Fondita 2000+ B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder 115,68 EUR 11,75 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 11,75%
  i år
 • 1,79%
  1 vecka
 • 6,11%
  1 mån
 • 8,60%
  3 mån
 • 17,14 %
  6 mån
 • 41,77%
  1 år
 • 51,03%
  3 år
 • 108,56%
  5 år
 • 252,02 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondita 2000+ Placeringsfond investerar sina medel i sådana inhemska och utländska bolags aktier, som i sin verksamhet gynnas av: 1) växande krav på miljöskydd, 2) befolkningsstrukturens förändring samt 3) informationsteknologins och telekommunikationens tillväxtutsikter.

Fondens startår: 1998-09-14 Fondens Bolag: Fondbolaget Fondita AB FondStorlek: 142,74 milj EUR