Logga in   |  Bli kund
RPM Galaxy
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 758,89 SEK -28,05 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -28,05%
  i år
 • -0,27%
  1 vecka
 • -3,88%
  1 mån
 • -18,68%
  3 mån
 • -20,09 %
  6 mån
 • -24,42%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • RPM Galaxy sjönk 17,1 procent i oktober, sämsta månaden för aktier på över sju år  

  RPM Galaxy sjönk 17,1 procent i oktober, sämsta månaden för aktier på över sju år

  RPM Galaxy E (SEK) sjönk 17,1 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 24,6 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden föll kraftigt i en marknad där volatiliteten ökade dramatiskt och aktier hade sin sämsta månad på över sju år.

  VIX volatilitetsindex steg till långt över sina genomsnittsnivåer och stannade kvar i ett förhöjt läge under månaden. På råvarusidan sjönk oljan på nyheter om större varulager i USA, samt en mjukare ton om Iransanktionerna. Sockerpriserna steg kraftigt under månaden då produktionen var mindre än väntad.

  CTAs, som generellt var långa aktiemarknaden, backade när tillgångsslaget föll. Obligationer och valutor kunde bara delvis täcka upp för förlusterna från aktier. Samtliga fondens CTAs var ner på månaden.

  Inför framtiden bedömer man att även om marknaden befinner sig i ett mer osäkert läge efter aktiefallet och rapportperioden i oktober så ser den globala ekonomin fortsatt ganska stark ut, speciellt i USA.

  Trendföljare stod för 73 procent av allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTAs utgjorde resterande 27 procent.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • RPM Galaxy backade med 2,5 procent i september, behåller portföljrisk på långsiktiga medelnivåer  

  RPM Galaxy backade med 2,5 procent i september, behåller portföljrisk på långsiktiga medelnivåer

  RPM Galaxy E (SEK) backade med 2,5 procent i september, vilket medför att fonden tappat nio procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att RPM Galaxy var ner då vinster i energi inte lyckades kompensera för förluster i aktier och räntekontrakt. De trendföljande förvaltarna avslutade månaden ner medan den kortsiktiga förvaltaren var upp.

  Trendföljande förvaltare hade negativ avkastning då vinster från energi och råvaror uppvägdes av förluster i aktier och räntepapper.

  Den kortsiktiga förvaltaren QIM slutade månaden upp, då vinsterna i valutor översteg förlusterna från räntekontrakt.

  Inför framtiden bedömer man att den globala ekonomiska utsikten är försiktigt positiv där den ekonomiska statistiken i USA och euroområdet kommer in runt förväntningarna. Man behåller portföljrisken på långsiktiga medelnivåer.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • RPM Galaxy Fund ökade 7,8 procent i augusti, tillståndet anses ha förbättrats i euroområdet  

  RPM Galaxy Fund ökade 7,8 procent i augusti, tillståndet anses ha förbättrats i euroområdet

  RPM Galaxy Fund ökade med 7,8 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 6,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under den första halvan av månaden skapade Turkiets valutakris och oron över eventuell spridning en våg av global riskaversion och de flesta marknadstrenderna vände om.

  Under andra halvan av månaden gjorde finansmarknaderna ännu en helomvändning då marknaderna blev mer riskbenägna efter duvaktiga kommentarer från Fed-ordföranden Jay Powell i Jackson Hole och genombrott i de USA-Mexikanska handelssamtalen. Detta medförde att amerikanska aktier nådde nya rekordhöjder, VIX gick tillbaka något, obligationsräntorna steg samtidigt som amerikanska dollarn gav tillbaka tidigare vinster.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att den globala ekonomiska utsikten är blandad.

  "Det är för närvarande den amerikanska statistiken som ligger under förväntan, medan tillståndet förbättras i euroområdet. Marknader letar fortfarande efter en riktning och nu har vår egenutvecklade trendindikator sjunkit till cykliskt låga nivåer vilket brukar signalera en bra trendmiljö framöver", skriver fondteamet.

  På strateginivå utgjorde trendföljare 66 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av kortsiktiga CTA:s med 34 procent.

  På sektornivå stod aktier för 34 procent av allokeringen, med räntor på andraplats med 24 procent.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

RPM Galaxy Fund (Galaxy) investerar i aktieindex, obligationer och andra räntekontrakt, valutor, metaller, energi och en mängd andra råvaror. Investeringarna sker i terminskontrakt vilket möjliggör att vinster kan tjänas i såväl stigande som fallande marknader. Investeringarna genomförs av mellan 2-6 stora och väletablerade förvaltare (CTAs) som tillämpar systematisk trendförvaltning. Fondens målvolatilitet är ca 15 % på årsbasis, vilket är i linje med de flesta börsindex. RPM Risk & Portfolio Management AB är fondens Investment Manager och har bl a uppgiften att identifiera och utvärdera CTAs samt att dynamiskt fördela fondens kapital mellan dessa CTAs och vid behov ersätta de som underpresterar. Genom aktiv portföljförvaltning övervakar RPM kontinuerligt fondens risktagande och styr allokeringar till de CTAs och de investeringsstrategier som vid var tid används av fonden.

Fondens startår: 2016-01-04 Fondens Bolag: RPM FondStorlek: 9,50 milj EUR
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder