Logga in   |  Bli kund
Norron AB Norron Target
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 134,87 SEK 3,24 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,24%
  i år
 • 0,21%
  1 vecka
 • -0,10%
  1 mån
 • 2,83%
  3 mån
 • -2,41 %
  6 mån
 • -0,02%
  1 år
 • 12,24%
  3 år
 • 12,17%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Norron Target ökade 2,5 procent i februari, case-drivna investeringar bland främsta bidragsgivarna  

  Norron Target ökade 2,5 procent i februari, case-drivna investeringar bland främsta bidragsgivarna

  Norron Target steg 2,5 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 3,7 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att månaden visade sig vara en förlängning av återhämtningen i risktillgångar globalt som inleddes i januari.

  Förvaltarteamet fortsätter att fokusera på specifika investeringar, snarare än marknadsriktningen. Denna hållning gynnade avkastningen i februari, där många case-drivna investeringar tillhörde de främsta bidragsgivarna.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Nordic Semiconductor, Xvivo och Aker. På minussidan märktes Kambi, Swedbank och Alligator.

  Vad gäller penningtvättsanklagade Swedbank berättar förvaltarteamet att man noggrant övervakar situationen samt har minskat exponeringen mot sektorn.

  De tillägger dock att osäkerheten har medfört att värderingarna hos nordiska banker har sjunkit till väldigt attraktiva värderingsnivåer.  Taggar:

 • Norron Target steg 1,2 procent i januari, ska öka exponeringen mot aktier med hög direktavkastning  

  Norron Target steg 1,2 procent i januari, ska öka exponeringen mot aktier med hög direktavkastning

  Norron Target ökade 1,2 procent i januari, enligt en månadsrapport.

  Värderingen av aktier kom ner under genomsnittet efter fallet under det fjärde kvartalet. Detta tillsammans med ett annat tonläge från Fed gav en studs upp.

  En mer moderat tillväxttakt av företagens vinster i samband med rapportsäsongen kan också vara bra för aktiemarknaden. Vinsttillväxten i intervallet 5-10 procent, istället för oreviderade förväntningar kan bli mer i linje med den realistiska potentialen för 2019. Det kan fortfarande göra aktier den föredragna tillgångsklassen i året som kommer, bedömer förvaltarna.

  Fonden har bytt en del av den korta boken från derivat till terminer och jobbat för att justera strukturen i den långa boken. Fonden har dragit ner på antalet innehav och bruttoexponeringen generellt inom aktier.

  Branschexponeringen har varit relativt neutral i början av året men förvaltarna har haft en starkare syn på aktieval, både inom kapitalvaror och banksektorn. Case- och händelsestrategier har fortsatt att avkasta och förvaltarna ser fortsatt god uppsida i innehaven i denna kategori.

  Aktier med en hög direktavkastning var en av de bästa strategierna förra året. Förvaltarna jobbar aktivt för att selektivt öka exponeringen inom denna kategori.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Aker, Atlantic Sapphire och Sandvik. På minussidan finns istället Cxense, NRC Group och Norwegian.  Taggar:

 • Norron Target har fortsatt låg nettoexponering mot aktier  

  Norron Target har fortsatt låg nettoexponering mot aktier

  Norron Target har fortsatt låg nettoexponering mot aktier och tänker fortsätta ha en lägre bruttoexponering mot aktier jämfört med tidigare. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att december var även en kaotisk månad med börsfall globalt. Anledningarna till den fortsatta börsnedgången är samma som tidigare, bland annat handelskriget mellan USA och Kina samt oro runt konjunkturbilden.

  I 2018 noterades det en kraftig korrektion av värderingsmultiplar, och inför framtiden bedömer förvaltarteamet att företagsvinsterna blir väldigt viktiga.

  Om den globala tillväxten kan bibehållas i spannet 3 till 3,5 procent skulle marknaden kunna ha mer tillit till estimaten nästa år, vilket i sin tur skulle kunna indikera på ett bra ingångsläge för aktier som allokeringsslag.

  Risken finns dock för en recession om politikerna och centralbankerna misslyckas.

  Norron Target sjönk 2,4 procent i december, vilket medför att fonden tappat 3,1 procent under 2018.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Yara, IAR Systems och Mycronic. På minussidan finns istället Nordic Semiconductor, Ocean Yield och Veoneer.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att skapa stabil avkastning över tid, kombinerat med låg volatilitet, oavsett kapitalmarknadernas utveckling. För att uppnå målsättningen får delfonden placera i nordiska aktier och räntebärande instrument och den tillämpar då en kombination av olika strategier. Exponering mot aktier kan uppnås genom att använda olika typer av instrument, inklusive derivat. Delfonden kommer också att hålla korta positioner i aktier genom derivat för att säkra mot aktieexponering. Exponering mot räntemarknaderna kommer att uppnås genom räntebärande instrument, derivat och penningmarknadsinstrument. Exponeringen mot aktier kommer att säkras i varierande grad och exponeringen mot räntemarknaderna kommer att ta upp en stor del av placeringsverksamheten. Delfonden får även placera upp till 10% av tillgångarna i andra fonder. Delfonden får även använda sig av derivat för att uppfylla delfondens investeringsmål eller mildra risker. Andelsklassens valuta är SEK.

Fondens startår: 2011-02-01 Fondens Bolag: Norron AB FondStorlek: 5829,73 milj SEK