Fondita 2000+ B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 125,66 EUR 23,25 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 23,25%
  i år
 • -0,99%
  1 vecka
 • -2,97%
  1 mån
 • -3,95%
  3 mån
 • 10,78 %
  6 mån
 • 28,68%
  1 år
 • 64,78%
  3 år
 • 107,96%
  5 år
 • 329,61 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondita 2000+ Placeringsfond investerar sina medel i sådana inhemska och utländska bolags aktier, som i sin verksamhet gynnas av: 1) växande krav på miljöskydd, 2) befolkningsstrukturens förändring samt 3) informationsteknologins och telekommunikationens tillväxtutsikter.

Fondens startår: 1998-09-14 Fondens Bolag: Fondbolaget Fondita AB FondStorlek: 179,03 milj EUR