Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordenfonder 279,17 SEK 12,08 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,08%
  i år
 • -2,59%
  1 vecka
 • -0,93%
  1 mån
 • 6,80%
  3 mån
 • 24,57 %
  6 mån
 • 65,41%
  1 år
 • 70,13%
  3 år
 • 136,93%
  5 år
 • 264,16 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Småbolagsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst en halv % av den nordiska aktiemarknadens totala börsvärde. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Fondens startår: 1989-04-03 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 12695,15 milj SEK