Logga in   |  Bli kund
Handelsbanken Fonder AB Brasilien
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 100,34 SEK 7,54 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 7,54%
  i år
 • -2,74%
  1 vecka
 • -7,24%
  1 mån
 • -3,08%
  3 mån
 • -
  6 mån
 • -
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Brasilien och i företag som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Brasilien och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling med MSCI Brazil SMID Net. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren.

Fondens startår: 2018-12-07 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 920,66 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder