Logga in   |  Bli kund
IKC 0-100
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 137,10 SEK 15,48 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 15,48%
  i år
 • -1,33%
  1 vecka
 • -1,36%
  1 mån
 • 0,23%
  3 mån
 • 13,99 %
  6 mån
 • 18,12%
  1 år
 • 27,19%
  3 år
 • 40,63%
  5 år
 • 57,39 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond som investerar i överlåtbara värdepapper som exempelvis aktier och obligationer samt i fondandelar (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er) på den globala aktie- och räntemarknaden. Fondens strategi är att allokera medel mellan olika marknader och tillgångsslag. Fonden placerar utan geografisk begränsning, men kan från tid till annan placera i en eller ett fåtal enskilda länder, regioner eller sektorer. Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning skapa långsiktig värdetillväxt. Fonden kan placera upp till 100 procent av medlen på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 procent av medlen på räntemarknaden.

Fondens startår: 2009-12-28 Fondens Bolag: IKC Fonder AB FondStorlek: 406,46 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Globalfonder