Jupiter Global Value L EUR Acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 28,73 EUR 22,64 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 22,64%
  i år
 • -1,61%
  1 vecka
 • 1,89%
  1 mån
 • 16,16%
  3 mån
 • 26,91 %
  6 mån
 • 42,05%
  1 år
 • 8,88%
  3 år
 • 68,26%
  5 år
 • 172,60 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden kommer att investera i aktier i företag världen över. Fondens placeringar kommer att bestå av aktier i bolag som Portföljförvaltaren anser erbjuder goda tillväxtmöjligheter. Fonden kommer inte att ha någon inriktning mot en viss ekonomisk sektor eller företagsstorlek.

Fondens startår: 2009-09-11 Fondens Bolag: Jupiter Asset Management International S.A. FondStorlek: 390,92 milj USD