Nordea 1 - Alpha 10 MA HB SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 135,11 SEK -0,13 % 4 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,13%
  i år
 • -0,32%
  1 vecka
 • -0,89%
  1 mån
 • 1,23%
  3 mån
 • 1,61 %
  6 mån
 • 5,53%
  1 år
 • 7,10%
  3 år
 • 24,50%
  5 år
 • 43,02 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

En hedgefond som placerar globalt i olika typer av tillgångsslag genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Fondens startår: 2009-09-30 Fondens Bolag: Nordea Investment Funds SA FondStorlek: 3267,14 milj EUR
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder