Invesco US Value Equity A USD Acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Värdebolag 54,20 USD 31,80 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 31,80%
  i år
 • -0,71%
  1 vecka
 • 4,21%
  1 mån
 • 3,65%
  3 mån
 • 8,68 %
  6 mån
 • 42,20%
  1 år
 • 25,71%
  3 år
 • 65,52%
  5 år
 • 267,98 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden avser att huvudsakligen investera i aktier i amerikanska företag som anses vara undervärderade i förhållande till aktiemarknaden i övrigt. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Fondens startår: 2011-09-30 Fondens Bolag: Invesco Management S.A. FondStorlek: 127,97 milj USD