Logga in   |  Bli kund
Lannebo Fonder Europa Småbolag
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Europafonder 10,65 SEK -14,60 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -14,60%
  i år
 • -5,42%
  1 vecka
 • -5,92%
  1 mån
 • -14,18%
  3 mån
 • -18,83 %
  6 mån
 • -14,18%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Lannebo Europa Småbolag sjönk 9,6 procent i oktober, negativt marknadssentiment under månaden  

  Lannebo Europa Småbolag sjönk 9,6 procent i oktober, negativt marknadssentiment under månaden

  Lannebo Europa Småbolag A SEK sjönk med 9,6 procent i oktober, samtidigt som dess jämförelseindex backade 7,1 procent. Det innebär att fonden tappat 11,1 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i oktober var sentimentet kring europeiska aktier negativt. Huvudanledningar var recessionsoro, utvecklingen kring Brexit, budgetturbulensen i Italien samt det kommande mellanårsvalet i USA.

  "Vi bedömer att marknadens reaktion är överdriven och att en recession är osannolik. På grund av detta utgör cykliska bolag fortfarande en betydande del av fonden, även om vi har minskat risken något", berättar förvaltarteamet.

  Bland köp under månaden märktes Össur och Greencore. Bland försäljningar märktes Palfinger, Outotec, Banca IFIS och CVS Group.

  Grenke, som är ett tyskt leasingbolag fokuserat på kontorselektronik, utvecklades svagt i oktober. Detta trots att bolaget anses ha levererat starka siffror som dessutom var bättre än väntat. Även innehavet i Keywords Studios utvecklades svagt under månaden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Beazley, Corestate Capital och Tecan Group med portföljvikterna 4,0, 4,0 respektive 3,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Europa Småbolag sjönk fyra procent i september, avyttrat svenska Alimak  

  Lannebo Europa Småbolag sjönk fyra procent i september, avyttrat svenska Alimak

  Lannebo Europa Småbolag sjönk med fyra procent i september, vilket medför att fonden tappat 1,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de europeiska börserna påverkades av det geopolitiska läget, vilket inkluderar Brexit, det pågående handelskriget samt osäkerheten kring den italienska regeringen.

  Italienska Interpump, som tillverkar högtryckspumpar och hydrauliksystem, var en positiv bidragsgivare under september. Bolaget har sagt att det för tillfället ser en god utveckling för verksamheten och en växande orderbok.

  Innehavet i svenska Alimak avyttrades i september.

  "Även om vi gillar affärsmodellen har vi blivit något mindre positiva till bolagets cykliska exponering mot bygg och industri. Dessutom har en del av de nyligen förvärvade bolagen visat en något nedslående utveckling under det andra kvartalet", berättar förvaltarteamet.

  Fonden har istället investerat i ett nytt tyskt bolag vid namn Nexus, vilka tillhandahåller mjukvarulösningar för diagnostik och icke-kliniska applikationer.

  De största innehaven per utgången av månaden var Arrow Global, Forbo Holding och Beazley med portföljvikterna 3,8, 3,7 respektive 3,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Europa Småbolag steg med 1,8 procent augusti, tyska leasingbolaget Grenke vinnare  

  Lannebo Europa Småbolag steg med 1,8 procent augusti, tyska leasingbolaget Grenke vinnare

  Lannebo Europa Småbolag steg med 1,8 procent i augusti, vilket innebär att fonden stigit med 2,4 procent sedan årets början. Fondens jämförelseindex har under året stigit med 10,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att de europeiska börserna påverkades negativt av politisk osäkerhet under månaden. Fortsatt nervositet gällande ett potentiellt handelskrig och oro för krisen i Turkiet tyngde marknaderna.

  Fondens främsta bidragsgivare under månaden var det tyska leasingbolaget Grenke, som är inriktat mot bland annat kontorsutrustning och kontorsmaskiner.

  "Grenke levererade ett stabilt halvårsresultat med tillväxt inom segmentet nya kontrakt och vinstmarginalen översteg 20 procent, vilket får den nyligen höjda vinstprognosen att se konservativ ut. Bolaget fortsätter investera i sin leasingplattform, vilket bör möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt under kommande år", skriver förvaltarna i en kommentar.

  En annan positiv bidragsgivare var Datalogic, som är en italiensk tillverkare av streckkodsläsare och utrustning för trådlös datainsamling. Bolaget presenterade ett starkt andra kvartal med en marginal som var högre än förväntat. Resultatet drevs av god efterfrågan från butikskedjor inom detaljhandeln, där särskilt den amerikanska marknaden var stark, skriver fondteamet.

  Bland negativa bidrag under månaden märktes innehaven i CVS Group och Aurelius. I fallet CVS blev marknaden besviken på bolagets kvartalsuppdatering som visade på en sämre vinstutveckling än förväntat.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Interpump Group, Grenke och Arrow Global. De tio största innehaven utgjorde cirka 35 procent av portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 3 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Upp till 10% av tillgångarna får placeras i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterade i Europa och/eller utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde.

Fondens startår: 2016-10-17 Fondens Bolag: Lannebo Fonder FondStorlek: 2383,02 milj SEK