Logga in   |  Bli kund
Danske Invest Globala Realräntor SEK h
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 141,72 SEK 7,39 % 4 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 7,39%
  i år
 • 1,13%
  1 vecka
 • 0,56%
  1 mån
 • 0,93%
  3 mån
 • 3,47 %
  6 mån
 • 6,91%
  1 år
 • 9,21%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för den globala realränteobligationsmarknaden. Fonden lämnar ingen utdelning. Fonden investerar primärt i realränteobligationer utställda och/eller garanterade av en eller flera OECD-länder.Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.Fonden investerar i obligationer med god kreditkvalitet. Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

Fondens startår: 2010-09-02 Fondens Bolag: Danske Invest FondStorlek: 471,69 milj DKK