Logga in   |  Bli kund
PriorNilsson Balans
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 1008,69 SEK 0,32 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,32%
  i år
 • 0,46%
  1 vecka
 • -0,07%
  1 mån
 • 4,21%
  3 mån
 • -0,62 %
  6 mån
 • -
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i. Med hänsyn till marknadens rådande förutsättningar och fondens riskprofil avgör Bolaget fondens allokering, d v s fördelningen mellan de underliggande fonderna. Den aktuella geografiska och branschmässiga profilen kommer att skapas genom den aktuella inriktningen i underliggande fonder.

Fondens startår: 2019-12-02 Fondens Bolag: PriorNilsson AB FondStorlek: 490,65 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder