Logga in   |  Bli kund
Aktie-Ansvar Sverige
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 555,25 SEK 0,23 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,23%
  i år
 • -0,69%
  1 vecka
 • -1,27%
  1 mån
 • -3,50%
  3 mån
 • -1,11 %
  6 mån
 • -1,31%
  1 år
 • 24,18%
  3 år
 • 64,93%
  5 år
 • 276,90 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Aktie-Ansvar Sverige backade 6,8 procent i oktober, köpt i Ahlsell, BillerudKorsnäs och Attendo  

  Aktie-Ansvar Sverige backade 6,8 procent i oktober, köpt i Ahlsell, BillerudKorsnäs och Attendo

  Aktie-Ansvar Sverige A sjönk med 6,8 procent i oktober, samtidigt som dess jämförelseindex backade 7,1 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de lite kyligare vindarna som började tillta under förra månaden utvecklades i oktober till en regelrätt höststorm på världens börser.

  Anledningen till att fonden utvecklades bättre än index är undervikten i traditionella verkstadsbolag.

  "Den svagare konjunkturen satte sina spår då bolagen redovisade resultaten för det tredje kvartalet och verkstadsbolagen drabbades hårdast. Vi har som tidigare rapporterats en övervikt mot banker och trots olika medieuppgifter om penningtvätt och skatteaffärer utvecklades de bättre än många verkstadsbolag", kommenterar teamet bakom fonden.

  Månadens bästa bidragsgivare var Telia, Assa Abloy och Ahlsell. Bland de som bidrog minst återfinns Nordea, Skanska och ABB.

  Fonden har under månaden köpt Ahlsell, BillerudKorsnäs och Attendo. På försäljningssidan återfinns Investor, H&M och Atlas Copco.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 9,7, 8,7 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige A steg med 1,3 procent i september, gynnades av övervikt i H&M  

  Aktie-Ansvar Sverige A steg med 1,3 procent i september, gynnades av övervikt i H&M

  Aktie-Ansvar Sverige A steg med 1,3 procent under september, vilket innebär att fonden stigit med 8 procent sedan årets början. Fondens jämförelseindex steg med 0,1 procent under månaden.

  Den relativt starka avkastningen bottnar enligt förvaltaren Lars-Erik Lundgren i en övervikt för klädjätten H&M samt en övervikt i banker. Detta i kombination med en undervikt för
  traditionellt cykliska verkstadsbolag.

  Gällande H&M som kom med en rapport som uppskattades av marknaden, skriver Lundgren att rapporten andades optimism men att det finns många utmaningar kvar. Att kursen steg så mycket som den gjorde, cirka 30 procent, menar förvaltaren i stor utsträckning förklaras av att många blankat aktien med hopp om att se ytterligare negativa rubriker.

  I Portföljen har fokus fortsatt flyttats från producent till mer konsument. Det betyder att man sålt mer verkstad och köpt konsumentbolag såsom Electrolux och Husqvarna. Ett köp i skogsindustrin har också gjorts i form av Billerudkorsnäs.

  "Billerud har en lång period av olika problem bakom sig men nu tror vi vinden börjar vända", skriver Lundgren.

  Bästa bidragsgivare under månaden var H&M, Scandi Standard och SEB. Bland
  innehaven som tyngde fanns Essity, Assa Abloy och ABB.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige steg 2,3 procent i augusti, köpt in sig i Atlas Copco  

  Aktie-Ansvar Sverige steg 2,3 procent i augusti, köpt in sig i Atlas Copco

  Aktie-Ansvar Sverige A steg med 2,3 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 6,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 11,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att börsutvecklingen under augusti var mestadels negativ i världen med det stora undantaget USA och även Sverige.

  Fonden steg något mindre än jämförelseindex under månaden. Avvikelsen kan i huvudsak hänföras till fondens undervikt i Ericsson som steg kraftigt i augusti. I övrigt fungerade förvaltarteamets strategi väl då banker utvecklades väl mot framförallt cyklisk verkstad.

  Fondteamet har under månaden gjort ett antal förändringar i portföljen.

  "Våra sista Capio har sålt eftersom bolaget är under bud och bolaget ser fullvärderat ut. Även våra Coor aktier har sålts efter en mycket positiv utvecklingen. Ett nygammalt innehav är Atlas Copco där såväl värderingen som kurs kommit ner sedan Epiroc delades ut", skriver förvaltarteamet.

  Fonden har även köpt in sig i Electrolux där man på sikt ser en god potential.

  Bästa bidragsgivare under augusti var Nordea, Investor och SEB. Bland innehaven som tyngde återfinns H&M, Telia och Scandi Standard.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 9,7, 9,3 respektive 7,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på Stockholmsbörsen. Valet av aktier grundar sig huvudsakligen på fundamental analys. En aktie som lång siktigt är köpvärd är ofta också en bra placering på kort sikt. Huvuddelen av fondens kapital placeras i likvida aktier i stabila, branschledande och välr enommerade företag men investeringar i mindre bolag med mycket goda tillväxt- och framtidsmöjligheter kan också förekomma. Vid sammansättning av fondens innehav väljs framför allt de aktier som är lågt värderade med hänsyn till förväntad avkastning och risk. Samtidigt sprids riskerna så att exponeringen mot en bransch eller mot ett visst ekonomiskt scenario inte blir för hög. Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt. Fondens medel kan placeras i fondpapper såsom aktier och obligationer, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, i fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Om placeringar görs i obligationer (max 25% av totala fondvärdet) kan fonden helt eller delvis placera i stats-, företags- eller bostadsobligationer med en duration om max 5 år. Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fondens startår: 1992-01-01 Fondens Bolag: Aktie-Ansvar FondStorlek: 1572,58 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder