Logga in   |  Bli kund
Catella LU Nordic Long Short Equity
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 130,66 SEK -1,86 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -1,86%
  i år
 • 0,68%
  1 vecka
 • -0,63%
  1 mån
 • -2,31%
  3 mån
 • -17,66 %
  6 mån
 • -17,82%
  1 år
 • 4,52%
  3 år
 • 14,41%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Riskkontroll i fokus när Catella stöper om hedgefonden Catella Nordic L/S Equity  

  Riskkontroll i fokus när Catella stöper om hedgefonden Catella Nordic L/S Equity

  Riskkontroll är i fokus när Catella stöper om hedgefonden Catella Nordic L/S Equity. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Även om fonden uppvisat en positiv avkastning på knappt 32 procent sedan starten i december 2010, beslutade fondbolaget sig för att stöpa om fondens strategi och förvaltning i januari detta år.

  "Fokus för förvaltningen är att öka bruttoexponeringen, sänka nettoexponeringen och minska korrelationen mot aktiemarknaden", uppger Catellas chefsförvaltare Thomas Elofsson.

  Den enskilt största förändringen är att fonden kommer vara mindre beroende av aktiemarknadens riktning med en lägre riskkoncentration mot enskilda faktorer och med fler innehav.

  Risk och avkastningsmålet om en årlig avkastning samt standardavvikelse på 5 till 10 procent kvarstår.

  Elofsson ser potential i portföljen i dagsläget.

  "Vi har en diversifierad portfölj med bolag som vi anser värderas attraktivt på långsidan och bolag vars värderingar är för höga på kortsidan", berättar förvaltaren.

  Hedgefonden backade i februari och har således tappat sedan årsskiftet.  Taggar:

 • Intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga - Catella Nordic L/S Equity  

  Intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga - Catella Nordic L/S Equity

  Ett intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga, enligt förvaltarteamet bakom Catella Nordic L/S Equity.

  Detta särskilt i en miljö där tillväxten fortsätter att sakta in.

  "Vi söker därför bolag som antingen, i utgångsläget har lägre marginaler än historiskt, eller bolag som vi bedömer kommer att kunna möta kostnadsökningar med prishöjningar på sina produkter och tjänster", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Under månaden övertog teamet bakom Catella Hedgefond förvaltningen av fonden.

  Fokus för förvaltningen är att öka bruttoexponeringen, sänka nettoexponeringen samt minska korrelationen mot aktiemarknaden.

  Catella Nordic L/S Equity var oförändrad i januari, samtidigt som fondens referenstillgångar minskade med 0,1 respektive ökade med 8,2 procent.

  Derivatskyddet drog ned fondens avkastning under månaden i spåren av den starka börsutvecklingen. På minussidan märktes även kortpositionen i Getinge.

  På den positiva sidan bidrog SSAB mest till avkastningen, följt av den korta positionen i det norska flygbolaget Norwegian. Flygbolaget presenterade planer på nyemission under månaden och utvecklades svagt.  Taggar:

 • Catella Fonder lever inte upp till egna och kundernas förväntningar - vd  

  Catella Fonder lever inte upp till egna och kundernas förväntningar - vd

  Catella Fonder ska göra en ordentlig översyn efter att de minskat rörelseresultatet med 90 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Det framgår av en intervju som Realtid gjort med vd:n Knut Pedersen.

  "I vissa av fonderna levde vi inte upp till egna och kundernas förväntningar", säger Pedersen.

  Det handlar om att produktutveckla fonder med låg eller negativ korrelation med börsen, vilket är fallet med de systematiska fonderna.

  Det framgår också att Catella har ambitionen att göra sig mindre beroende av konjunktur och andra makrofaktorer. Det cykliska beroendet ska redan har minskat i form av färre fastighetstransaktioner och istället med fler finansiella lösningar.

  Catella har bland annat sett ökad konkurrens från indexfonder. Det gäller så väl aktie- som ränte- och hedgefonderna i Catella Fonder.

  Catella ska bli bättre på att nå investerare och kommunikation. Pedersen som har varit vd på Catella sedan 2014 lyfter fram att de idag har en "komplett europeisk plattform" inom fastigheter med närvaro i elva länder inom rådgivning och tio inom kapitalförvaltningen.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden syftar till att generera kapitaltillväxt genom att kombinera långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument, främst på de nordiska marknaderna. För att uppnå målet med delfonden investeras minst två tredjedelar av dess portfölj i instrument som utfärdats av företag eller regeringar som har sin hemvist eller sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Delfonden får investera i derivat för att uppnå dess investeringsmål eller för att minska risker. Placeringsförvaltaren strävar efter lång exponering för företag som förmodas vara undervärderade, och korta positioner, genom att använda derivat, för företag som förmodas vara övervärderade. Delfonden får, från gång till gång, investera upp till 100% av dess portfölj i kontanter eller kontantrelaterade instrument.

Fondens startår: 2010-12-17 Fondens Bolag: Catella LU FondStorlek: 1221,57 milj SEK