Logga in   |  Bli kund
Aktie-Ansvar Sverige
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 549,54 SEK 3,45 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,45%
  i år
 • -0,04%
  1 vecka
 • -0,66%
  1 mån
 • -1,86%
  3 mån
 • -0,93 %
  6 mån
 • -3,86%
  1 år
 • 37,76%
  3 år
 • 56,24%
  5 år
 • 283,66 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Aktie-Ansvar Sverige köpte Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco i december  

  Aktie-Ansvar Sverige köpte Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco i december

  Aktie-Ansvar Sverige köpte Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco i december. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Lars-Erik Lundgren i spetsen skriver i en kommentar att den börsnedgång som delvis stannade upp i november fick förnyad styrka under årets sista månad och börserna föll markant.

  Aktie-Ansvar Sverige sjönk med 6,1 procent i december, i likhet med dess jämförelseindex. Det medför att fonden tappat 4,1 procent under 2018, något bättre än jämförelseindex som backat 4,4 procent.

  Bland köp under månaden märktes Q-Linea, Tele2 och Atlas Copco. På försäljningssidan finns istället Ahlsell, Sandvik och Handicare.

  Fondens förvaltningsteam har valt att öka i cykliska sektorer.

  "Vi har under året varit underviktade cykliska sektorer men har efter den senaste tidens nedgång ökat då många bolag nu fallit så pass mycket att en rejäl konjunkturnedgång redan är inprisat", kommenterar förvaltarteamet och nämner Atlas Copco som exempel.

  Mot bakgrund av det stora börsraset bedömer man att om konjunkturnedgången inte blir så kraftig, förefaller börsfallen något överdrivna på vissa håll. Det i sin tur kan resultera i köpmöjligheter.

  Vidare betraktar man banksektorn som vinnare på högre räntor, och portföljen har justerats i linje med detta scenario.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 8,6, 7,9 respektive 5,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sveriges undervikt mot konjunkturkänsliga verkstadsbolag var gynnsam i november  

  Aktie-Ansvar Sveriges undervikt mot konjunkturkänsliga verkstadsbolag var gynnsam i november

  Aktie-Ansvar Sverige hade en god utveckling relativt jämförelseindex under november månad. Detta hänförs bland annat till att man har varit underviktad i konjunkturkänsliga verkstadsbolag och överviktad i banksektorn. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den dramatiska nedgång som noterades under oktober mattades av i november. Månaden anses ha varit tämligen nyhetsfattig då marknaden väntade på det kommande G20-mötet i början på december.

  Fonden har varit underviktade konjunkturkänsliga verkstadsbolag samt överviktade banksektorn som hade en svagt positiv utveckling. Slutligen har man under hösten köpt allt större andelar i konsumentbolag som Electrolux, Husqvarna och Essity vilka gynnas av lägre råvarupriser. Den strategin uppges ha fungerat mycket väl under november.

  Inför framtiden bedömer man att börsen kommer återhämta sig något då den riktiga lågkonjunkturen inte står för dörren än.

  "Huruvida det blir så eller ej kommer snarare avgöras under 2019", skriver förvaltarteamet.

  Aktie-Ansvar Sverige steg med 1,5 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,1 procent. Det är bättre än den svenska börsen inklusive utdelningar som ökat 1,7 procent under samma period.

  Bland köp under månaden märktes Sandvik, SKF och SCA. På försäljningssidan återfinns Essity, Industrivärden och Telia.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 8,9, 8,1 respektive 5,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige backade 6,8 procent i oktober, köpt i Ahlsell, BillerudKorsnäs och Attendo  

  Aktie-Ansvar Sverige backade 6,8 procent i oktober, köpt i Ahlsell, BillerudKorsnäs och Attendo

  Aktie-Ansvar Sverige A sjönk med 6,8 procent i oktober, samtidigt som dess jämförelseindex backade 7,1 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de lite kyligare vindarna som började tillta under förra månaden utvecklades i oktober till en regelrätt höststorm på världens börser.

  Anledningen till att fonden utvecklades bättre än index är undervikten i traditionella verkstadsbolag.

  "Den svagare konjunkturen satte sina spår då bolagen redovisade resultaten för det tredje kvartalet och verkstadsbolagen drabbades hårdast. Vi har som tidigare rapporterats en övervikt mot banker och trots olika medieuppgifter om penningtvätt och skatteaffärer utvecklades de bättre än många verkstadsbolag", kommenterar teamet bakom fonden.

  Månadens bästa bidragsgivare var Telia, Assa Abloy och Ahlsell. Bland de som bidrog minst återfinns Nordea, Skanska och ABB.

  Fonden har under månaden köpt Ahlsell, BillerudKorsnäs och Attendo. På försäljningssidan återfinns Investor, H&M och Atlas Copco.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 9,7, 8,7 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på Stockholmsbörsen. Valet av aktier grundar sig huvudsakligen på fundamental analys. En aktie som lång siktigt är köpvärd är ofta också en bra placering på kort sikt. Huvuddelen av fondens kapital placeras i likvida aktier i stabila, branschledande och välr enommerade företag men investeringar i mindre bolag med mycket goda tillväxt- och framtidsmöjligheter kan också förekomma. Vid sammansättning av fondens innehav väljs framför allt de aktier som är lågt värderade med hänsyn till förväntad avkastning och risk. Samtidigt sprids riskerna så att exponeringen mot en bransch eller mot ett visst ekonomiskt scenario inte blir för hög. Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt. Fondens medel kan placeras i fondpapper såsom aktier och obligationer, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, i fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Om placeringar görs i obligationer (max 25% av totala fondvärdet) kan fonden helt eller delvis placera i stats-, företags- eller bostadsobligationer med en duration om max 5 år. Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fondens startår: 1992-01-01 Fondens Bolag: Aktie-Ansvar FondStorlek: 1427,00 milj SEK