Logga in   |  Bli kund
Lannebo Fonder Europa Småbolag
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Europafonder 11,10 SEK 15,26 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 15,26%
  i år
 • 1,37%
  1 vecka
 • 3,16%
  1 mån
 • 11,45%
  3 mån
 • -11,90 %
  6 mån
 • -11,34%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Lannebo Europa Småbolag steg 4,3 procent i februari, ökat exponeringen mot isländska Össur  

  Lannebo Europa Småbolag steg 4,3 procent i februari, ökat exponeringen mot isländska Össur

  Lannebo Europa Småbolag steg 4,3 procent i februari, vilket medför att fonden ökat 14,5 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 16,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man har ökat exponeringen mot isländska Össur, som erbjuder protes- och skadelösningar för att stödja äldre och funktionshindrade personers rörlighet.

  Vidare har man minskat innehaven i Forbo, Corestate Capital och Greencore.

  Corestate Capital är en tysk kapitalförvaltare inom fastigheter.

  "En kritisk artikel publicerades i den tyska pressen med fokus på en av bolagets större aktieägare, som fortfarande är en rådgivare till Corestate. Artikeln är enligt oss inte signifikant, men i ljuset av tidigare ledningsförändringar är det inte något som inger marknadens förtroende", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De största positiva bidragsgivarna under februari var Beazley och Tecan.

  "Tecans aktiekurs har gynnats av en bevisat god prestation över lång tid baserad på kundanpassade produktlanseringar. Denna trend väntas fortsätta under de kommande åren", berättar förvaltarteamet.

  Aumann var innehavet med svagast utveckling under perioden, följt av Corestate Capital.

  De största innehaven per utgången av månaden var Tecan Group, Beazley och Grenke med portföljvikterna 4,2, 4,1 respektive 3,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Europa Småbolag sålde i Greencore, Stabilius och Grenke under januari  

  Lannebo Europa Småbolag sålde i Greencore, Stabilius och Grenke under januari

  Lannebo Europa Småbolag sålde i Greencore, Stabilius och Grenke under januari. Det framgår av en månadsrapport.

  Hela innehavet i Stabilus avyttrades under månaden, då förvaltarteamet bakom fonden ser en risk för negativa överraskningar gentemot marknadens förväntansbild.

  Lannebo Europa Småbolag A SEK steg 9 procent i januari, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 11 procent.

  "Börsens återhämtningen bör ses i ljuset av en upplevt lägre risk kopplat till brexit samt förändrad kommunikation från centralbankerna i Europa och USA", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  En positiv bidragsgivare var investmentbolaget Aurelius och man ser det som sannolikt att avyttringar materialiseras under de kommande månaderna, vilket typiskt sett är viktigt för aktiekursen.

  En annan var Datalogic, som är en italiensk tillverkare av streckkodsläsare. Detta trots att inga bolagsspecifika nyheter presenterades.

  "Vi förväntar oss att nya produktlanseringar kommer hjälpa tillväxten i det fjärde kvartalet. Bolagets prognos bör också vara positiv då de höga investeringarna i forskning och utveckling samt distribution kommer bära frukt", berättar förvaltarteamet.

  På minussidan märktes Biffa och Handicare.

  De största innehaven per utgången av perioden var Corestate Capital, Aroundtown och Tecan Group med portföljvikterna 3,8, 3,7 respektive 3,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Vision den Lannebo-fond som gick bäst i absoluta tal under 2018  

  Lannebo Vision den Lannebo-fond som gick bäst i absoluta tal under 2018

  Lannebo Vision var den Lannebo-fond som gick bäst under 2018, sett till avkastningen i absoluta tal. Det framgår av en årsberättelse från fondbolaget.

  Den globala teknikfonden steg med 7,7 procent under året, vilket var 1,5 procentenheter bättre än jämförelseindexutvecklingen.

  En fond som hade motvind under 2018 var Lannebo Europa Småbolag. Fonden föll med 22,8 procent under 2018 medan jämförelseindex tappade 13 procent. Övervikten mot kvalitetsbolag med starka marknadspositioner inom cykliska sektorer beskrivs ha tyngt avkastningen.

  "Förvaltarna har minskat den cykliska exponeringen något under året, men även om portfölj-justeringar görs kontinuerligt är investeringsfilosofin och processen intakt", kommenterar fondbolaget.

  På räntesidan levererade Lannebo High Yield Allocation positiv avkastning med en uppgång om 1,1 procent, trots turbulens på kreditmarknaderna under senare delen av året. Samtidigt föll Lannebo Corporate Bond med 0,4 procent medan Lannebo Likviditet tappade 0,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 3 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Upp till 10% av tillgångarna får placeras i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterade i Europa och/eller utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde.

Fondens startår: 2016-10-17 Fondens Bolag: Lannebo Fonder FondStorlek: 1923,21 milj SEK