Logga in   |  Bli kund
Nordic Cross Asset Management SEB Prime Solutions - Nordic Cross Stable Return
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 100,00 SEK 0,85 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,85%
  i år
 • 0,25%
  1 vecka
 • 0,25%
  1 mån
 • -4,02%
  3 mån
 • -4,78 %
  6 mån
 • -1,93%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Nordic Cross Stable Return har ökat ränteandelen något under november  

  Nordic Cross Stable Return har ökat ränteandelen något under november

  Sedan oktober har förvaltarteamet bakom Nordic Cross Stable Return ökat ränteandelen något och per utgången av november uppgick den till 55 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nordic Cross Stable Return sjönk med en procent i november, vilket medför att fonden tappat 0,2 procent sedan årsskiftet.

  Räntemandatet gav under november ett negativt bidrag på närmare 30 punkter främst som en konsekvens av stigande kreditspreadar.

  Bidraget för månaden från det marknadsneutrala mandatet stannade vid blygsamma 3 punkter. Största bidraget kom från spreaden lång Skanska/kort PEAB som därigenom tog igen lite av sitt tapp från oktober månad. På minussidan i mandatet återfinns främst positionen lång ÅF/kort Sweco.

  Eventmandatet gav under november ett negativt bidrag på 63 punkter efter en fortsatt svag utveckling i såväl Alcadon som IBT.

  Inför framtiden räknar förvaltarteamet med fortsatt turbulens på marknaden.

  "Hoten om ett utvidgat handelskrig finns kvar samtidigt som allt fler signaler kommer om att konjunkturen är på väg att försvagas. Trots det ser vi goda möjligheter att under första halvåret 2019 ta igen mycket av den nedgång i fonden som vi sett under oktober och november", kommenterar teamet bakom fonden.

  Kortsiktigt bibehåller man dock en låg nettoexponering i fonden i väntan på att den värsta oron lägger sig.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return sjönk 3,7 procent i oktober, påverkades negativt av ett fåtal aktiepositioner  

  Nordic Cross Stable Return sjönk 3,7 procent i oktober, påverkades negativt av ett fåtal aktiepositioner

  Nordic Cross Stable Return sjönk med 3,7 procent i oktober, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,8 procent. Fondens två jämförelseindex har under samma period avkastat -0,6 respektive 0,4 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober blev en svag månad för fonden, vilket huvudsakligen hänförs till sju aktiepositioner.

  Innehaven Alcadon, ICA och Veoneer kom med rapportavvikelser. Skanska och Volvo påverkades av negativa bolagshändelser medan vinsthemtagningar gjordes i Cantargia och IBT.

  "I Alcadons fall var skälet att likviditeten i aktien, i spåren av turbulensen i marknaden, var för låg. I ICA:s fall berodde det på att vi genom Axfoods rapport, som kom före ICA, tyckte att vi hade en god bild av marknadsläget i sektorn. Aktiekursen i Veoneer hade fallit kraftigt innan rapporten och vi ansåg därför att en svag rapport redan låg i förväntansbilden", kommenterar förvaltarteamet.

  Som en följd av nedgången under oktober har man sett över arbetssättet och förvaltningsmodellen.

  "Då en så stor del av nedgången är kopplad till en fåtal innehav anser vi inte att förvaltningsmodellen i sig är fel. Däremot kommer vi ytterligare att skärpa rutinerna kring innehavens storlek över bolagsrapporter", berättar förvaltarteamet.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg 0,3 procent i september, möjligheter i banksektorn efter Danske Bank-nedgång  

  Nordic Cross Stable Return steg 0,3 procent i september, möjligheter i banksektorn efter Danske Bank-nedgång

  Nordic Cross Stable Return steg med 0,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bakom uppgången låg en stabil utveckling i såväl det marknadsneutrala mandatet som i event-mandatet.

  Det marknadsneutrala mandatet gav under månaden ett positivt bidrag på 9 punkter. Merparten av uppgången är hänförlig till fondens spread-position lång Veoneer, kort Autoliv som fortsatte att utvecklas väl efter det att Veoneer stigit med drygt 9 procent under månaden medan Autoliv föll.

  Lång/kort-mandatet gav för månaden ett minus på 4 punkter. Nedgången är i sin helhet hänförligt till fondens långa position i Kinnevik. Zalando, som utgör drygt en tredjedel av bolagets tillgångar, vinstvarnade och kursen i Kinnevik föll med drygt 9 procent.

  Event-mandatet bidrog med 16 punkter och uppvisade en blandad utveckling, medan räntemandatet sjönk marginellt under månaden främst till följd av utvecklingen i bankobligationer.

  Oron kring Danske Banks inblandning i penningtvätt smittade av sig på andra banker.

  "Även om nedgången är motiverad ser vi i förlängningen också affärsmöjligheter i att marknaden inte tillräckligt skiljer mellan riskerna i de olika bankerna", skriver förvaltarteamet.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Nordic Cross grundades år 2016 av Caram och ett antal nyckelpersoner från Catella Fonder. Nordic Cross ingår i Caram gruppen som ägs av private equity bolaget Altor. Caram är den största oberoende kapitalförvaltningsgruppen i Norden med mer än 22 miljarder euro i förvaltat kapital. Förutom Nordic Cross består gruppen av C WorldWide, Carnegie Fonder, Optimized Portfolio Management och Caram Investment Solutions.

Fondens startår: 2017-08-22 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management FondStorlek: 1190,00 milj SEK