Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 312,30 SEK -25,35 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -25,35%
  i år
 • 1,63%
  1 vecka
 • -9,65%
  1 mån
 • -15,60%
  3 mån
 • -24,75 %
  6 mån
 • -16,64%
  1 år
 • 24,52%
  3 år
 • 38,93%
  5 år
 • 180,47 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Sweden 100 Tradable Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Solactive ISS ESG Screened Sweden 100 Tradable Index syftar till att återspegla de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm Exchange (Stockholmsbörsen) exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. full replikering.

Fondens startår: 2011-08-30 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 16697,18 milj SEK