IKC Sverige Flexibel
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder 449,86 SEK 11,65 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 11,65%
  i år
 • -6,36%
  1 vecka
 • -6,72%
  1 mån
 • 0,50%
  3 mån
 • 33,77 %
  6 mån
 • 70,69%
  1 år
 • 106,23%
  3 år
 • 159,97%
  5 år
 • 305,06 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond som investerar huvudsakligen på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fonden har i utgångsläget 70 procent av medlen placerade på aktiemarknaden och 30 procent på räntemarknaden. Upp till 100 procent av fondens medel kan dock placeras på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 procent av medlen på räntemarknaden.

Fondens startår: 2009-12-28 Fondens Bolag: IKC Capital AB FondStorlek: 1040,86 milj SEK
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder