Danske Invest Globala Realräntor SEK h
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 140,80 SEK -1,47 % 4 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -1,47%
  i år
 • -0,06%
  1 vecka
 • 0,83%
  1 mån
 • -0,16%
  3 mån
 • 1,07 %
  6 mån
 • 3,23%
  1 år
 • 11,33%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Placeringsfonden har som mål att erbjuda en avkastning som överstiger inflationen. Målet är att avkastningen följer inflationsutvecklingen och därigenom erbjuder en reell avkastning. På detta sätt försöker man skydda placerarens tillgångar mot en värdeminskning till följd av inflationen. Placeringsfondens andelar är tillväxtandelar. Andelsklassen är ackumulerande.

Fondens startår: 2010-09-02 Fondens Bolag: Danske Invest FondStorlek: 571,71 milj DKK