav i bioteknologiska bolag. Heron Therapeutics aktie fortsatte stiga under april på två besked som rörde studier i ett sent skede. De kommer sannolikt att ha tre FDA-godkända produkter på marknaden inom de kommande tolv månaderna, delger förvaltarna.

  Fonden tenderar att vara underviktad i storbolag som dominerar index. Denna tendens var hjälpsam på vissa håll, med tanke på att de industriledande bolagen Gilead Sciences and Celgene som tillsammans utgjorde 15,2 procent av index under våren, har handlats ner något.

  Fondens genomsnittliga kassa på 4,7 procent visade sig vara det största hindret för bättre relativavkastning jämfört med någon annan allokering sett till industri. Sett till specifika investeringar så föll Aquinox Pharmaceuticals på beskedet att dess enda produkt, som var under utveckling, misslyckades med sina kliniska tester.

  Under slutet av juni hade fonden fortsatt övervikt mot småbolag relativt index. Förvaltarna kommer framöver fokusera på bolag som bland annat är relaterade till genterapi och immunonkologi. De söker även efter bolag som gör helt nya läkemedel och kombinationer av läkemedel.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Safe Play minskade med 0,1 procent i juni, europeiska obligationsmarknaden har upplevt en nedjustering av priserna  

  Case Safe Play minskade med 0,1 procent i juni, europeiska obligationsmarknaden har upplevt en nedjustering av priserna

  Räntefonden Case Safe Plays minskade med 0,1 procent i juni, vilket summerar fondens årsavkastning till negativa 0,2 procent. Jämförelseindexavkastningen uppgick till negativa 0,4 procent under motsvarande period. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver förvaltaren Tom Andersson att den europeiska obligationsmarknaden har upplevt en nedjustering av obligationspriserna det senaste kvartalet. Denna nedjustering har ännu inte nått den svenska obligationsmarknaden utan där har priserna legat cementerade. Detta har medfört att företagsobligationsfonder som även investerar i europeiska obligationer, såsom fonden Safe Play, har presterat sämre än renodlade svenska företagsobligationsfonder.

  Andersson exemplifierar fenomenet: "Intrum Justitia har en obligation utgiven i både euro och kronor där euro-obligationen för närvarande ger högre avkastning än den i kronor. Denna diskrepans är tillfällig men innebär i dagsläget just en skillnad på pris och därmed yield."

  I juni har fonden köpt i Catella och Outokumpu. Försäljning har skett i Kinnevik och ett förfall har inträffat i Aker.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brummer Multi-Strategy sjönk med 0,7 procent i juni, ökat i Bodenholm  

  Brummer Multi-Strategy sjönk med 0,7 procent i juni, ökat i Bodenholm

  Brummer Multi-Strategy (BMS) sjönk med 0,7 procent i juni och är hittills i år upp 1,3 procent. Fondens jämförelseindex, Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index, backade med 0,2 procent och är upp 1,2 procent för året, vilket är något sämre.

  I en kommentar skriver den svenska hedgefondjätten att globala aktiemarknader rapporterade blandade resultat i juni med något positiv utveckling i USA och nedgångar i Europa och Kina. Amerikanska räntor förblev relativt oförändrade trots en räntehöjning av Federal Reserve. Samtidigt stärktes dollarn mot övriga större valutor. Inom råvaror steg priset på olja, medan metaller backade.

  Flera av de underliggande fonderna i BMS utvecklades svagt under juni. Inga större gemensamma makroekonomiska eller branschspecifika teman låg till grund för de negativt presterande fondernas resultat. Istället var det individuella positioner och investeringsteman som låg bakom utvecklingen.

  Positiva bidrag till BMS kom från lång/kort aktiefonden Bodenholm och den systematiskt trendföljande fonden Lynx.

  Inför juli reducerade portföljförvaltarna allokeringen till Observatory och ökade allokering till Bodenholm.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • QQM Equity Hedge sjönk med 0,8 procent i juni, politisk osäkerhet har överskuggat bolagsspecifika nyheter  

  QQM Equity Hedge sjönk med 0,8 procent i juni, politisk osäkerhet har överskuggat bolagsspecifika nyheter

  QQM Equity Hedge, som är en systematisk marknadsneutral hedgefond, sjönk med 0,8 procent under juni, vilket medför att fonden avkastat 5,2 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en fondkommentar skriver förvaltarna att politisk osäkerhet och en eskalerande oro kring handelstullar har överskuggat bolagsspecifika nyheter. Europeiska aktier i allmänhet och fordonsaktier i synnerhet utvecklades svagt under månadens andra hälft.

  På branschnivå har fonden under månaden ökat exponeringen in Capital Goods, Food Beverage & Tobacco och Utilities samt minskat till Media, Banks och Materials.

  Vid månadens slut var fondens aktieportfölj sammansatt av 321 långa aktiepositioner samt 327 korta aktiepositioner, med en bruttoexponering om 289 procent.  Taggar:
  #hedgefonder  

 • Case aktiefonder utvecklades negativt i juni, säljer Skanska och köper Industrivärlden med god substansrabatt  

  Case aktiefonder utvecklades negativt i juni, säljer Skanska och köper Industrivärlden med god substansrabatt

  Case aktiefonder levererade negativ avkastning under juni samtidigt som börsen som helhet backade. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Georg Norberg.

  De renodlade aktiefonderna Case Power Play och Case All Star sjönk med 1 respektive 0,8 procent under månaden, blandfonden Case Fair Play backade 0,6 procent. Samtliga fonder avkastade marginellt negativt jämfört med index.

  Georg Norberg konstaterar att upptrappningen av handelsspänningarna har fått aktiemarknaderna att tappa hela uppgången i år: "Det är förstås omöjligt att veta vad Trump kommer att hitta på härnäst men man kan tänka sig att han fortsätter på sin offensiva linje, att hota med att ta två jättekliv framåt för att sedan tvingas ta ett steg tillbaka. Den anrika motorcykelfabriken Harley Davidson kan komma att spela viss roll inrikespolitiskt i USA eftersom det är en ikon och ett enormt starkt varumärke. Deras plan att flytta produktionen till kunderna i Europa och Asien ingick nog inte i retoriken."

  I en kommentar skriver förvaltaren att de exportorienterade verkstadsbolagen påverkades under månaden negativt av fokuset på handelstullar från USA. Det i samband med att indextunga banksektorn och att Ericsson faktiskt repade sig gjorde att aktiefonderna gick något sämre än index.

  Angående junis transaktioner skriver Norberg: "Vi har för stunden valt att plocka ut Skanska då vi anser att bolaget har en utmanande tid framför sig för att få upp ordentlig lönsamhet i byggverksamheten och innan projektutvecklingsdelen kan ta fart. Industrivärden har istället kommit in till en fin substansrabatt."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfa Aktiv Fund sjönk med 0,9 procent i juni, slagit index med 3,9 procentenheter sedan årsskiftet  

  Alfa Aktiv Fund sjönk med 0,9 procent i juni, slagit index med 3,9 procentenheter sedan årsskiftet

  Alfa Aktiv Fund sjönk med 0,9 procent under juni vilket summerar avkastningen sedan årets början till 5,1 procent. Jämförelseindexavkastningen uppgår till 1,2 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt en förvaltarkommentar har fonden inte bara haft bättre avkastning jämfört med jämförelseindex utan också uppnått det med en lägre nivå av risk, vilket går att utläsa av standardavvikelsen som ligger på 6,6 procent sedan augusti 2015.

  Sedan starten av fonden har den största noterade nedgången varit 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfa Sigma Opportunities tappade 1,3 procent i juni, ökar exponering mot USA  

  Alfa Sigma Opportunities tappade 1,3 procent i juni, ökar exponering mot USA

  Alfa Sigma Opportunities tappade 1,3 procent under juni, vilket summerar årets avkastning till negativa 13 procent efter en tung februarimånad. Det framgår av en månadsrapport.

  I en fondkommentar skriver förvaltarna Daniel Dahlin och Oscar Hakenäs att juni var ännu en månad av volatilitet skapad av nyheter. Handelskriget eskalerades av USA, Kina och Europa vilket har ökat turbulensen på marknaden. En del ekonomer varnar även för att ett valutakrig lurar i vassen. Den starka dollar skapade en del nedgångar på tillväxtmarknaderna och det finns ett kapitalutflöde från u-länder, delger förvaltarna.

  Sedan Volmageddon den 5 feburari har riskpremierna för volatilitet varit pressade och stundvis negativa under längre perioder. Det är, enligt förvaltaren, en ovanlig observation. Samtidigt har de riskpremierna marknaden är van vid börjat komma tillbaka de senaste veckorna och fonden ökar sin exponering mot amerikanska marknader där premierna är attraktiva, skriver förvaltarna.

  Månadens negativa resultat beror framförallt på en volatil tysk marknad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfa Axiom Fund ökade med 10,2 procent i juni, bästa månaden sedan september 2014  

  Alfa Axiom Fund ökade med 10,2 procent i juni, bästa månaden sedan september 2014

  Alfa Axiom Fund, som är en systematisk trendföljande hedgefond, steg med 10,2 procent under juni, vilket summerar fondens avkastning sedan årsskiftet till 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver förvaltaren Thomas Stridsman att detta var den bästa månaden sedan september 2014 i procent räknat. Det är anmärkningsvärt hur ickekorrelerad Axiom fortsätter att vara relativt liknande fonder och relevanta index, skriver Stridsman.

  Enligt förvaltaren förefaller avkastningen vara en funktion av dollarstyrkan som började under april och maj. Dollarn fortsatte att stärkas mot guldet under juni vilket har genererat ett antal lönsamma blankningar på spannmålsmarknaden. Avkastningen har också kommit från blankningar av ädelmetaller som palladium och silver.

  Några dagar in på juli är fonden upp en procent och har korta positioner i de flesta marknader, förutom olja, som har gjort ett utbrott på uppsidan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Deutsche Bank flaggar upp i Boozt  

  Deutsche Bank flaggar upp i Boozt

  Deutsche Asset Management Investment, som ingår i Deutsche Bank, har ökat sitt innehav inklusive finansiella instrument i e-handelsbolaget Boozt till 5,15 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #ecommerce   #insider   #tech  

 • Carnegie High Yield Select steg med 0,4 procent i juni, ökat exponering mot Vostok i samband med emission  

  Carnegie High Yield Select steg med 0,4 procent i juni, ökat exponering mot Vostok i samband med emission

  Företagsobligationsfonden Carnegie High Yield Select A steg med 0,4 procent i juni, vilket medför att fonden ökat med 1,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Niklas Edman skriver i en kommentar att i juni har volatiliteten återigen gjort sig påmind då eskaleringar i ett globalt handelskrig fått riskaptiten att sjunka och kreditmarginaler i framförallt Europa att gå isär. Den relativt kraftiga priskorrektionen marknaden sett för globala krediter, även nordiska bolag som handlas globalt, fortsatte under månaden men eskalerade under sista veckan på kvartalet, skriver Edman.

  Enligt förvaltaren börjar flera segment som tidigare sett dyra ut nu närma sig nivåer där avkastningen blir attraktiv: "Trots globala oroligheter kan vi konstatera att nordiska krediter stått sig överlag väl, där flertalet handlas betydligt mer stabilt än sina globala peers."

  Aktiviteten på marknaderna börjar sjunka och speglar längtan efter semester, där den senaste aktiviteten har bestått av bolag som klämt in re-/nyfinansiering innan sommaren. Framgent förväntar sig fondteamet fortsatt låg aktivitet under juli och augusti.

  Fonden har ökat sin exponering i Vostok i samband med deras emission av en fyraårsobligation med en kupong om 6,15 procent och sålt merparten av innehavet i Etrion på en attraktiv kurs i samband med att bolaget meddelade att de kommer lösa obligationen på kurs 101 procent under mitten av juni. Okea gjorde ett antal justeringar i sitt befintliga låneavtal i samband med att de emitterade en ny obligation, vilket bland annat medförde att fonden, som är obligationsägare, får 1,5 procent i avgift samt att kurs vid förfall ändras till 103 procent av emitterat belopp.

  En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att fonden ämnar bibehålla en balanserad portfölj, framgår det av månadsrapporten.

  Per månadens utgång var Gaming Innovation, Vostok och Ropo största emittenter i portföljen med vikter om 6,5, 5,7 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Total backade med 0,5 procent i juni, Carnegie Asia och Carnegie Småbolagsfond tyngde  

  Carnegie Total backade med 0,5 procent i juni, Carnegie Asia och Carnegie Småbolagsfond tyngde

  Fond-i-fonden Carnegie Total minskade med 0,5 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver fondteamet att de under året successivt skruvat ner risken i Carnegie Total. Den strategiska allokeringen är bestämd till 60 procent aktier och 40 procent räntor.

  "Det innebär att vi snarare fokuserar på att genomföra förändringar inom respektive tillgångsben, för att ändra fondens riskprofil. Vi har bland annat inom aktiedelen minskat i Rysslandsfonden och Asienfonden, och istället ökat exponeringen mot globala aktier. Inom räntedelen har vi under året bland annat minskat vikten i Emerging Markets Corporate Bond och avyttrat Strategifonden."

  Av fondens aktiefonder utvecklades OPM Quality Companies bäst med en uppgång på 2,8 procent under månaden. Även C WorldWide Global Eq Ethical, OPM Listed PE och Rysslandsfonden utvecklades positivt med kursuppgångar mellan 1,2 till 2 procent.

  Carnegie Asia och Carnegie Småbolagsfond hade en negativ månad och föll med 5 respektive 3 procent. Inom räntedelen hade man en blandad utveckling. Carnegie High Yield hade en stark månad och steg med 0,4 procent. Carnegie EM Corporate Bond och Carnegie Corporate Bond hade också en negativ månad och minskade med 0,3 respektive 0,03 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond sjönk med 3,2 procent i juni, har fått intrycket att Catena Media utvecklas väl efter besök  

  Carnegie Småbolagsfond sjönk med 3,2 procent i juni, har fått intrycket att Catena Media utvecklas väl efter besök

  Carnegie Småbolagsfond sjönk med 3,2 procent i juni vilket summerar årets avkastning till 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Viktor Henriksson skriver att Catena Media var månadens sämsta aktie med en nedgång om 12 procent: "För att sätta nedgången i perspektiv får vi betänka att aktien var maj månads bästa i portföljen så ett visst mått av rekyl är rimlig. Under månaden vinstvarnade sektorkonkurrenten XLMedia, och det såg verkligen inte bra ut. Vi besökte Catena Media på Malta i juni och får inte intrycket att bolaget delar XLMedias problem."

  Tvärtom fick fondteamet intrycket att Catena Media utvecklas väl. Bolaget lägger en del resurser på den amerikanska marknaden som nu öppnas upp, och förvaltaren tror på intäkter där inom en snar framtid och ser på medellång sikt en mycket stor potential. Det förekommer periodisk regulatorisk turbulens i sektorn, men grundmodellen i Catena Medias affär, att tillhandahålla kunder till speloperatörerna, tror förvaltarteamet kommer att vara väldigt efterfrågad såväl kort- som långsiktigt. Kursnedgången har resulterat i en attraktiv värdering, bedömer man.

  Catena Media är fondens största innehav med en vikt på 7 procent, följt av Atrium Ljungberg och Bufab på 6,7 respektive 5,8 procent. Av årets avkastning på 3,3 procent står Catena Media för 1,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond föll 0,9 procent i juni, ser värderingen av svenska banker som attraktiv  

  Carnegie Strategifond föll 0,9 procent i juni, ser värderingen av svenska banker som attraktiv

  Carnegie Strategifond sjönk med 0,9 procent under juni, vilket innebär att avkastningen hittills i år uppgår till 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren Johan Strömgren att "Momentum” har varit en lyckad investeringsstrategi i år och i synnerhet under maj och juni. Strategin innebär att värdepapper som redan utvecklats bra fortsätter uppåt utan hänsyn till värderingen. Så kallade värdebolag, som är rimligt prissatta, ratas däremot, enligt Strömgren.

  "Eftersom vi prioriterar bolag med hög direktavkastning och stabila utdelningar hamnar placeringarna oftast i värdebolag. Vi är övertygade att det på sikt kommer att skapa den bästa avkastningen, men för närvarande är det inte någon fördel."
  Carnegie Strategifond har under juni köpt Handelsbanken och Swedbank. Förvaltaren anser att värderingen av svenska banker har blivit attraktiv, relativt obligationerna, med tanke på hur svagt de har utvecklats senaste tiden. Fonden har därför finansierat köpen i bankerna genom försäljning av bankobligationer.

  Fonden har också investerat i en obligation emitterad av danska Jacob Holm. Bolaget är en tillverkare av så kallade non woven-produkter som används inom hygien och sjukvårdssektorerna. Obligationen ger en räntekupong motsvarande cirka 4,5 procent, avslutar Strömgren månadskommentaren med.

  Per månadens utgång var de största emittenterna B2 Holding, SBB och Akelius med portföljvikterna 2,4, 2,3 respektive 2,2 procent. På aktiesidan var det största innehavet Investor med portföljvikten 8 procent, följt av Holmen med 4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Emerging Markets Corporate Bond backade 0,3 procent i juni, har köpt nyemitterade obligation från Vostok  

  Carnegie Emerging Markets Corporate Bond backade 0,3 procent i juni, har köpt nyemitterade obligation från Vostok

  Företagsobligationsfonden Carnegie Emerging Markets Corporate Bond A backade med 0,3 procent i juni vilket summerar årets avkastning till negativa 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver förvaltarna Mikael Engvall och Mona Stenmark att globalt sett ligger fokus på hur hårt USA kommer driva sina protektionistiska ambitioner och där relationen med framförallt Kina är fortsatt ansträngd.

  Förvaltarna skriver att kreditmarginalerna på tillväxtmarknaderna fortsatte att gå isär något under juni samtidigt som de såg relativt små rörelser i amerikanska marknadsräntor. För många tillväxtekonomier blev det en lite lugnare utveckling under juni, och det var inte samma tryck på lokala valutor som de sett tidigare under året.

  Under månaden var fonden med i en ny primärtransaktion i investmentbolaget Vostok New Ventures som emitterade en obligation med förfall 2022 till en ränta om drygt 6 procent i svenska kronor. Bolaget är fortsatt hårt begränsat i hur stor belåning det kan ha relativt sin substans, och de har även förpliktelser gentemot obligationsinnehavare om de skulle sälja mer än 50 procent av sitt innehav i ryska köp- och säljsajten Avito som genererar starka kassaflöden.

  I anslutning till investeringen sålde förvaltarna av en del av innehavet i den obligation som förfaller 2020 och som utvecklats mycket starkt senaste året. De minskade även en del i obligationer som närmar sig förfall, exempelvis koreanska SK Innovation och malaysiska Petronas, skriver fondteamet.

  Per månadens utgång hade obligationer emitterade av Vostok, Geely och Naspers störst portföljvikt med andelar om 5,1, 3,1 respektive 3,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Sverigefond sjönk med 0,5 procent i juni, H&M behöver troligen skriva ned varulagret  

  Carnegie Sverigefond sjönk med 0,5 procent i juni, H&M behöver troligen skriva ned varulagret

  Carnegie Sverigefond sjönk med 0,5 procent i juni och har därmed stigit med 0,1 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren Simon Blecher att 2018 är, som de påpekat många gånger, ett annorlunda år där de flesta banker och verkstadsbolag är ner medan högriskaktier rusat.

  Den enda bolagsrapporten i juni kom från H&M, som numera är ett av fondens mindre innehav. Inte för att förvaltaren har sålt aktier i någon större utsträckning utan för att aktiekursen kollapsat. Positivt i H&M:s rapport var bruttomarginalen medan en besvikelse var det växande lagret, enligt Blecher.

  "Vi lider med vd Karl Johan Persson, som med ett amerikanskt uttryck har 10 miljoner ”back seatdrivers”. Med det sagt är vi något förvånande att H&M inte ökar takten för att stänga/bygga om fler butiker. Om det kostar 6-7 miljoner kronor att bygga om en butik av karaktären Fältöversten i Stockholm och H&M behöver göra detta med drygt 1000 butiker, kan vi räkna med en kostnad på 6-7 miljarder kronor. Ponera sedan att de behöver stänga ett par hundra butiker till en kostnad på ett par miljarder så är vi uppe i en bit över 10 miljarder kronor. Om detta sker över två år är det en mindre kostnad, givet att de idag tjänar 20 miljarder kronor per år. De lär nog behöva skriva ner lagret också, men det berör inte kassaflödet."

  Vidare tror förvaltaren att om H&M sköter situationen skickligt bör de kunna hålla utdelningen, givet företagets nya skuldsättningsmål.

  Blecher bedömer även att H&M kan växa framöver: "H&M var en gång ett unikt företag som växte med 10–15 procent per år till en marginal på 20 procent. Den tiden är över. Men om bolaget bara kan växa i takt med BNP och ha marginaler på 10 procent bör aktien kunna värderas som Ica och Axfood. Det skulle innebära en betydande uppsida från nuvarande nivåer. Men det börjar bli dags att ta itu med grunden, varumärket H&M, istället för att konstant lansera nya koncept."

  Per månadens utgång var Investor, Volvo och Holmen största innehaven i portföljen med vikter om 7,5, 7,1 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia sjönk 5,1 procent i juni, Påhlson ser stora risker i världsekonomin  

  Carnegie Asia sjönk 5,1 procent i juni, Påhlson ser stora risker i världsekonomin

  Asienfonden Carnegie Asia backade med 5,1 procent i juni vilket summerar årets avkastning till negativa 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver förvaltaren Gunnar Påhlson att sedan den globala finanskrisen 2008 har världen och börserna åtnjutit ett artificiellt lågt ränteläge och stora penningpolitiska stimulanser för att stötta ekonomisk återhämtning och tillväxt. Nu tio år senare, på toppen av en global högkonjunktur, är det dags att ta bort stimulanserna och återställa ett mer normalt ränteläge. De omedelbara effekterna är uppenbara, enligt förvaltaren.

  "Hittills är det bara den amerikanska centralbanken som gör sitt jobb och som ligger i rätt fas i cykeln. De andra centralbankerna sover eller ligger långt efter. Resultatet är en starkare dollar och högre räntor i USA, både korta och långa. Detta påverkar riskaptiten negativt."

  Viljan att ta risk i tillväxtländerna, speciellt i länder med underskott i handeln, minskar drastiskt. Valutorna för flera länder i Asien faller i värde, även för Kina. När man även tar hänsyn till att en stor andel av inflödena till Asien under de senaste åren har styrts av algoritmer via ETF:er, inser man att hur sårbart systemet är, menar Påhlson, och nu har vi även ett eventuellt eskalerande handelskrig.

  Donald Trumps taktik går ut på att gradvis öka hoten i sin retorik tills han når det förhandlingsläge han önskar för en lösning. Kina backar inte. När USA nu inför importtullar på kinesiska varor, agerar Kina med penningpolitik för att lindra effekterna, som i praktiken innebär en devalvering som gör kinesiska varor billigare att exportera. Detta leder till en kapitalflykt från Kina till dollar.

  "En algoritm agerar utifrån analys av historiska mönster. Ni kan själva räkna ut effekterna när algoritmstyrda ETF fonder ska allokera om sitt kapital", avslutar förvaltaren Påhlson månadsbrevet med.

  Per månadens utgång var Tencent största innehavet i fonden med en portföljvikt om 9,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond steg 1,2 procent i juni, utdelningar kommer ge marknaden stöd under sommaren  

  Carnegie Rysslandsfond steg 1,2 procent i juni, utdelningar kommer ge marknaden stöd under sommaren

  Aktiefonden Carnegie Rysslandsfond steg med 1,2 procent under juni vilket summerar årets avkastning till 6,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en fondkommentar skriver förvaltaren Fredrik Colliander att det av USA startade handelskriget har skapat oro på världens marknader under hela månaden. Med stöd av ett starkt oljepris har dock den ryska marknaden klarat sig ganska bra. I juni var marknaden i princip oförändrad, i svenska kronor. Inget nytt har heller inträffat på det politiska planet, till exempel vad gäller sanktioner.

  President Putin hade i juni sin årliga tv-sända frågestund med nationen. Han var nöjd med stabiliteten som uppnåtts i ekonomin under svåra förhållanden men erkände att han var besviken över den låga tillväxten. Vad gäller statens roll i ekonomin konstaterade han att det inte ska bli några nationaliseringar då sådana är ”farliga för ekonomin”. Putin passade också på att föra fram den nya pensionsreformen som innebär stora besparingar för pensionsfonden och ett ökat arbetskraftsutbud, skriver förvaltaren.

  Den ryska statistikmyndigheten publicerade en inflationssiffra på 2,4 procent på årsbasis för juni månad. Detta var något under förväntningarna men centralbanken ser dock att inflationen ökar och valde på sitt majmöte att behålla styrräntan på 7,25 procent. På OPEC-mötet i juni beslutades det om att lämna kvoterna intakta men att tillåta en viss produktionsökning från de medlemmar som har extrakapacitet. I praktiken lär produktionsökningen bli mycket liten och marknaden lär fortsatt vara i underskott, bedömer förvaltaren.

  I juni inleddes den ryska utdelningssäsongen. De flesta ryska bolag betalar ut utdelningarna under sommarmånaderna. Utdelningen i Ryssland är mycket hög och den kommer att ge marknaden stöd under sommaren, enligt förvaltaren.

  Per månadens slut var Novatek, Surgutnefteg-Prf och Gazprom Adr de största innehaven i fonden med portföljvikter om 9-10 procent per värdepapper. Mot energi hade fonden överlägset störst exponering på omkring 43 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Afrikafond ner 3,1 procent i juni, optimistisk kring vinstutvecklingen på den sydafrikanska marknaden  

  Carnegie Afrikafond ner 3,1 procent i juni, optimistisk kring vinstutvecklingen på den sydafrikanska marknaden

  Aktiefonden Carnegie Afrikafond var ner 3,1 procent under juni. Det betyder att fonden är ner 0,3 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver förvaltaren Karis Fries att de flesta aktiemarknader i Afrika avslutade juni marginellt ner räknat i lokal valuta men den svagare svenska kronan gjorde att de flesta marknader ändå steg aningens. Det stora undantaget var den sydafrikanska marknaden där den sydafrikanska randen föll nära 8 procent mot kronan och aktiemarknaden slutade månaden kraftigt ned räknat i kronor.

  "Kombinationen av protester i samband med löneförhandlingarna i den statliga sektorn och ett sämre än förväntat handelsbalansunderskott, med den internationella turbulensen, fick de sydafrikanska långräntorna att stiga vilket i sin tur påverkade den lokala valutakursen kraftigt."

  Arbetet med att sätta Sydafrika på en bättre tillväxtbana pågår alltjämt. I juni började de offentliga samtalen kring markfrågan där den som vill får framföra sina synpunkter. Därtill presenterade Sydafrikas hälsovårdsminister förslag till genomgripande förändringar i hälsovårdssektorn, och ministern för råvaror presenterade det nya förslaget till regler kring utvinningen av naturresurser.

  "Den nya så kallade ”Mining Charter” blir en av de viktigaste byggstenarna för Sydafrika för att attrahera nyinvesteringar i råvarusektorn, något som marknaden väntat på i nära 15 år."

  Värderingarna i Sydafrika har nu fallit tillbaka till nivåer under de som rådde höstas när optimismen kring ett eventuellt presidentbyte började spira. Därmed finns det både ett gott värderingsstöd i marknaden och god anledning att vara försiktigt optimistisk inför vinsttillväxten för bolagen framöver. Det gäller även för bolag i flera andra länder runt om på kontinenten, inte minst i Egypten och Nigeria där vinstutvecklingen ser god ut och där vinsttillväxten har börjat trenda uppåt, avslutar förvaltaren.

  Per månadens utgång var Naspers, Stand Bank och Foschini fondens största innehav med portföljvikter om 8,8, 5,6 respektive 5,4 procent. Exponeringen sett till land var störst mot Sydafrika med en majoritet på 56 procent följt av Egypten på 15 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Företagsobligationsfond A backade med 0,03 procent i juni, ser fortsatt risk för volatilitet  

  Öhman Företagsobligationsfond A backade med 0,03 procent i juni, ser fortsatt risk för volatilitet

  Räntefonden Öhman Företagsobligationsfond A backade med 0,03 procent i juni, i likhet med fondens jämförelseindex. Fonden har därmed avkastat 0,19 procent sedan årsskiftet, samtidigt som jämförelseindex ökat med 0,67 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att under månaden har man fortsatt sitt arbete med att reducera andelen efterställt kapital eftersom man tror att detta segment står inför utmaningar när ECB avslutar sina kvantitativa lättnader vid årsskiftet. Kvarstående andel efterställt kapital har kort löptid och är koncentrerat inom nordiska banker, delger man.

  Marknaden är i ett intressant läge där FED har börjat sin åtstramning medan ECB är långt ifrån sin första höjning. Fondteamet ser en fortsatt risk för volatilitet och har valt att dra ner kreditdurationen i fonden.

  De största obligationsinnehaven vid månadsskiftet var utgivna av Stadshypotek, Swedish Export Credit och DNB med portföljvikterna 2,9, 2,0 respektive 1,7 procent.

  På segmentsnivå stod BBB för 62,5 procent av allokeringen, följt av A-segmentet med 20,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Avkastning steg med 0,1 procent i juni, fortsatt tro på stabil tillväxt  

  Catella Avkastning steg med 0,1 procent i juni, fortsatt tro på stabil tillväxt

  Catella Avkastning steg med 0,1 procent i juni, vilket medför att årets avkastning summerar till drygt 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att de tror att miljön med stabil tillväxt och minskade deflationsrisker fortsätter under 2018: "Vi bedömer att världens centralbanker kommer att röra sig i takt med fortsatta styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed. Därtill tror vi på en mindre expansiv penningpolitik i Europa."

  "Den så kallade ”portföljkanalen” med stigande tillgångspriser har stöttat den ekonomiska utvecklingen alltsedan den senaste lågkonjunkturen 2009. Det finns två viktiga frågetecken som kanske rätas ut under 2018: kommer den låga inflationen, trots allt lägre arbetslöshet, att fortsätta och hur reagerar tillgångsmarknaderna på mindre expansiv penningpolitik?", skriver man vidare.

  Fonden har under månaden varit positionerad för brantare avkastningskurva. Räntorna steg inledningsvis under månaden och fondens ränterisk ökades något under månaden, vilket bidrog positivt till fondens avkastning. Företagsobligationerna bidrog även de till månadens positiva avkastning.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av SEB, Kommuninvest och Swedbank.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Sverige Fokus backade med 0,3 procent i juni, ABB största innehavet  

  Öhman Sverige Fokus backade med 0,3 procent i juni, ABB största innehavet

  Aktiefonden Öhman Sverige Fokus backade med 0,3 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var ABB, Essity och Sandvik med portföljvikterna 6,4, 6,3 respektive 6 procent.

  På segmentnivå stod industri för 33,72 procent av allokeringen, följt av råvaror på andraplats med 20,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Småbolagsfond steg med 1,6 procent i juni, mer än dubbla jämförelseindexavkastningen i år  

  Öhman Småbolagsfond steg med 1,6 procent i juni, mer än dubbla jämförelseindexavkastningen i år

  Aktiefonden Öhman Småbolagsfond steg med 1,6 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 13,3 procent. Det är mer än dubbelt så högt som jämförelseindexavkastningen om 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att handelskriget trappades upp på flera fronter sedan EU:s tullar på amerikanska varor trädde i kraft i slutet på månaden. Donald Trump svarade med hot om biltullar riktade mot EU samt att presidenten överväger begränsningar för teknikexport till Kina.

  Handelskonflikterna fortsätter att stå i rampljuset med dämpad optimism på börsen som följd, anser förvaltarteamet. De stundande kvartalsrapporterna bedöms dock ha goda förutsättningar att visa på ökande vinster och ge stöd åt börsen.

  Svenska småbolag presterade sämre än de stora bolagen under månaden. Stark utveckling uppvisade innehaven Qliro, Nobina och Elekta. Elekta levererade en stabil rapport samt utannonserade att Unity, Elektas nya strålterapisystem, har erhållit CE-märkning i Europa.

  Bolag med svag utveckling var istället Edgeware, Millicom och Getinge. Getinge har utvecklats svagt efter en återkallelse av felaktiga ballongpumpar som används vid behandling av hjärtfel.

  De största innehaven per utgången av månaden var Trelleborg, MTG och Husqvarna med portföljvikterna 7,9, 5,7 respektive 5,5 procent. På segmentnivå stod industri för 35,5 procent av allokeringen, följt av teknik med 15,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Hjärt-Lungfond ökade med 1,4 procent i juni, avkastning sedan årsskiftet nu 12,4 procent  

  Öhman Hjärt-Lungfond ökade med 1,4 procent i juni, avkastning sedan årsskiftet nu 12,4 procent

  Aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond ökade med 1,4 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,4 procent. Det är klart bättre än jämförelseindexavkastningen om 7,6 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Investor, Swedbank och Kinnevik med portföljvikterna 4,1, 2,3 respektive 2,1 procent.

  Sjukvård stod för 50,3 procent av allokeringen, följt av industri med 12,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds