Logga in   |  Bli kund
Aviva Investors UK Lstd Eq Hi Alp B £Acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Europafonder 5,39 GBP -21,80 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -21,80%
  i år
 • 1,00%
  1 vecka
 • 25,17%
  1 mån
 • 18,81%
  3 mån
 • 18,29 %
  6 mån
 • -17,48%
  1 år
 • -11,44%
  3 år
 • -14,06%
  5 år
 • 58,12 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i aktier och aktierelaterade värdepapper i första klassens ("blue chip") företag i Storbritannien. Grundvalutan i fonden är GBP.

Fondens startår: 1990-07-02 Fondens Bolag: Aviva Investors Luxembourg SA FondStorlek: 72,68 milj GBP