Chelonia Market Neutral A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 107,46 SEK 10,62 % 4 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,62%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -0,63%
  1 mån
 • 4,78%
  3 mån
 • 15,22 %
  6 mån
 • 18,86%
  1 år
 • 10,53%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Chelonia Market Neutral är en marknadsneutral hedgefond som strävar efter att uppnå en positiv avkastning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fonden strävar efter att skapa s.k. alfa avkastning genom att investera i långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument. Fonden har även möjlighet att placera i obligationer och andra ränterelaterade instrument. Fonden har en ambition att vara s.k. absolutavkastande, men detta är ingen garanti för att fonden vid var tid har en positiv utveckling.. Fondens målsättning är att med en marknadsneutral aktiemarknadsexponering varje år generera en positiv avkastning (alfa) som är högre än den riskfria räntan oavsett utvecklingen på aktiemarknaden (beta). Fondens jämförelseindex är därför en 90 dagars statsskuldväxel (SEK).

Fondens startår: 2017-11-30 Fondens Bolag: FCG Fonder AB FondStorlek: 118,24 milj SEK