DNB Fund Global ESG retail A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 69,46 SEK 9,99 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,99%
  i år
 • -0,53%
  1 vecka
 • -2,31%
  1 mån
 • 1,00%
  3 mån
 • 22,35 %
  6 mån
 • 44,67%
  1 år
 • 59,43%
  3 år
 • 132,55%
  5 år
 • 248,87 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

DNB Global SRI (Socially Responsible Investments) är en aktiefond som placerar sina medel i aktier över hela världen med hänsyn tagen till grundläggande etiska placeringsrestriktioner. Fondens strategi är att uppnå god riskspridning genom att investera globalt i aktier i olika branscher, länder och valutaområden. Fördelningen mellan länderna kan variera och ibland kommer vissa länder ej att vara representerade.

Fondens startår: 1990-09-04 Fondens Bolag: DNB Asset Management SA FondStorlek: 46,85 milj EUR