Logga in   |  Bli kund
IKC Global Trend
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 153,66 SEK 21,03 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 21,03%
  i år
 • 0,66%
  1 vecka
 • -2,36%
  1 mån
 • -1,71%
  3 mån
 • 14,01 %
  6 mån
 • 22,80%
  1 år
 • 16,78%
  3 år
 • 34,31%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper på den globala marknaden. Fonden söker placeringar i bolag och sektorer som är väl positionerade för att erhålla avkastning baserat på olika globala tillväxttrender. Investeringar kan ske i bolag inom flera olika sektorer som kan dra fördel av starka långsiktiga tillväxttrender. Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning skapa långsiktig värdetillväxt. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar (maximalt 10 procent) samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får även använda derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen.

Fondens startår: 2011-12-05 Fondens Bolag: IKC Fonder AB FondStorlek: 244,78 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Globalfonder