BGF World Energy A2
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Energi/Råvaror 19,03 USD 14,54 % 7 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 14,54%
  i år
 • 5,63%
  1 vecka
 • 17,41%
  1 mån
 • 14,59%
  3 mån
 • 38,60 %
  6 mån
 • 56,83%
  1 år
 • 19,51%
  3 år
 • 2,69%
  5 år
 • 4,50 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globala företag som har en betydande del av sin verksamhet inom prospektering efter olje- och gasfyndigheter, oljefält, produktion och distribution av energi. Fonden investerar, ur ett globalt perspektiv, i såväl små, medelstora samt stora bolag. Normalt har fonden 40-60 innehav.

Fondens startår: 2001-04-06 Fondens Bolag: BlackRock (Luxembourg) SA FondStorlek: 2264,30 milj USD