Logga in   |  Bli kund
SPP Fonder Aktiefond USA
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Nordamerikafonder 233,55 SEK 12,97 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,97%
  i år
 • -2,44%
  1 vecka
 • -0,15%
  1 mån
 • -5,47%
  3 mån
 • 4,31 %
  6 mån
 • 14,98%
  1 år
 • 44,39%
  3 år
 • 118,76%
  5 år
 • 295,84 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • SPP Fonder väljer att övervikta globala aktier  

  SPP Fonder väljer att övervikta globala aktier

  SPP Fonder väljer att övervikta globala aktier, då man bedömer att trots att marknaden befinner sig i sencyklisk fas är det för tidigt att bli negativ av makroskäl. Det framgår av en marknadsrapport.

  Globala aktier föll med hela 8 procent i oktober, den kraftigaste nedgången i år och sedan 2015. Stigande räntor, svagt makromomentum samt oro kring att USA nått sin tillväxttopp låg bakom korrektionen.

  Fondbolaget valde att köpa aktier under korrektionen och nu är man överviktade det tillgångsslaget.

  Svenska aktier föll med hela 7 procent i oktober mot bakgrund av högre globala räntor och en svagare makrobild. SPP Fonder har köpt aktier under korrektionen men är fortsatt normalviktade.

  I övrigt görs inga förändringar. Fondbolaget är fortsatt normalviktade tillväxtmarknadsaktier samt är underviktade svenska såväl som globala obligationer. Företagsobligationer har man fortsatt normalvikt mot.

  Inför framtiden bedömer man att mellanårsvalet som nyligen ägt rum kan påverka Trumps ekonomiska politik medan det kommande G20-mötet kan bli en indikator för nästa steg i handelskriget.  Taggar:

 • SPP Aktiefond USA sjönk 4,5 procent i oktober  

  SPP Aktiefond USA sjönk 4,5 procent i oktober

  SPP Aktiefond USA sjönk med 4,5 procent i oktober, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 14,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 14,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikterna 4,5, 3,4 respektive 2,8 procent.

  IT stod för 21,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av hälsovård med 14,3 procent.  Taggar:

 • SPP Fonder gör inga förändringar för oktober, svagare tillväxtmarknadsvalutor positivt för exporten  

  SPP Fonder gör inga förändringar för oktober, svagare tillväxtmarknadsvalutor positivt för exporten

  SPP Fonder gör inga förändringar för oktober, och man bedömer att handelskriget mellan USA och Kina går troligtvis in i fas tre, där alla kinesiska importvaror kommer att beläggas med tull. Det framgår av en marknadsrapport.

  Fondbolaget upprepar normalviktning för svenska aktier. Den svenska kronan stärktes i september, dock från historiskt svaga nivåer, men i övrigt har svenska aktier följt globala aktier och nyheterna om handelskrig.

  Aktiemarknaderna i tillväxtländer stabiliserades något och steg i absoluta tal, men är fortfarande ner hittills i år. Svagare valutor på många håll kommer i slutändan att vara positivt för exportsektorn men trycker upp inflationen, bedömer fondbolaget som upprepar normalvikt för tillväxtmarknader.

  Ser man till globala aktier anser SPP Fonder att makrostatistiken i USA har fortsatt att överraska positivt, men uppgången förväntas avta då effekten av skattesänkningarna ebbar ut.

  På kreditsidan minskade spreadarna tydligt och är tillbaka på maj-nivåer i den lägre delen av intervallet under de senaste tio kvartalen. Statsbudgeten i Italien har varit i fokus igen men ser inte längre ut att påverka marknaderna negativt, bedömer fondbolaget som är fortsatt normalviktade företagsobligationer.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att följa den amerikanska aktiemarknaden. SPP Aktiefond USA är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 450–550 bolag fördelade på många olika branscher och följer vår standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada och bolag med låg hållbarhetsrating. Fonden avstår även från att investera i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från: vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Fondens startår: 1999-10-04 Fondens Bolag: SPP Fonder FondStorlek: 17621,39 milj SEK