Atlant Multi-Strategy
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 1219,23 SEK 3,97 % 3 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,97%
  i år
 • 0,11%
  1 vecka
 • 1,13%
  1 mån
 • 1,71%
  3 mån
 • 5,98 %
  6 mån
 • 14,76%
  1 år
 • 13,53%
  3 år
 • 25,63%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Atlant Multi-Strategy är en fond-i-fond som främst investerar i Atlants egna hedgefonder. Placeringsstrategin avser att leda till en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden ger en god riskspridning, eftersträvar att vara marknadsneutral och ha en hög andel positiva avkastningsmånader.

Fondens startår: 2016-01-01 Fondens Bolag: Atlant Fonder AB FondStorlek: 220,84 milj SEK
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder