SKAGEN Avkastning
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 138,22 NOK 3,54 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,54%
  i år
 • -0,73%
  1 vecka
 • 0,15%
  1 mån
 • 0,03%
  3 mån
 • 1,25 %
  6 mån
 • 0,77%
  1 år
 • -6,53%
  3 år
 • 11,89%
  5 år
 • 20,26 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

SKAGEN Avkastning har en global placeringsinriktning men placerar huvudsakligen i certifikat och obligationer utställda i norska kronor. Fonden placerar i emissioner med låg kreditrisk, dvs. statsobligationer, statsgaranterade lån, lån till finansinstitut och banktillgodohavanden.

Fondens startår: 1994-09-16 Fondens Bolag: SKAGEN Fonder FondStorlek: 1529,11 milj NOK