Logga in   |  Bli kund
Nordic Cross Asset Management SEB Prime Solutions - Nordic Cross Stable Return
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 100,67 SEK -0,25 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,25%
  i år
 • -0,76%
  1 vecka
 • -3,34%
  1 mån
 • -4,30%
  3 mån
 • -3,67 %
  6 mån
 • -0,14%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Nordic Cross Stable Return sjönk 3,7 procent i oktober, påverkades negativt av ett fåtal aktiepositioner  

  Nordic Cross Stable Return sjönk 3,7 procent i oktober, påverkades negativt av ett fåtal aktiepositioner

  Nordic Cross Stable Return sjönk med 3,7 procent i oktober, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,8 procent. Fondens två jämförelseindex har under samma period avkastat -0,6 respektive 0,4 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober blev en svag månad för fonden, vilket huvudsakligen hänförs till sju aktiepositioner.

  Innehaven Alcadon, ICA och Veoneer kom med rapportavvikelser. Skanska och Volvo påverkades av negativa bolagshändelser medan vinsthemtagningar gjordes i Cantargia och IBT.

  "I Alcadons fall var skälet att likviditeten i aktien, i spåren av turbulensen i marknaden, var för låg. I ICA:s fall berodde det på att vi genom Axfoods rapport, som kom före ICA, tyckte att vi hade en god bild av marknadsläget i sektorn. Aktiekursen i Veoneer hade fallit kraftigt innan rapporten och vi ansåg därför att en svag rapport redan låg i förväntansbilden", kommenterar förvaltarteamet.

  Som en följd av nedgången under oktober har man sett över arbetssättet och förvaltningsmodellen.

  "Då en så stor del av nedgången är kopplad till en fåtal innehav anser vi inte att förvaltningsmodellen i sig är fel. Däremot kommer vi ytterligare att skärpa rutinerna kring innehavens storlek över bolagsrapporter", berättar förvaltarteamet.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg 0,3 procent i september, möjligheter i banksektorn efter Danske Bank-nedgång  

  Nordic Cross Stable Return steg 0,3 procent i september, möjligheter i banksektorn efter Danske Bank-nedgång

  Nordic Cross Stable Return steg med 0,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bakom uppgången låg en stabil utveckling i såväl det marknadsneutrala mandatet som i event-mandatet.

  Det marknadsneutrala mandatet gav under månaden ett positivt bidrag på 9 punkter. Merparten av uppgången är hänförlig till fondens spread-position lång Veoneer, kort Autoliv som fortsatte att utvecklas väl efter det att Veoneer stigit med drygt 9 procent under månaden medan Autoliv föll.

  Lång/kort-mandatet gav för månaden ett minus på 4 punkter. Nedgången är i sin helhet hänförligt till fondens långa position i Kinnevik. Zalando, som utgör drygt en tredjedel av bolagets tillgångar, vinstvarnade och kursen i Kinnevik föll med drygt 9 procent.

  Event-mandatet bidrog med 16 punkter och uppvisade en blandad utveckling, medan räntemandatet sjönk marginellt under månaden främst till följd av utvecklingen i bankobligationer.

  Oron kring Danske Banks inblandning i penningtvätt smittade av sig på andra banker.

  "Även om nedgången är motiverad ser vi i förlängningen också affärsmöjligheter i att marknaden inte tillräckligt skiljer mellan riskerna i de olika bankerna", skriver förvaltarteamet.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return sjönk 0,2 procent i augusti, ökad primärmarknadsaktivitet skapar möjligheter  

  Nordic Cross Stable Return sjönk 0,2 procent i augusti, ökad primärmarknadsaktivitet skapar möjligheter

  Nordic Cross Stable Return backade 0,2 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att huvudelen av nedgången var hänförlig till fondens event-mandat och derivatskydd, medan samtliga övriga mandat gav ett positivt bidrag för månaden.

  Event-mandatet gav ett negativt bidrag på 21 punkter. Huvudorsaken till nedgången var Alcadon som föll drygt 11 procent på sin delårsrapport.

  "Vi ser marknadens reaktion som överdriven och bibehåller vår position i bolaget, i synnerhet som bolaget övriga verksamhet utvecklas mycket starkt", skriver förvaltarteamet.

  Räntemandatet bidrog under augusti med närmare 10 punkter efter en relativt lugn månad på räntemarknaden. Fokus är fortsatt på investeringar i krediter med rating i intervallet BBB till BB med relativt kort kreditduration.

  Den ökade aktiviteten på primärmarknaden efter sommaren skapar nya affärsmöjligheter, bedömer fondteamet.

  Lång/kort-mandatet gav för månaden ett positivt bidrag på 9 punkter. Uppgången var relativt jämnt fördelad på ett flertal innehav med positionerna kort ICA och lång Atlas Copco i spetsen med ett bidrag på drygt 5 punkter vardera.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

The sub-fund aims to generate capital growth by applying a combination of different strategies, combined with a low volatility, by primarily investing equities and bonds instruments from the Nordic countries. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest up to 70% of its assets in equities and up to 70% of the portfolio in fixed income and fixed income related instruments domiciled or mainly active in the Nordic region (Sweden, Finland, Norway, Denmark and Iceland). The sub-fund may invest in derivative instruments mainly to mitigate the risks and to achieve the sub-fund’s investments objective by investing in exchange traded instruments such as options, futures and in contracts-for-differences (CFDs), credit default swaps. Non SEK currency exposure from fixed income instruments may be hedged using FX Forwards.

Fondens startår: 2017-08-22 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management FondStorlek: 1190,00 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder