Logga in   |  Bli kund
Norron AB Norron Target
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 133,63 SEK -0,72 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,72%
  i år
 • -0,96%
  1 vecka
 • -2,33%
  1 mån
 • -2,12%
  3 mån
 • -3,68 %
  6 mån
 • 0,22%
  1 år
 • 8,20%
  3 år
 • 15,10%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Norron Target steg 1,2 procent i september, Hansa Medical positiv bidragsgivare  

  Norron Target steg 1,2 procent i september, Hansa Medical positiv bidragsgivare

  Norron Target steg med 1,2 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 1,7 procent. Det medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den relativa överavkastningen under månaden beror till stor del på eventrelaterade positioner.

  Bland positiva bidragsgivare märktes Hansa Medical, Atlantic Sapphire och Aker. På minussidan återfinns Danske Bank, Kindred och Nordic Semiconductor.

  Hansa Medical steg efter att man rapporterat positiv studiedata, medan Aker fortsätter att gynnas av en mindre substansrabatt samt högre oljepriser.

  På obligationssidan redovisades positiva siffror med en uppgång om 0,2 procent. Från förvaltarhåll tror man att den cykliska delen av marknaden ser relativt attraktiv ut inför det fjärde kvartalet, och rapportsäsongen för det tredje kvartalet.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Norron Target oförändrad i augusti, innehavet i Yara utvecklades väl  

  Norron Target oförändrad i augusti, innehavet i Yara utvecklades väl

  Norron Target var oförändrad i augusti, vilket innebär att årets avkastning summerar till 2,4 procent.

  Under månaden har fondens aktie-alfa utvecklats negativt, primärt som ett resultat av besvikelser vad gäller avkastning för några av fondens mindre bolag. Fonden sålde sitt innehav i logistikbolaget WWL. Detta till följd av att bolaget presenterat svaga kvartalsrapporter 2-3 kvartal i följd.

  I den positiva vågskålen fanns innehavet i Yara som fonden lyckades tajma väl.

  "Vi tror att Yara har stora möjligheter till följd av en stark balansräkning, pågående effektiviseringsprogram och en mindre skillnad mellan globalt utbud och efterfrågan som förhoppningsvis understödjer priser framöver", skriver Norron.

  Fonden är fortsatt välskyddad mot större negativa utfall, durationen på fondens indexskydd har även ökats då man vill ta till vara på en miljö av låg volatilitet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Target var oförändrad i juli, handelskrig kan potentiellt dämpa investeringsnivå och ekonomin  

  Norron Target var oförändrad i juli, handelskrig kan potentiellt dämpa investeringsnivå och ekonomin

  Norron Target var oförändrad i juli, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att inom sektorn för kapitalvaror hamnade försäljningen, ordernivån och vinsten strax över marknadsförväntningarna, bortsett från Danske Bank.

  USA fortsätter att gå bättre än Eurozonen, Japan och Storbritannien i termer av tillväxtutsikter, och man bedömer att färska makrosiffror för OECD är orsak till oro.

  Makrostatistik för det andra kvartalet kom generellt sett in starkt och indikerar fortsatt på en relativt stark och robust ekonomisk tillväxt. Framöver bedömer dock förvaltarteamet att det pågående handelskriget kan potentiellt dämpa investeringsnivån och den ekonomiska aktiviteten, vilket är ett betydande hot mot riskfyllda tillgångar.

  Förvaltarteamet uppger att fonden hade en relativt dålig månad med nollavkastning på en stark marknad. Detta hänförs till ett skifte i den positiva alfatrenden man noterat hittills i år samt hedgingkostnader.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Xvivo, Volvo och Yara. På minussidan återfinns Subsea 7, Danske Bank och Protector.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att skapa stabil avkastning över tid, kombinerat med låg volatilitet, oavsett kapitalmarknadernas utveckling. För att uppnå målsättningen får delfonden placera i nordiska aktier och räntebärande instrument och den tillämpar då en kombination av olika strategier. Exponering mot aktier kan uppnås genom att använda olika typer av instrument, inklusive derivat. Delfonden kommer också att hålla korta positioner i aktier genom derivat för att säkra mot aktieexponering. Exponering mot räntemarknaderna kommer att uppnås genom räntebärande instrument, derivat och penningmarknadsinstrument. Exponeringen mot aktier kommer att säkras i varierande grad och exponeringen mot räntemarknaderna kommer att ta upp en stor del av placeringsverksamheten. Delfonden får även placera upp till 10% av tillgångarna i andra fonder. Delfonden får även använda sig av derivat för att uppfylla delfondens investeringsmål eller mildra risker. Andelsklassens valuta är SEK.

Fondens startår: 2011-02-01 Fondens Bolag: Norron AB FondStorlek: 6029,45 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder