Logga in   |  Bli kund
Pareto Asset Management AS Lux Pareto Global Corporate Bond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 104,81 SEK 2,06 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,06%
  i år
 • 0,43%
  1 vecka
 • 0,39%
  1 mån
 • 1,47%
  3 mån
 • -1,77 %
  6 mån
 • -2,45%
  1 år
 • 5,51%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Pareto Global Corporate Bond steg 0,3 procent i februari, ser bäst riskjusterad avkastning inom medelrisksegmentet  

  Pareto Global Corporate Bond steg 0,3 procent i februari, ser bäst riskjusterad avkastning inom medelrisksegmentet

  Räntefonden Pareto Global Corporate Bond steg med 0,3 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 1,8 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark skriver i en kommentar att långräntorna har legat relativt still i de större marknaderna, och tidigare självklara ränteökningar ser inte lika självklara ut längre.

  Fonden har fortsatt sitt fokus mot medelrisksegmentet. Det är förvaltarnas uppfattning att segmentet erbjuder bäst avkastning i relation till risken.

  "Kontant avkastning kommer bli viktigare än någonsin framöver, och med stora delar av räntemarknaden på minus eller under inflation så tror vi en allokering mot globala företagskrediter kommer vara attraktiv under lång tid", kommenterar förvaltarna.

  Precis som nedgången i slutet på 2018 blev kraftig anses återhämtningen vara extrem på andra hållet just nu.

  "Vi välkomnar en normalisering i marknaden, men om riskaptiten fortsätter vara ”on/off”, så är fonden väl positionerad", berättar Ericson och Lundmark.

  Fonden har medverkat i februari i Commscape på nyemissionsmarknaden. Här i Norden köpte man Nobina och Stora Enso.

  På andrahandsmarknaden har man köpt mer av Commscope, Scan Global, Grupo Antolin medan Senvion återfinns på säljsidan.

  De största innehaven per utgången av månaden var Bergvik, Eurofins Scientific och Liberty Global med portföljvikterna 4,7, 3,6 respektive 3,3 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Pareto Global Corporate Bond steg i januari, bättre villkor på kreditmarknaden nu  

  Pareto Global Corporate Bond steg i januari, bättre villkor på kreditmarknaden nu

  Pareto Global Corporate Bond steg 1,4 i januari, och aktiviteten har ökat på emissionsmarknaden under de senaste två veckorna. Det framgår av en månadsrapport.

  "Det är ett positivt tecken att marknaden och bolagen har en större trygghet i utvecklingen framöver", kommenterar fondförvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark.

  Fonden har deltagit i ett antal emissioner i form av Fresenius, Energizer och Colfax. I andrahandsmarknaden har man ökat i Dometic.

  Colfax uppmärksammas särskilt i månadsrapporten.

  "Colfax har precis köpt en global producent av ortopediska lösningar (DOJ). Med detta förvärv har Colfax ändrat strategi från att tidigare varit fokuserad på cykliska branscher till
  att hitta en jämnare utveckling framåt mot hälsosektorn kombinerat med produkter till svetsning och skärning, där de redan har en ledande global marknadsposition", berättar förvaltarduon.

  På kreditmarknaden anses villkoren vara avsevärt bättre för investerare jämfört med nio månader sedan. Kreditspreadarna har minskat, och likviditeten bedöms vara mycket bättre nu.

  De största emittenterna var per utgången av månaden Bergvik, Eurofins Scientific och Liberty Global med portföljvikterna 5,0, 3,9 respektive 3,4 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Pareto Global Corporate Bond har minskat exponeringen mot bland annat Iceland Air i december  

  Pareto Global Corporate Bond har minskat exponeringen mot bland annat Iceland Air i december

  Pareto Global Corporate Bond har under december minskat positionerna i framförallt Iceland Air, United rentals, MDC Partners och Perstorp. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Federal Reserve höjde styrräntan för den 9:e gången sedan 2015. Även Riksbanken har under månaden höjt reporäntan i Sverige till minus 0,25 procent, en nyhet som man ställer sig positiva till.

  "Bolagen kommer nu behöva minska aktieutdelningar och återköp och jobba mer defensivt. Vi tror att fokuset kommer vara till större del på balansräkningen. Detta ser vi som positivt för krediter framöver", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Räntefonden Pareto Global Corporate Bond sjönk med 1,1 procent i december, vilket medför att fonden backat 5 procent under 2018.

  När förvaltarteamet går igenom de olika bolagen i fonden så bedömer man att de flesta bolag och institutioner i fonden är starka och har förmågan att justera sin kostnadsstruktur om så skulle behövas.

  De största emittenterna vid utgången av månaden var Bergvik, Eurofins Scientific och Liberty Global med portföljvikterna 4,9, 3,8 respektive 3,2 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens målsättning är att uppnå högsta möjliga avkastning i förhållande til den risk delfonden tar. Delfonden investerar i ränte- och räntebäranda värdepapper utgivna av företag, myndigheter, regeringar och kommuner. De värdepapper omfatter främst företagsobligationer, men även förlagslån och säkerställande obligationer. Investeringarna förväntas ge delfonden en högre risk och avkastning än traditionella räntebärande värdepapper. Delfonden har ett globalt investeringsmandat, men kommer at investera främst i utvecklade marknader. Den genomsnittliga löptiden (duration) ska ligga mellan 0 och 7 år. Delfonden kan använda derivat för att uppnå placeringsmål eller reducera risker. Delfonden kommer inte replikera indexet, och kan fritt välja de värdepapper som den kommer att investera. Andelsklassens valuta är SEK. Köp och forsäljning av fondandelar kan ske varje dag, vilket är bankdagar i Luxemburg, Norge och Sverige, med undantag för 24.12. Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Fondens startår: 2015-03-24 Fondens Bolag: Pareto Asset Management AS Lux FondStorlek: 3781,00 milj SEK