Logga in   |  Bli kund
SKAGEN Fonder Skagen Global
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 1790,57 NOK 15,79 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 15,79%
  i år
 • 0,77%
  1 vecka
 • 1,79%
  1 mån
 • 9,37%
  3 mån
 • 0,46 %
  6 mån
 • 13,10%
  1 år
 • 46,76%
  3 år
 • 76,84%
  5 år
 • 232,68 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Skagen Global köpte Edward Lifesciences på låg värdering och avyttrade treårigt innehav i Sony  

  Skagen Global köpte Edward Lifesciences på låg värdering och avyttrade treårigt innehav i Sony

  Skagen Global steg 6,4 procent i februari och slog därmed jämförelseindexet ökade 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden tagit en ny position i Edward Lifesciences, ledande inom medicinteknik inriktad på hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets fokus och historik av tidiga insteg inom genombrottsteknik gör bolaget undervärderat, menar förvaltarna.

  Förvaltarna har också köpt en post i Abbott Laboratories och menar att möjligheterna har underskattats gällande den organiska tillväxten, ökande marginaler och klok allokering av kapital.

  Fonden har under månaden avyttrat sitt innehav i Sony som har utvecklat sig bra under de tre åren som bolaget ingått i portföljen.

  För fondens del var de bästa innehaven Beazley, Hiscox och Microsoft.

  På minussidan märktes Deutsche Wohnen, Samsung Electronics och Nissan Chemical.

  De största innehaven per utgången av månaden var Intercontinental Exchange, Beazley och Hiscox med portföljvikterna 5,4, 5,1 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Global har köpt in sig i upplevt undervärderade Nike  

  Skagen Global har köpt in sig i upplevt undervärderade Nike

  Skagen Global har köpt in sig i upplevt undervärderade Nike. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktiepriset anses inte reflektera kombinationen av ett väldigt starkt varumärke samt en trend mot ökad hälsomedvetenhet globalt fullt ut, enligt fondens förvaltningsteam.

  På försäljningssidan finns istället försäkringsbolaget Chubb efter att ha gått starkt under den senaste marknadsnedgången. Vidare har innehavet i det amerikanska utilities-bolaget CMS Energy avyttrats av ESG-skäl.

  Skagen Global steg 7,8 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet ökade 9,6 procent.

  Den globala aktiemarknaden åtnjöt en väldigt stark start på börsåret 2019, där amerikanska aktier redovisade den största månatliga uppgången på tre år.

  För fondens del var de bästa innehaven DSV, Samsung Electronics och UPM.

  På minussidan märktes Hiscox, Unilever och Medtronic. De anses ha mer defensiva affärsmodeller och förvaltarteamet gillar fortsatt de långsiktiga investeringscasen i bolagen.

  De största innehaven per utgången av månaden var Intercontinental Exchange, Unilever och Beazley med portföljvikterna 5,5, 4,7 respektive 4,7 procent.  Taggar:

 • Skagen Global har tagit position i Hannover Re och sålt i Novo Nordisk  

  Skagen Global har tagit position i Hannover Re och sålt i Novo Nordisk

  Nedgången på aktiemarknaderna globalt i det fjärde kvartalet gjorde att den årliga avkastningen för indexet MSCI AC World blev den sämsta på tio år. Skagen Global tappade också men gick relativt sett bra i det avslutande kvartalet och för helåret. Det framgår av en månadsrapport tillika kvartalsrapport.

  Fonden har har under tremånadersperioden köpt Hannover Re, som av förvaltarna ses som en undervärderad och differentierad återförsäkrare. Styrkor som nämns är företagets lågkostnadskultur och långsiktighet. Därtill nämns en stark balansräkning.

  Under perioden köptes också Waste Management som nämndes i novemberrapporten. Bolaget beskrivs som en ledande leverantör av integrerade miljölösningar i Nordamerika.

  Fonden har avyttrat två positioner under det senaste kvartalet; Irsa och Novo Nordisk. Irsa beskrivs som känsliga för ett högre inflationstryck på hemmamarknaden Argentina. För Novo Nordisk del nämns en tuffare priskonkurrens och tryck från reglerande myndigheter.

  Skagen Global backade 7,8 procent i december, vilket medför att fonden tappade 3,8 procent under helåret 2018. Det är något bättre än jämförelseindex som sjönk 4,8 procent under samma period.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Intercontinental Exchange, Unilever och CMS Energy Corp. På minussidan återfinns UPM-Kymmene, DSV och Capgemini.

  De största innehaven per utgången av månaden var Microsoft, Intercontinental Exchange och Hiscox med portföljvikterna 6,4, 5,7 respektive 5,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge andelsägarna bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad global aktieportfölj. SKAGEN Global är en aktivt förvaltad fond med en global placeringsinriktning. Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Med sunt förnuft och långsiktighet försöker portföljförvaltarna undvika köp av populära aktier och branscher till ett för högt pris i förhållande till företagets grundläggande värde och intäkter. Företagens resultat genereras över tid, och det gör också fondens avkastning. SKAGEN Global investerar för närvarande inte i derivat.

Fondens startår: 1997-08-07 Fondens Bolag: SKAGEN Fonder FondStorlek: 19521,00 milj DKK