INVL Baltic Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 44,81 EUR 22,75 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 22,75%
  i år
 • 0,08%
  1 vecka
 • 2,58%
  1 mån
 • 13,02%
  3 mån
 • 24,62 %
  6 mån
 • 27,44%
  1 år
 • 9,00%
  3 år
 • 72,88%
  5 år
 • 69,98 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.

Fondens startår: 2005-12-15 Fondens Bolag: INVL Asset Management FondStorlek: 9,50 milj EUR