Logga in   |  Bli kund
RPM RPM Evolving CTA Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 864,70 SEK -1,94 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -1,94%
  i år
 • -2,63%
  1 vecka
 • -2,80%
  1 mån
 • -9,81%
  3 mån
 • -9,79 %
  6 mån
 • 0,00%
  1 år
 • -10,95%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • RPM Evolving CTA Fund sjönk 3,5 procent i oktober, trendföljande strategier tyngde  

  RPM Evolving CTA Fund sjönk 3,5 procent i oktober, trendföljande strategier tyngde

  RPM Evolving CTA Fund sjönk med 3,5 procent i oktober, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till tre procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober var den sämsta månaden för aktier på över sju år. Orsaken bedöms troligtvis ha varit oro över den stigande amerikanska räntan som sammanträffade med rädsla för en sämre global tillväxt och nedskrivna förväntningar på amerikanska bolagsvinster.

  Obligationer och valutor kunde bara delvis täcka upp för förlusterna från aktier under månaden. Trendföljande CTA:s var ner på månaden medan fondens diversifierande CTA-strategier var upp och hjälpte till att dämpa nedgången.

  Inför framtiden bedömer man att även om marknaden befinner sig i ett mer osäkert läge efter aktiefallet och rapportperioden i oktober så ser den globala ekonomin fortsatt ganska stark ut, speciellt i USA.

  "Det är för tidigt att säga om oktober är början på en större korrigering eller om marknaden skakar av sig osäkerheten och fortsätter i stigande bana. Vår trendindikator är fast på låga nivåer och övriga indikatorer är neutrala, så vi behåller riskerna på långsiktiga nivåer, med en viss omfördelning mot diversifierande CTA-strategier", berättar förvaltarteamet.

  Trendföljare stod för 59 procent av CTA-allokeringen vid månadsskiftet, följt av kortsiktiga CTA:s med 15 procent.  Taggar:

 • RPM Evolving CTA Fund sjönk 0,4 procent i september, fortsatt slagiga marknader  

  RPM Evolving CTA Fund sjönk 0,4 procent i september, fortsatt slagiga marknader

  RPM Evolving CTA Fund (E-SEK) sjönk med 0,4 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till sju procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknaderna fortsatte att vara slagiga, då oron över handelshinder höll i sig. RPM Evolving CTA Fund var svagt ner, då vinster i energimarknaderna inte lyckade kompensera förluster från främst valutor.

  På substrateginivå noterades överlag positiv utveckling för fondens trendföljande förvaltare. Även kortsiktiga strategier samt volatilitets-CTAs bidrog positivt. Båda de fundamentala förvaltarna var ner på månaden efter förluster, främst i valutor.

  Inför framtiden bedömer man att den globala ekonomiska utsikten är försiktigt positiv där den ekonomiska statistiken i USA och euroområdet kommer in runt förväntningarna.

  "Marknaderna letar dock fortfarande efter riktning och därmed ligger vår trend-indikator kvar på låga nivåer. I övrigt är våra indikatorer neutrala, över hela linjen. Vi behåller därför portföljrisken på långsiktiga medelnivåer", skriver förvaltarteamet.

  På strateginivå vid månadens slut utgjorde trendföljande strategier 62 procent av allokeringen, följt av VIX och kortsiktiga CTA med 14 respektive 13 procent.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • RPM Evolving CTA Fund steg 1,7 procent i augusti, blandad ekonomisk utsikt globalt  

  RPM Evolving CTA Fund steg 1,7 procent i augusti, blandad ekonomisk utsikt globalt

  RPM Evolving CTA Fund steg med 1,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknadssentimentet växlade mellan riskaversion efter oroligheterna i Turkiet och lättnad efter minskade handelsspänningar och en mindre hökaktig Fed. De finansiella marknaderna uppvisade inte mycket momentum men det fanns vissa trender i råvarumarknaderna, delger man.

  Aktiemarknader såldes av under månaden, särskilt i Europa. Detta medan VIX spikade samtidigt som US-dollarn och statsobligationer steg kraftigt. På råvarusidan slog guldet i sin lägstanivå sedan mitten av mars, trots kollapsen i den turkiska liran. Fallet i guldpriset vilket noterades under månaden anses främst bero på dollarförstärkningen, som verkar ha dominerat investerarnas riskuppfattning.

  Den globala ekonomiska utsikten är blandad, enligt fondteamet.

  "Det är för närvarande den amerikanska statistiken som ligger under förväntan, medan tillståndet förbättras i euroområdet. Marknader letar fortfarande efter en riktning och nu har vår trendindikator sjunkit till cykliskt låga nivåer vilket brukar signalera en bra trendmiljö framöver", skriver förvaltarteamet.

  Med en portföljrisk som redan överstiger långsiktiga genomsnittsnivåer, avstår man för närvarande från att öka risken ytterligare.

  Vid utgången av månaden stod räntor för 32 procent av exponeringen, följt av aktier med 24 procent.

  På strateginivå vid månadens slut utgjorde trendföljande strategier 65 procent av allokeringen, följt av VIX och fundamentala strategier med 13 respektive 12 procent. Kortsiktiga strategier utgjorde resterande 10 procent.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

RPM Evolving CTA Fund investerar i aktieindex, obligationer och andra räntekontrakt, valutor, metaller, energi och en mängd andra råvaror. Investeringarna sker i terminskontrakt vilket möjliggör att vinster kan tjänas i såväl stigande som fallande marknader. Investeringarna genomförs av i dagsläget 13 förvaltare (CTAs) som tillämpar systematiska investeringsstrategier. RPM Risk & Portfolio Management AB är fondens Investment Manager och har uppgiften att identifiera och utvärdera CTAs samt att dynamiskt fördela fondens kapital mellan dessa CTAs. Fonden söker identifiera framgångsrika förvaltare långt tidigare än då de blivit stora och välkända. Metoden baseras på observationen att stigande ålder och ökande kapital under förvaltning i de flesta fall har en negativ inverkan på framtida resultat. Genom aktiv portföljförvaltning övervakar RPM kontinuerligt fondens risktagande och styr allokeringar till de CTAs och de investeringsstrategier som vid var tid används av fonden.

Fondens startår: 2015-05-19 Fondens Bolag: RPM FondStorlek: 42,80 milj USD
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder