Logga in   |  Bli kund
Schroders SISF EM Debt Absolute Return SEK Hedged
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 975,03 SEK 1,72 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,72%
  i år
 • 1,36%
  1 vecka
 • 0,73%
  1 mån
 • 1,94%
  3 mån
 • 2,39 %
  6 mån
 • -6,73%
  1 år
 • -1,37%
  3 år
 • -4,71%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa absolut avkastning med kapitaltillväxt ochintäktergenomattinvesteraiobligationerpåtillväxtmarknader. Absolut avkastning innebär att måletmed fonden äratt den ska ge en positiv avkastning över en tolvmånadersperiod under alla marknadsförhållanden, men detta kan inte garanteras, och ditt kapital är utsatt för risk. Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i obligationer, valutor och penningmarknadsinstrument på tillväxtmarknader. Obligationerna är utfärdade av stater, statliga organ och företag. Fonden kan även inneha kontanter. Då fonden strävar efter att ge en absolut avkastning kan den inneha upp till 40 procent av sina tillgångar i kontanter och penningmarknadsinstrument på utvecklade marknader. Fonden kan investera över 50 procent av sina tillgångar i obligationer med låga kreditbetyg (enligt Standard & Poor’s eller annat motsvarande kreditvärderingsinstitut). Fonden kan använda derivat i syfte att nå investeringsvinster, minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Fondens startår: 1997-08-29 Fondens Bolag: Schroders FondStorlek: 6,63 milj USD