INVL Russia TOP20
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 42,87 EUR 22,77 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 22,77%
  i år
 • 0,29%
  1 vecka
 • 5,39%
  1 mån
 • 10,20%
  3 mån
 • 22,20 %
  6 mån
 • 17,80%
  1 år
 • 41,19%
  3 år
 • 65,39%
  5 år
 • 74,95 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Fondens startår: 2010-10-29 Fondens Bolag: INVL Asset Management FondStorlek: 6,61 milj EUR