Logga in   |  Bli kund
JPMorgan JPM Global Healthcare
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Branschfonder 323,80 USD 17,96 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 17,96%
  i år
 • -4,74%
  1 vecka
 • -1,97%
  1 mån
 • -4,38%
  3 mån
 • 9,61 %
  6 mån
 • 19,92%
  1 år
 • 18,77%
  3 år
 • 95,56%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • JPM Global Healthcare steg 1,1 procent i september, innehavet Teladoc fortsätter rapportera starka siffror  

  JPM Global Healthcare steg 1,1 procent i september, innehavet Teladoc fortsätter rapportera starka siffror

  JPM Global Healthcare A (acc) USD steg med 1,1 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 16,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 13,2 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval var den främsta drivaren till avkastningen under månaden, mot bakgrund av att fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

  På den positiva sidan återfinns innehaven i Teladoc, Evolent Health och REGENXBIO. Teladoc har fortsatt att rapportera goda försäljningssiffror och från förvaltarhåll är man positiva till fjolårets förvärv av Best Doctors som bör kunna bidra till bolagets tillväxtbana.

  Innehav i Nevro, Acadia Healthcare, Argenx och Coherus Biosciences tyngde dock. Förvaltarteamet är fortsatt övertygade om att det finns en hög långsiktig tillväxtpotential i Nevro.

  Inför framtiden bedömer man att den regulatoriska miljön är väldigt gynnsam för verklig innovation, samtidigt som prissättningen globalt räcker till för att betala för innovationer som visar på betydande kliniska fördelar.

  Förvaltarteamet tror att det finns en låg sannolikhet för större strukturella förändringar vad gäller prissättningen av dessa innovativa läkemedelsbehandlingar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Healthcare steg med 2,7 procent i april, aktieval inom hälsovårdstjänster och medicinteknik bidrog positivt  

  JPM Global Healthcare steg med 2,7 procent i april, aktieval inom hälsovårdstjänster och medicinteknik bidrog positivt

  JPM Global Healthcare A (acc) USD steg med 2,7 procent under april, vilket innebär att fonden ökat med 0,3 procent sedan årets början. Motsvarande utveckling för fondens jämförelseindex uppgick till 1,0 procent respektive -0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hälsovårdssektorn utvecklades i linje med globala aktier under månaden där hålsovårdsbolag och bolag inom medicinteknik utvecklades särskilt starkt, fonden gynnades av aktieval inom dessa sektorer. Aktival inom bioteknik och läkemedel bidrog däremot negativt.

  På bolagsnivå bidrog innehaven i Regenxbio, Exact Sciences, Spark Therapeutics och Merck positivt medan Bristol-Myers Squibb, ONO Pharmaceutical and Acadia Healthcare tillhörde förlorarna.

  Förvaltarna understryker att förutsättningarna för hälsovårdssektorn ser bra ut givet forskningsframsteg, en åldrande befolkning och stark global efterfrågan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Healthcare backade med 3,5 procent i mars, anser att fundamenta är stark för hälsovårdssektorn  

  JPM Global Healthcare backade med 3,5 procent i mars, anser att fundamenta är stark för hälsovårdssektorn

  JPM Global Healthcare A (acc) USD backade med 3,5 procent i mars, vilket medför att fonden har tappat 2,4 procent i år. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att den största bidragsgivaren under månaden mot jämförelseindex var avsaknaden av AbbVie som hade en tung månad på börsen. Bolaget delgav att man inte hade för avsikt att ansöka om accelererad prövotid för Rova-T i fas II.

  Därutöver var innehavet i Nektar Therapeutics en bidragsgivare under månaden. Aktien steg på börsen efter bolagets senaste kvartalsrapport där man bekräftade åter positiv data för en kombinationsstudie.

  I den negativa vågskålen återfinns innehavet i Portola Pharmaceuticals som tillkännagav en försening kopplat till en ansökan om marknadslansering för ett läkemedel.

  Fondteamet anser att fundamenta i hälsovårdssektorn är fortsatt attraktiv, i ljuset av teknologiska framsteg, åldrande befolkningar och en global efterfråga. Vidare ser man en låg sannolikhet för strukturella förändringar avseende prisbilden för innovativa läkemedelsbehandlingar. Man bedömer däremot att aktiva aktieval är viktigt.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst 67 % av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i hälsovårdsbolag. Dessa värdepapper kan vara utfärdade av utgivare i vilket land som helst, inklusive tillväxtmarknaderna.Delfonden kan investera i tillgångar noterade i vilken valuta som helst, och delfondens valutaexponering kan vara säkrad eller följa jämförelseindexet.Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument för att säkra tillgångar och uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Fondens startår: 2009-10-02 Fondens Bolag: JPMorgan FondStorlek: 2875,97 milj USD
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Branschfonder