Pareto ESG Global Corporate Bd A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Global, Obligationer - Övriga 111,26 SEK -0,15 % 4 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,15%
  i år
 • -0,01%
  1 vecka
 • 0,12%
  1 mån
 • 0,08%
  3 mån
 • 0,21 %
  6 mån
 • 1,73%
  1 år
 • 7,36%
  3 år
 • 6,47%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i ränte- och räntebäranda värdepapper utgivna av företag, myndigheter, regeringar och kommuner. De värdepapper omfattar främst företagsobligationer, men även förlagslån och säkerställande obligationer. Investeringarna förväntas ge fonden en högre risk och avkastning än traditionella räntebärande värdepapper. Delfonden har ett globalt investeringsmandat, men kommer at investera främst i utvecklade marknader. Den genomsnittliga löptiden (duration) ska ligga mellan 0 och 7 år.

Fondens startår: 2015-03-23 Fondens Bolag: Pareto Asset Management AS FondStorlek: 3465,28 milj SEK