Logga in   |  Bli kund
Nordic Cross Asset Management Nordic Cross Stable Return
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 100,41 SEK 1,26 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,26%
  i år
 • 0,48%
  1 vecka
 • 0,61%
  1 mån
 • 0,66%
  3 mån
 • -5,07 %
  6 mån
 • -0,43%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Nordic Cross Stable Return backade i februari, har gått klart bättre än referenstillgångarna i år  

  Nordic Cross Stable Return backade i februari, har gått klart bättre än referenstillgångarna i år

  Nordic Cross Stable Return backade 0,4 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 0,9 procent hittills i år. Det är bättre än utvecklingen för fondens två referenstillgångar, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bästa mandatet under månaden var Lång/kort som gav ett positivt bidrag på 16 punkter.

  På plussidan gav förvaltarteamets långa position i Sandvik ett bidrag på sex punkter, medan det största negativa bidraget kom från den korta positionen i Assa Abloy.

  På minussidan märktes det marknadsneutrala mandatet som gav ett minus på 19 punkter.

  Två spreadpositioner stod för huvuddelen av nedgången:

  "ICA-aktien steg under månaden mer än Axfood vilket innebar att spreaden lång Axfood/kort ICA gav ett negativt bidrag på 7 punkter och detsamma gällde position lång AF/kort Sweco som gav ett bidrag på -5 punkter", kommenterar förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att oron kring konjunkturen tilltar och tillväxtprognoserna för 2019 har under den senaste tiden justerats ned från en rad institut.

  "Störst osäkerhet råder just nu kring utvecklingen i Kina och Europa medan efterfrågan i USA fortsatt hålls upp på en relativt hög nivå".  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden  

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, och överträffade därmed utvecklingen för fondens två referenstillgångar som backade 0,1 respektive ökade 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden lyckades avkasta 1,3 procent trots en nettoexponering på i genomsnitt drygt tre procent, vilket man uttrycker sig nöjda med.

  Det bästa mandatet för månaden blev lång/kort motsvarande drygt 19 procent av portföljen, med ett avkastningsbidrag på 91 punkter. Större bidrag erhölls från Veoneer som återhämtade sig samt Essity med en stark kvartalsrapport.

  Det marknadsneutrala mandatet gav ett bidrag på 47 punkter.

  "Den starka återhämtningen i Veoneer gjorde att spreaden lång Veoneer/kort Autoliv gav ett bidrag på närmare 15 punkter trots att även Autoliv steg under månaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Event-mandatet bidrog med 75 punkter. Såväl IBT som Cantargia steg under månaden och tog därmed igen en del av det tapp som noterades under det sista kvartalet 2018.

  "Cantargia har nu inlett sina Fas II-studier med CAN04 och beträffande IBT räknar vi med att den försenade Fas III-studien skall starta under första halvåret, vilket också är i linje med vad bolaget kommunicerat", kommenterar förvaltarteamet.

  På minussidan märktes enbart derivat-mandatet.

  Inför framtiden bedömer man att vid en sammanfattning av rapportperioden upplevs riskerna för ett bakslag nu vara överhängande. Mycket av den börsuppgång som skett anses vara ett resultat av fallande riskpremier snarare än höjda vinstprognoser.

  "Vi kommer att fortsätta den inslagna vägen med att höja fondens bruttoexponering men göra det genom att matcha de investeringar vi gör i långa aktiepositioner med korta positioner i bolag eller index. Ambitionen är också fortsättningsvis att aktieandelen i portföljen skall öka främst genom en ökad allokering till mandaten Marknadsneutral och Lång/kort", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return sjönk 1,5 procent i december, kraftigt ökad fondförmögenhet under 2018  

  Nordic Cross Stable Return sjönk 1,5 procent i december, kraftigt ökad fondförmögenhet under 2018

  Nordic Cross Stable Return sjönk 1,5 procent i december, vilket medför att fonden tappat 1,7 procent under 2018. Fondens ena referensobjekt har under samma period tappat 0,8 procent medan det andra referensobjektet är oförändrat. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens fondförmögenhet mer än dubblades under året och uppgick till 1,24 miljarder kronor vid utgången av året.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att uppnå maximal avkastning till låg risk genom att använda strategier med låg volatilitet. Fondens strategi syftar till att leverera konsekvent positiv avkastning oavsett riktningen för aktie-, kredit- och räntemarknaden. Det innebär en rad olika investeringsstrategier: Räntor och krediter, Aktier lång/kort, Events och Derivat. Fördelningen mellan tillgångsklasser och investeringsstrategier sker dynamiskt och återspeglar förvaltarnas syn på marknad och risk. Detta skapar goda möjligheter att balansera både risken för ökade räntor och höga aktievärden. Fonden har ett avkastningsmål på i genomsnitt 4-5% efter avgift per år över en 3-5 årsperiod. Fonden är fossilfri och har ett starkt hållbarhetsfokus som är väl integrerat i investeringsprocessen.

Fondens startår: 2017-08-22 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management FondStorlek: 1190,00 milj SEK