Logga in   |  Bli kund
BNP Paribas Asset Management LU Parvest Equity Brazil
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 101,18 USD 8,44 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,44%
  i år
 • -2,78%
  1 vecka
 • -6,90%
  1 mån
 • -2,81%
  3 mån
 • 8,86 %
  6 mån
 • 5,32%
  1 år
 • 64,38%
  3 år
 • 22,95%
  5 år
 • 25,04 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Intervju – BNP Paribas Brasilienförvaltare ser stora utmaningar för landet - massa och livsmedel intressanta sektorer  

  Intervju – BNP Paribas Brasilienförvaltare ser stora utmaningar för landet - massa och livsmedel intressanta sektorer

  Brasilienfonder hör till årets vinnare efter att den brasilianska aktiemarknaden gått upp med nära 25 procent från årsskiftet fram till mitten av april. Därtill har den brasilianska valutan, real, stigit med över 10 procent mot dollarn under samma period vilket gynnat fonder denominerade i den amerikanska valutan.

  Ett förestående regeringsskifte i landet, en tilltagande riskaptit hos investerare och ett oljepris som återhämtat sig från historiskt låga nivåer har alla varit anledningar som tillskrivits den starka återhämtningen i brasilianska aktier.

  Frågan är om det pågående rallyt markerar en vändpunkt på en marknad som länge underpresterat globala aktieindex eller om återhämtningen ska ses som tillfällig. I en intervju med nyhetsbyrån FinWire fick Frederico Tralli, förvaltare av BNP Paribas-fonden Parvest Equity Brazil, ge sin syn på saken.

  Den brasilianska aktiemarknaden har studsat tillbaka från historiskt låga nivåer, ser du detta som ett långsiktigt trendbrott?

  – Från ett ekonomiskt perspektiv anser vi att Brasilien befinner sig i ett mycket utmanande läge. De fundamentala förutsättningarna har gradvis försämrats under de senaste åren och vi har en negativ syn på BNP-tillväxten framåtblickande. Innevarande år förväntar vi oss att BNP sjunker med 4,5 procent, vilket skulle indikera recession. För 2017 har vi precis reviderat ned motsvarande siffra till -1,8 procent.

  – Vad gäller inflationen har denna kommit ned från höga och stabila nivåer, vi förväntar oss en inflation runt 6 procent under detta år men att denna siffra kommer ned till 4,5 procent under nästa år, vilket är i linje med centralbankens mål.

  – Nedgången i BNP har lett till försämrade skatteintäkter och till en utmanande situation för landet, en positiv nyhet i sammanhanget är de stora reserverna av utländsk valuta som Brasilien har och som agerat dämpande i denna svåra situation.

  – Kan vi då se en vändning på horisonten? Ur ett makroekonomiskt perspektiv ser vi ingen vändning i närtid. Även om vi skulle få ett nytt politiskt styre så kvarstår problematiken att BNP kommer sjunka under nästkommande år samtidigt som vinsterna bland brasilianska företag är fortsatt svaga. Direktinvesteringarna i landet är däremot något som skulle kunna få fart på aktiviteten då dessa varit relativt opåverkade av den svaga ekonomiska utvecklingen. Dessa investeringar skulle förmodligen påverkas i positiv riktning när den politiska turbulensen lagt sig. Det är förhoppningen om en politisk förändring som drivit mycket av uppgången i brasilianska aktier sedan mars.

  Vad krävs för att den brasilianska ekonomin ska börja visa på tillväxt och framtidstro igen?

  – Den politiska situationen behöver komma i ett nytt läge så att strukturella reformer kan genomföras. Mycket av den riskpremie som finns på Brasilien ur investeringssynpunkt idag är relaterat till den politiska osäkerheten.

  Hur ser du på Brasiliens beroende av råvaror givet det prisfall vi sett i oljan?

  – Av Brasiliens export, som utgör 15 procent av BNP, är 40 procent råvarurelaterat. Detta innebär att omkring 5 procent av BNP utgörs av råvaruexponering vilket inte är högt jämfört med andra latinamerikanska länder. Exporten består till störst del av jordbruksprodukter som inte fallit i samma utsträckning som priset på olja och metaller. Brasilien är idag inte alls lika beroende av råvaror som man var för 10 år sedan.

  Vilka sektorer ser du som särskilt intressanta och varför?

  – Det är väldigt svårt för oss att positionera portföljen i dagsläget givet den politiska situationen. Vi föredrar att köpa bolag inom sektorer där Brasilien har den största komparativa fördelen i ett globalt perspektiv och som inte i stor utsträckning är beroende av cyklikaliteten i den inhemska ekonomin. Till dessa sektorer hör livsmedelsexport, massa- och pappersindustrin och privata banker.

  – Inom livsmedelsexporten har Brasilien en stor komparativ fördel. Brasilien tillhör en av de största köttproducenterna i världen och har en låg produktionskostnad. Samtidigt öppnar sig nu nya marknader såsom Kina och Saudi Arabien och därutöver överväger USA att häva importförbudet vad gäller brasilianskt nötkött.

  – Massa- och pappersindustrin har historiskt gynnats av en svag valuta då de exporterar merparten av produktionen. Förra året var den relativa utvecklingen stark bland dessa bolag men de har fallit tillbaka under innevarande år i takt med att valutan stärkts. Vi ser dock sektorn som ett "value play" även vid nuvarande valutakurs. För närvarande är rabatten jämfört med historiska värderingsnivåer på omkring 25 procent.

  – Privatbanker ser vi positivt på då de handlas till attraktiva värderingar. För närvarande handlas de till 8,5 gånger vinsten, om vi utgår från att den brasilianska räntan, som idag är 14 procent, kommer ned till 11-12 procent kan dessa banker generera högre avkastning på sitt kapital. Vi ser en uppgångspotential på 20-25 procent för denna sektor trots den senaste tidens rally.  Taggar:
  #exclusive   #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in shares issued by Brazilian companies, and/or companies operating in this country. It is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is MSCI Brazil 10/40 (NR). Income are systematically reinvested. Investors are able to redeem on a daily basis (on Luxembourg bank business days).

Fondens startår: 2006-12-11 Fondens Bolag: BNP Paribas Asset Management LU FondStorlek: 229,89 milj USD
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder