Länsförsäkringar Global Indexnära
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 315,30 SEK -10,11 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -10,11%
  i år
 • -2,05%
  1 vecka
 • -6,27%
  1 mån
 • -5,56%
  3 mån
 • -8,24 %
  6 mån
 • 9,08%
  1 år
 • 35,99%
  3 år
 • 72,92%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en indexnära förvaltad aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i de länder som ingår i indexet MSCI World Total Net Return. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI World Total Net Return, med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet.

Fondens startår: 2013-06-11 Fondens Bolag: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB FondStorlek: 50447,15 milj SEK