Logga in   |  Bli kund
JPMorgan JPM Global Healthcare
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Branschfonder 320,07 USD 3,08 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,08%
  i år
 • 1,37%
  1 vecka
 • -3,30%
  1 mån
 • -3,53%
  3 mån
 • -2,26 %
  6 mån
 • 14,18%
  1 år
 • 27,08%
  3 år
 • 77,68%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • JPM Global Healthcare steg 4,4 procent i november, positiva bidrag från större bolagsnamn  

  JPM Global Healthcare steg 4,4 procent i november, positiva bidrag från större bolagsnamn

  JPM Global Healthcare A (acc) USD steg 4,4 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,9 procent. Det är något bättre än utvecklingen för jämförelseindex med en uppgång om 11,5 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval var den främsta förklaringsfaktorn till avkastningen, med särskilt god avkastning inom läkemedel men svagare inom medicinteknik.

  Inom medicinteknik var det exponeringen mot amerikanska små- samt medelstora bolag som bidrog till underprestation gentemot jämförelseindex i november. Trots att innovationstakten är fortsatt hög där, fortsatte investerare att sälja av inom områden med hög tillväxt och som gått bra under året.

  På bolagsnivå noterades negativa bidrag från Dexcom, Optinose och iRhythm.

  På plussidan finns istället ett antal större defensiva bolagsnamn som Novo Nordisk, Roche och Pfizer. Från förvaltarhåll anser man att

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att det finns en låg sannolikhet för större, strukturella förändringar kring behandlingspriser. Däremot räknar man med fortsatt ökande priskonkurrens inom mer utsatta läkemedelsområden med endast mindre kliniska skillnader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Healthcare steg 1,1 procent i september, innehavet Teladoc fortsätter rapportera starka siffror  

  JPM Global Healthcare steg 1,1 procent i september, innehavet Teladoc fortsätter rapportera starka siffror

  JPM Global Healthcare A (acc) USD steg med 1,1 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 16,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 13,2 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval var den främsta drivaren till avkastningen under månaden, mot bakgrund av att fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

  På den positiva sidan återfinns innehaven i Teladoc, Evolent Health och REGENXBIO. Teladoc har fortsatt att rapportera goda försäljningssiffror och från förvaltarhåll är man positiva till fjolårets förvärv av Best Doctors som bör kunna bidra till bolagets tillväxtbana.

  Innehav i Nevro, Acadia Healthcare, Argenx och Coherus Biosciences tyngde dock. Förvaltarteamet är fortsatt övertygade om att det finns en hög långsiktig tillväxtpotential i Nevro.

  Inför framtiden bedömer man att den regulatoriska miljön är väldigt gynnsam för verklig innovation, samtidigt som prissättningen globalt räcker till för att betala för innovationer som visar på betydande kliniska fördelar.

  Förvaltarteamet tror att det finns en låg sannolikhet för större strukturella förändringar vad gäller prissättningen av dessa innovativa läkemedelsbehandlingar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Healthcare steg med 2,7 procent i april, aktieval inom hälsovårdstjänster och medicinteknik bidrog positivt  

  JPM Global Healthcare steg med 2,7 procent i april, aktieval inom hälsovårdstjänster och medicinteknik bidrog positivt

  JPM Global Healthcare A (acc) USD steg med 2,7 procent under april, vilket innebär att fonden ökat med 0,3 procent sedan årets början. Motsvarande utveckling för fondens jämförelseindex uppgick till 1,0 procent respektive -0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hälsovårdssektorn utvecklades i linje med globala aktier under månaden där hålsovårdsbolag och bolag inom medicinteknik utvecklades särskilt starkt, fonden gynnades av aktieval inom dessa sektorer. Aktival inom bioteknik och läkemedel bidrog däremot negativt.

  På bolagsnivå bidrog innehaven i Regenxbio, Exact Sciences, Spark Therapeutics och Merck positivt medan Bristol-Myers Squibb, ONO Pharmaceutical and Acadia Healthcare tillhörde förlorarna.

  Förvaltarna understryker att förutsättningarna för hälsovårdssektorn ser bra ut givet forskningsframsteg, en åldrande befolkning och stark global efterfrågan.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst 67 % av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i hälsovårdsbolag. Dessa värdepapper kan vara utfärdade av utgivare i vilket land som helst, inklusive tillväxtmarknaderna.Delfonden kan investera i tillgångar noterade i vilken valuta som helst, och delfondens valutaexponering kan vara säkrad eller följa jämförelseindexet.Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument för att säkra tillgångar och uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Fondens startår: 2009-10-02 Fondens Bolag: JPMorgan FondStorlek: 2720,55 milj USD
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Branschfonder