Logga in   |  Bli kund
Norron AB Norron Target
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 132,04 SEK 1,23 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,23%
  i år
 • 0,12%
  1 vecka
 • 0,82%
  1 mån
 • -2,92%
  3 mån
 • -4,16 %
  6 mån
 • -3,14%
  1 år
 • 9,86%
  3 år
 • 9,94%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Norron Target har fortsatt låg nettoexponering mot aktier  

  Norron Target har fortsatt låg nettoexponering mot aktier

  Norron Target har fortsatt låg nettoexponering mot aktier och tänker fortsätta ha en lägre bruttoexponering mot aktier jämfört med tidigare. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att december var även en kaotisk månad med börsfall globalt. Anledningarna till den fortsatta börsnedgången är samma som tidigare, bland annat handelskriget mellan USA och Kina samt oro runt konjunkturbilden.

  I 2018 noterades det en kraftig korrektion av värderingsmultiplar, och inför framtiden bedömer förvaltarteamet att företagsvinsterna blir väldigt viktiga.

  Om den globala tillväxten kan bibehållas i spannet 3 till 3,5 procent skulle marknaden kunna ha mer tillit till estimaten nästa år, vilket i sin tur skulle kunna indikera på ett bra ingångsläge för aktier som allokeringsslag.

  Risken finns dock för en recession om politikerna och centralbankerna misslyckas.

  Norron Target sjönk 2,4 procent i december, vilket medför att fonden tappat 3,1 procent under 2018.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Yara, IAR Systems och Mycronic. På minussidan finns istället Nordic Semiconductor, Ocean Yield och Veoneer.  Taggar:

 • Utfallet av G20-mötet relativt marknadsvänligt enligt Norron Target  

  Utfallet av G20-mötet relativt marknadsvänligt enligt Norron Target

  Utfallet av G20-mötet under månaden bedöms ha varit relativt marknadsvänligt, men med tvivel runt robustheten i handelsavtalet mellan USA och Kina. Det uppger förvaltarteamet bakom Norron Target i en månadskommentar.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att november var ytterligare en månad med negativt sentiment på globala finansiella marknader. Fonden som trots att den var väl hedgad drabbades av extrem volatilitet främst i oljerelaterade innehav, mot bakgrund av att oljepriset sjönk under månaden.

  Nettoexponeringen hålls på fortsatt låga nivåer, medan bruttoexponeringen hålls runt 75 procent. Inom fixed income har man fortsatt att reducera exponeringen mot potentiellt ökade inhemska kreditspreadar.

  Fonden backade 0,8 procent i november, vilket medför att fonden har tappat 0,8 procent sedan årsskiftet.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Atlantic Sapphire, Ocean Yield och Nordic Semiconductors. På minussidan återfinns Aker, Spectrum och Kambi.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Norron Target steg 1,2 procent i september, Hansa Medical positiv bidragsgivare  

  Norron Target steg 1,2 procent i september, Hansa Medical positiv bidragsgivare

  Norron Target steg med 1,2 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 1,7 procent. Det medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den relativa överavkastningen under månaden beror till stor del på eventrelaterade positioner.

  Bland positiva bidragsgivare märktes Hansa Medical, Atlantic Sapphire och Aker. På minussidan återfinns Danske Bank, Kindred och Nordic Semiconductor.

  Hansa Medical steg efter att man rapporterat positiv studiedata, medan Aker fortsätter att gynnas av en mindre substansrabatt samt högre oljepriser.

  På obligationssidan redovisades positiva siffror med en uppgång om 0,2 procent. Från förvaltarhåll tror man att den cykliska delen av marknaden ser relativt attraktiv ut inför det fjärde kvartalet, och rapportsäsongen för det tredje kvartalet.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att skapa stabil avkastning över tid, kombinerat med låg volatilitet, oavsett kapitalmarknadernas utveckling. För att uppnå målsättningen får delfonden placera i nordiska aktier och räntebärande instrument och den tillämpar då en kombination av olika strategier. Exponering mot aktier kan uppnås genom att använda olika typer av instrument, inklusive derivat. Delfonden kommer också att hålla korta positioner i aktier genom derivat för att säkra mot aktieexponering. Exponering mot räntemarknaderna kommer att uppnås genom räntebärande instrument, derivat och penningmarknadsinstrument. Exponeringen mot aktier kommer att säkras i varierande grad och exponeringen mot räntemarknaderna kommer att ta upp en stor del av placeringsverksamheten. Delfonden får även placera upp till 10% av tillgångarna i andra fonder. Delfonden får även använda sig av derivat för att uppfylla delfondens investeringsmål eller mildra risker. Andelsklassens valuta är SEK.

Fondens startår: 2011-02-01 Fondens Bolag: Norron AB FondStorlek: 5829,73 milj SEK