BNP Paribas Energy Transition C C
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Etikfonder 1060,94 EUR -13,75 % 7 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -13,75%
  i år
 • -8,08%
  1 vecka
 • -16,14%
  1 mån
 • -28,31%
  3 mån
 • 12,38 %
  6 mån
 • 125,64%
  1 år
 • 69,97%
  3 år
 • 126,95%
  5 år
 • 99,52 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i aktier emitterade av globala företag som deltar i övergången från fossil energi till förnybar energi (energy transition). Teman som fonden investerar i är i huvudsak förnybar & övergångsenergi (transitional energy), energieffektivisering, hållbar transport, gröna byggnader och infrastruktur. Investeringsteamet utgår från BNP Paribas Asset Managements Responsible Investment Policy vilket tar hänsyn till Environmental, Social och Governance (ESG) kriterier i fondens investeringar. Fonden är aktivt förvaltad och kan således investera i tillgångar som inte är inkluderat i index som är MSCI AC World (EUR) NR. Utdelning återinvesteras systematiskt.

Fondens startår: 2013-05-17 Fondens Bolag: BNP Paribas Asset Management Luxembourg FondStorlek: 3363,16 milj EUR