Atlant Protect A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 1067,81 SEK 2,74 % 3 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,74%
  i år
 • 1,00%
  1 vecka
 • 1,26%
  1 mån
 • 1,47%
  3 mån
 • 3,35 %
  6 mån
 • 3,91%
  1 år
 • 5,40%
  3 år
 • 6,78%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Atlant Protect är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Fonden är i synnerhet fokuserad på att identifiera och agera på situationer då risken för börsnedgång bedöms vara högre än normalt och därmed i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer.

Fondens startår: 2016-01-01 Fondens Bolag: Atlant Fonder AB FondStorlek: 158,13 milj SEK
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder