Danske Invest Nordiska Företagsobl SEK h
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 117,54 SEK 2,09 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,09%
  i år
 • 0,18%
  1 vecka
 • 0,21%
  1 mån
 • 0,54%
  3 mån
 • 1,50 %
  6 mån
 • 4,45%
  1 år
 • 4,89%
  3 år
 • 10,62%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för nordiska företagsobligationer. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utställda av företag med hemvist eller huvudaktivitet i Norden. Upp till 25% av förmögenheten kan investeras i sk covered bonds från nordiska utgivare. Minst 75% av förmögenheten skall vara investerad i obligationer noterade i EUR, NOK, SEK eller DKK.

Fondens startår: 2013-09-09 Fondens Bolag: Danske Invest FondStorlek: 559,54 milj EUR