M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Japan, Små-/medelstora bolag 40,36 EUR 1,61 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,61%
  i år
 • 1,61%
  1 vecka
 • 2,32%
  1 mån
 • 9,00%
  3 mån
 • 4,54 %
  6 mån
 • 4,66%
  1 år
 • 46,80%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five-year period.

Fondens startår: 2018-10-26 Fondens Bolag: M&G Luxembourg S.A. FondStorlek: 3998,54 milj JPY