Logga in   |  Bli kund
Catella LU Nordic Long Short Equity
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 141,76 SEK -7,93 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -7,93%
  i år
 • -2,03%
  1 vecka
 • -9,88%
  1 mån
 • -9,42%
  3 mån
 • -14,97 %
  6 mån
 • -8,07%
  1 år
 • 9,29%
  3 år
 • 33,89%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Catella Nordic L/S Equity RC tappade 7,5 procent i oktober, långa innehav i energisektorn bakom nedgång  

  Catella Nordic L/S Equity RC tappade 7,5 procent i oktober, långa innehav i energisektorn bakom nedgång

  Catella Nordic L/S Equity RC backade med 7,5 procent i oktober, vilket medför att fonden sjunkit med cirka 2,6 procent sedan årets början.

  Främsta orsaken till nedgången stavades fondens långa innehav inom energisektorn som utvecklades betydligt svagare än marknaden. Därutöver gick Outotec ned kraftigt efter att bolaget gått ut med information om problem i ett projekt.

  "Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera vem som bär ansvaret, och bolaget kommer tillbaka med ytterligare information då den finns tillgänglig. Efter fallet i börskursen har aktien återhämtat sig", skriver förvaltarna i en kommentar.

  Fonden har under månaden reducerat exponeringen mot Outotec och energirelaterade aktier. Korta positioner ligger främst i bolag med väldigt hög värdering, enligt Catella.

  "Vår grundsyn är att nedgången i oktober är en korrektion likt den vi sett under de senaste åren. Dock gäller det att vara ödmjuk för situationen, då kraftiga fall på börsen historiskt sett har varit en tidig indikation på sämre konjunktur. Vår grundsyn är dock att konjunkturen kommer hålla upp väl och många nordiska bolag är attraktivt värderade", skriver man i en avslutande kommentar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Nordic L/S Equity steg med 1,6 procent i september, långpositioner i Aker, Subsea 7 och BW Offshore bakom uppgång  

  Catella Nordic L/S Equity steg med 1,6 procent i september, långpositioner i Aker, Subsea 7 och BW Offshore bakom uppgång

  Catella Nordic L/S Equity RC steg med 1,6 procent i september, vilket innebär att fonden har avkastat 5,4 procent sedan årets början.

  De främsta positiva bidragsgivarna var långpositionerna Aker ASA, Subsea 7 och BW Offshore. Samtliga dessa innehav gynnas av stigande energipriser.

  På den negativa sidan återfinns utöver fondens derivatskydd innehaven Outotec och Odfjell.

  "Det har under en längre tid varit tydligt för oss att investeringar inom energisidan måste öka för att möta den stigande efterfrågan. Denna investeringsvåg är mer sen-cyklisk, men börjar nu ta fart på allvar. Detta är något som gynnar vår positionering i innehav som t.ex. ABB, Aker ASA, Metso och Subsea 7", skriver förvaltarna.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Catella Nordic L/S Equity RC backade 1,7 procent i augusti, Outotec sänke  

  Catella Nordic L/S Equity RC backade 1,7 procent i augusti, Outotec sänke

  Catella Nordic L/S Equity tappade 1,7 procent under augusti och har därmed avkastat 4,8 procent under året.

  Fonden hade positivt bidrag från Subsea 7, som utvecklades väl efter att ha fått ett antal nya order under det gångna kvartalet. Orderboken har inte sett så här bra ut sedan 2014, skriver förvaltarna. Aker ASA har också bidragit positivt, där både det nya projektet i Ghana och en kanske omotiverat hög rabatten mot underliggande ger förhoppningar om fortsatt styrka, delger fondteamet.

  Det som inte har fungerat i fonden under månaden är främst positionen i Outotec. Bolaget är inte ensamt inom sektorn att gå svagt, andra gruvrelaterade bolag har också tappat i rotationen ut ur tillväxtmarknader och in i USA, skriver förvaltarna som förklaring.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att generera kapitaltillväxt, huvudsakligen genom att placera i aktier och aktierelaterade instrument. För att uppnå målsättningen placerar delfonden minst två tredjedelar av sin portfölj i instrument utfärdade av bolag eller regeringar som har sin hemvist eller huvudsakliga verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Delfonden kan investera i derivat, komplexa investeringsinstrument, för att uppnå delfondens målsättning eller mildra risker. Portföljförvaltaren söker uppnå lång exponering mot bolag som han bedömer vara undervärderade och korta (såld) positioner i bolag som han bedömer vara övervärderade genom att använda derivat. Fondensbruttoexponering kommer inte vid något tillfälle att överskrida 200 % av delfondens nettotillgångar.

Fondens startår: 2010-12-17 Fondens Bolag: Catella LU FondStorlek: 1558,64 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder