Logga in   |  Bli kund
Aktie-Ansvar Sverige
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 587,75 SEK 9,59 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,59%
  i år
 • 1,66%
  1 vecka
 • 0,41%
  1 mån
 • 5,23%
  3 mån
 • -0,75 %
  6 mån
 • 5,09%
  1 år
 • 33,48%
  3 år
 • 62,92%
  5 år
 • 292,81 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Aktie-Ansvar Sverige ökade 2,9 procent i februari, inte bästa läget att ta maximalt med risk  

  Aktie-Ansvar Sverige ökade 2,9 procent i februari, inte bästa läget att ta maximalt med risk

  Aktie-Ansvar Sverige ökade 2,9 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 9,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den optimism som präglade januari fortsatte i februari, även om uppgången dämpades något.

  Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under perioden, vilket beror till stor del på undervikten mot de mest cykliska bolagen på börsen.

  "Sedan i höstas då verkstadsaktier började gå ner har i princip varenda makrosiffra pekat på en försvagning av konjunkturen", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Samtidigt har fondens mer sencykliska och stabila bolag inte hängt med i börsuppgången, enligt förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att det är onekligen motstridiga signaler som marknaden ger. Förvaltarteamet själva tror inte att det här är det bästa läget att ta maximalt med risk givet var konjunkturen befinner sig.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Electrolux, Assa Abloy och Husqvarna. På minussidan märktes Swedbank, Attendo och SEB.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Sverige har ökat i mer konsumentnära bolag som Electrolux, Husqvarna och Essity  

  Aktie-Ansvar Sverige har ökat i mer konsumentnära bolag som Electrolux, Husqvarna och Essity

  Aktie-Ansvar Sverige har viktat ner flera större verkstadsbolag och istället ökat i mer konsumentnära bolag som Electrolux, Husqvarna och Essity. Det framgår av en månadsrapport.

  "Dessa bolag kommer dra nytta av fallande priser på insatsvaror såsom olja, stål och pappersmassa", kommenterar förvaltarteamet med Lars-Erik Lundgren i spetsen.

  Aktie-Ansvar Sverige steg 6,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent.

  "Avvikelsen beror på vår undervikt inom framför allt cykliska verkstadsbolag. Återhämtningen sedan december har gått sensationellt snabbt och nu ser det inte längre lika billigt som det gjorde på botten", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Förvaltarteamet tillägger att rapporterna har visserligen överlag varit bra men vissa sencykliska tecken kan börja skönjas, varför man måste vara selektiv vad gäller verkstadsbolag framöver.

  Ett nygammalt bolag i portföljen är Attendo där värderingen anses ha kommit ner betydligt. Företaget bedöms stå inför en intressant framtid.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var SEB, Nordea och Electrolux. På minussidan märktes Telia, Attendo och FM Mattsson.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 8,4, 8,2 respektive 6,9 procent.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Sverige köpte Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco i december  

  Aktie-Ansvar Sverige köpte Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco i december

  Aktie-Ansvar Sverige köpte Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco i december. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Lars-Erik Lundgren i spetsen skriver i en kommentar att den börsnedgång som delvis stannade upp i november fick förnyad styrka under årets sista månad och börserna föll markant.

  Aktie-Ansvar Sverige sjönk med 6,1 procent i december, i likhet med dess jämförelseindex. Det medför att fonden tappat 4,1 procent under 2018, något bättre än jämförelseindex som backat 4,4 procent.

  Bland köp under månaden märktes Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco. På försäljningssidan finns istället Ahlsell, Sandvik och Handicare.

  Fondens förvaltningsteam har valt att öka i cykliska sektorer.

  "Vi har under året varit underviktade cykliska sektorer men har efter den senaste tidens nedgång ökat då många bolag nu fallit så pass mycket att en rejäl konjunkturnedgång redan är inprisat", kommenterar förvaltarteamet och nämner Atlas Copco som exempel.

  Mot bakgrund av det stora börsraset bedömer man att om konjunkturnedgången inte blir så kraftig, förefaller börsfallen något överdrivna på vissa håll. Det i sin tur kan resultera i köpmöjligheter.

  Vidare betraktar man banksektorn som vinnare på högre räntor, och portföljen har justerats i linje med detta scenario.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 8,6, 7,9 respektive 5,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på Stockholmsbörsen. Valet av aktier grundar sig huvudsakligen på fundamental analys. En aktie som lång siktigt är köpvärd är ofta också en bra placering på kort sikt. Huvuddelen av fondens kapital placeras i likvida aktier i stabila, branschledande och välr enommerade företag men investeringar i mindre bolag med mycket goda tillväxt- och framtidsmöjligheter kan också förekomma. Vid sammansättning av fondens innehav väljs framför allt de aktier som är lågt värderade med hänsyn till förväntad avkastning och risk. Samtidigt sprids riskerna så att exponeringen mot en bransch eller mot ett visst ekonomiskt scenario inte blir för hög. Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt. Fondens medel kan placeras i fondpapper såsom aktier och obligationer, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, i fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Om placeringar görs i obligationer (max 25% av totala fondvärdet) kan fonden helt eller delvis placera i stats-, företags- eller bostadsobligationer med en duration om max 5 år. Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fondens startår: 1992-01-01 Fondens Bolag: Aktie-Ansvar FondStorlek: 1427,00 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder