Aviva Investors UK Lstd Eq Hi Alp B £Acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Storbritannien 7,42 GBP 4,56 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,56%
  i år
 • 1,25%
  1 vecka
 • 8,54%
  1 mån
 • 6,94%
  3 mån
 • 13,72 %
  6 mån
 • 37,04%
  1 år
 • 39,45%
  3 år
 • 50,05%
  5 år
 • 131,28 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i aktier och aktierelaterade värdepapper i första klassens ("blue chip") företag i Storbritannien. Grundvalutan i fonden är GBP.

Fondens startår: 1990-07-02 Fondens Bolag: Aviva Investors Luxembourg SA FondStorlek: 90,98 milj GBP