Logga in   |  Bli kund
Swedbank Robur Technology A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Branschfonder 601,95 SEK 6,39 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 6,39%
  i år
 • 1,99%
  1 vecka
 • 6,52%
  1 mån
 • 8,87%
  3 mån
 • 20,34 %
  6 mån
 • 33,83%
  1 år
 • 116,22%
  3 år
 • 274,32%
  5 år
 • 585,40 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Technology A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på www.swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Fondens startår: 1983-09-01 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 68360,00 milj SEK
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Branschfonder