MS INVF Europe Opportunity A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Europafonder 52,10 EUR 9,88 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,88%
  i år
 • 1,13%
  1 vecka
 • 3,46%
  1 mån
 • 10,59%
  3 mån
 • 18,82 %
  6 mån
 • 58,55%
  1 år
 • 78,02%
  3 år
 • 126,63%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Objektiv: Långsiktig tillväxt för investeringen. Investeringspolicy: Ett relativt litet antal företag, i Europa, som enligt investeringsrådgivaren har ledande positioner inom sin bransch. Övrig information: Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av att andra företag fullgör sina förpliktelser och medför ökad risk.

Fondens startår: 2016-04-08 Fondens Bolag: MSIM Fund Management (Ireland) Limited FondStorlek: 1486,99 milj EUR