Logga in   |  Bli kund
Catella LU Nordic Long Short Equity
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 134,10 SEK 0,93 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,93%
  i år
 • -0,43%
  1 vecka
 • 0,46%
  1 mån
 • -14,42%
  3 mån
 • -15,59 %
  6 mån
 • -16,21%
  1 år
 • 4,27%
  3 år
 • 24,93%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Värderingen på många oilservice-bolag är nu på mycket låga nivåer - Catella Nordic L/S Equity  

  Värderingen på många oilservice-bolag är nu på mycket låga nivåer - Catella Nordic L/S Equity

  Värderingen på många oilservice-bolag är nu på mycket låga nivåer och kurserna har tagit höjd för en hel del framtida besvikelser, bedömer förvaltarteamet bakom Catella Nordic L/S Equity. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att överlag har aktiemarknaderna varit mycket svaga under månaden. H&M backade kraftigt, delvis på grund av det försvagade sentimentet till sektorn efter ASOS vinstvarning precis innan jul.

  Catella Nordic L/S Equity sjönk 2,4 procent i december, vilket medför att fonden tappat 13,8 procent under 2018. Fondens två referensobjekt har under samma period tappat 0,8 respektive 3,5 procent.

  Oljerelaterade innehav sjönk när ett lågt oljepris fick många investerare att rösta med fötterna inom sektorn, men nu anses värderingen vara på mycket låga nivåer.

  Som motvikt i portföljen har fonden kortpositioner och derivatskydd, där framförallt derivatskyddet genererat bra avkastning.

  Inför framtiden bedömer man att det återstår att se om det är en verklig lågkonjunktur på gång eller om det bara är en temporär avmattning. Fonden håller en netto­exponering runt noll och risken är förhållandevis låg i vad som beskrivs vara ett osäkert läge.  Taggar:

 • Catella Nordic L/S Equity rasade ytterligare 9,4 procent i november, innehav i cykliska sektorer sänken  

  Catella Nordic L/S Equity rasade ytterligare 9,4 procent i november, innehav i cykliska sektorer sänken

  Catella Nordic L/S Equity sjönk med 9,4 procent i november, vilket följer på en nedgång om 7,5 procent i oktober. Sedan årets början har fonden sjunkit med 11,7 procent.

  Främsta orsaken till nedgången under månaden var att fondens långa innehav inom cykliska sektorer utvecklades betydligt svagare än marknaden.

  Eftersom avkastningen under oktober och november har varit svag har förvaltarna valt att reducera risken i fonden. Detta har gjorts genom att både reducera långpositioner (främst inom energi, industri och materials) och ökat kortpositioner. Fondens brutto- och nettoexponering har också reducerats.

  "Vi anser att våra långpositioner är fortsatt attraktivt värderade och börsfallet har snarare förstärkt detta. På kortsidan återfinns främst dyra bolag med svaga vinstrevideringar. Gällande marknadssynen så skulle det vara enkelt att säga att denna nedgång är likt det vi sett de senaste åren", skriver förvaltarna och fortsätter:

  "Dock gäller det att visa på stor ödmjukhet, då kraftiga fall på börsen historiskt sett har varit en tidig indikation på sämre konjunktur. Vi är besvikna över utvecklingen i år och arbetar hårt för att komma tillbaka upp igen. Öka bruttoexponeringen över tid och minska nettoexponeringen är top-of-mind. Revanschlustan är stor!"  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Nordic L/S Equity har tagit ned risk efter period av svag avkastning - Placera  

  Catella Nordic L/S Equity har tagit ned risk efter period av svag avkastning - Placera

  Catella Nordic L/S Equity R har efter ett svagt oktober gått på defensiven genom att reducera långa positioner och öka korta exponeringar. Det framgår av en intervju som Placera gjort med förvaltarna Martin Nilsson och Ola Mårtensson.

  I en kommentar till vad som skedde i oktober säger förvaltarna:

  "Det var flera blixtnedslag på samma ställe. Vi gick in i månaden med positiv syn på börsen och hade en relativt stor nettoexponering i fonden. På långsidan har våra positioner främst varit inom cykliska sektorer som energi, industri och material. Den främsta orsaken till den svaga avkastningen hittar vi i finska verkstadsbolaget Outotec där vi hade en stor position, aktien sjönk hela 39 procent under oktober. Våra energiinnehav hade en svag utveckling som backade i takt med oljeprisets tillbakagång. Vi tappade mycket på våra långa positioner."

  Den riskreducering som gjorts efter oktober kommenteras vidare:

  "Eftersom avkastningen har varit svag har vi nu valt att reducera risken i fonden. Detta har gjorts genom att både reducera långpositioner främst inom energi, industri och material och öka på våra korta positioner. Därmed har fondens nettoexponering också reducerats. Derivatskyddet har ökats, både aktivt och organiskt, då aktiemarknaden under den senaste tiden utvecklats svagt. Ökad bruttoexponeringen och minska nettoexponering helt enkelt.”

  Fonden har under november utvecklats fortsatt svagt med ett tapp på knappt 8 procent, vilket gör att årets avkastning summerar till minus 12 procent, framgår det av artikeln.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att generera kapitaltillväxt, huvudsakligen genom att placera i aktier och aktierelaterade instrument. För att uppnå målsättningen placerar delfonden minst två tredjedelar av sin portfölj i instrument utfärdade av bolag eller regeringar som har sin hemvist eller huvudsakliga verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Delfonden kan investera i derivat, komplexa investeringsinstrument, för att uppnå delfondens målsättning eller mildra risker. Portföljförvaltaren söker uppnå lång exponering mot bolag som han bedömer vara undervärderade och korta (såld) positioner i bolag som han bedömer vara övervärderade genom att använda derivat. Fondensbruttoexponering kommer inte vid något tillfälle att överskrida 200 % av delfondens nettotillgångar.

Fondens startår: 2010-12-17 Fondens Bolag: Catella LU FondStorlek: 1221,57 milj SEK