FIRST High Yield
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Norge, Obligationer - Högrisk 965,08 NOK 17,39 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 17,39%
  i år
 • 0,29%
  1 vecka
 • 2,58%
  1 mån
 • 5,93%
  3 mån
 • 5,59 %
  6 mån
 • 22,18%
  1 år
 • -11,05%
  3 år
 • 6,68%
  5 år
 • 31,96 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en obligationsfond och kommer huvudsakligen att investera i obligationer noterade på Oslobörsen. De flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också högre risk för fallissemang än obligationer med låg risk. För att minska risken för fallissemang kommer investeringarna att fördelas på flera emittenter.

Fondens startår: 2011-03-17 Fondens Bolag: FIRST Fondene AS FondStorlek: 1514,25 milj NOK