Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige, Små-/medelstora bolag 195,09 SEK -35,00 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -35,00%
  i år
 • 1,38%
  1 vecka
 • -12,04%
  1 mån
 • -19,78%
  3 mån
 • -34,67 %
  6 mån
 • -24,80%
  1 år
 • 41,19%
  3 år
 • 73,40%
  5 år
 • 379,44 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Småbolagsfond Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Sverige men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i övriga Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst en % av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Fondens startår: 1995-11-13 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 29978,73 milj SEK