Logga in   |  Bli kund
Länsförsäkringar Länsförsäkringar Fastighet Europa
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Branschfonder 116,47 SEK 16,13 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 16,13%
  i år
 • -0,52%
  1 vecka
 • 2,69%
  1 mån
 • 13,29%
  3 mån
 • 6,56 %
  6 mån
 • -
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i europeiska fastighetsbolag; bolag som äger fastigheter i Europ a. Fonden kan även placera i bolag som utvecklar bostäder och/eller kommersiella fastigheter (projektutvecklingsbolag) och bolag som uppför byggnader och/eller infrastruktur (byggbolag) på den europeiska marknaden. Målet med fonden är att uppnå en värdetillväxt som övert räffar vid var tids gällande jämförelseindex för fonden.För närvarande finns inget jämf örelseindex som är relevant för att återspegla fondens innehav på ett korrekt sätt. Det innebär att fonden strävar efter att få så hög riskjusterad avkastning som möjligt i förhållande till fondens placeringsinriktning. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, maximalt 10 procent i fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Fonden har en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar som sker genom placeringar i aktier, derivatinstrument och fondandelar.

Fondens startår: 2018-03-19 Fondens Bolag: Länsförsäkringar FondStorlek: 173,26 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Branschfonder