Fondita European Small Cap B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Småbolag 488,51 EUR 34,05 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 34,05%
  i år
 • -0,56%
  1 vecka
 • -3,38%
  1 mån
 • 1,73%
  3 mån
 • 17,11 %
  6 mån
 • 34,91%
  1 år
 • 60,54%
  3 år
 • 83,59%
  5 år
 • 285,73 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina medel i första hand i små och medelstora börsnoterade bolags aktier i EU-länder och Schweiz. Huvudtyngden är utanför Norden. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än fyra miljarder euro.

Fondens startår: 2009-05-19 Fondens Bolag: Fondbolaget Fondita AB FondStorlek: 80,02 milj EUR