Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Dis(A)
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Småbolag 936,77 USD -0,46 % 7 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,46%
  i år
 • 0,67%
  1 vecka
 • 2,97%
  1 mån
 • 7,58%
  3 mån
 • 9,85 %
  6 mån
 • 27,13%
  1 år
 • 82,99%
  3 år
 • 96,36%
  5 år
 • 343,23 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 70% av dess totalavärde i en diversifierad portfölj av aktier emitterade av amerikanska småföretag (börsvärdet max 2,5 miljarder USD).

Fondens startår: 2002-11-08 Fondens Bolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. FondStorlek: 988,74 milj USD