MS INVF US Advantage A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Tillväxtbolag 163,39 USD 2,94 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,94%
  i år
 • -11,21%
  1 vecka
 • -10,78%
  1 mån
 • -10,27%
  3 mån
 • 4,65 %
  6 mån
 • 4,51%
  1 år
 • 99,42%
  3 år
 • 169,71%
  5 år
 • 572,14 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst 70 % av fondens placeringar ska ske i företagsaktier i stora företag med säte i eller som har den största delen av sin verksamhet i USA.

Fondens startår: 2005-12-01 Fondens Bolag: MSIM Fund Management (Ireland) Limited FondStorlek: 13508,42 milj USD